KONTAKT    |   _eng _sk

Charitatívny VIANOČNÝ STÁNOK
           

Charitatívny stánok je jedným z projektov, ktorým hutnícka firma a jej zamestnanci dlhodobo pomáhajú komunite. Od roku 2006 počas vianočných trhov na Hlavnej ulici v Košiciach poskytuje firma svoj stánok neziskovým organizáciám na ich prezentáciu a organizuje verejnú finančnú zbierku na ich podporu.  V období od 5. do 22. decembra denne od 10.00 do 20.00 hod. zamestnanci či štipendisti firmy pomáhajú počas osemnástich dní v stánku ako dobrovoľníci.

Neziskové organizácie v regióne vykonávajú množstvo práce v prospech detí a mládeže, hendikepovaných spoluobčanov alebo seniorov, fungujú v neľahkých podmienkach a každý, kto sa pri nich v stánku zastaví, ich môže podporiť svojím záujmom či drobným príspevkom.


 

 

 

 

 

 

vianočná verejná zbierka 2017

ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
5. 12. 2017

na kúpu výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy podpora práce s deťmi

Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice
6. 12. 2017

na nákup pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ulici č.13 a deti zo Špeciálnej materskej školy na Ľudovej ulici č. 15 v Košiciach
» podpora práce s deťmi

Liga proti rakovine SR, Bratislava organizačná zložka: pobočka Košice
7. 12. 2017

na aktivity organizačnej zložky Ligy proti rakovine, pobočka Košice - na psychoterapeutický pobyt onkologických pacientov - členov LPR, pobočka Košice
» ochrana zdravia, rozvoj sociálnych služieb

REGINA – Domov sociálnych služieb, Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce
8. 12. 2017

na nákup materiálu na rozvoj kreativity klientov v tvorivých dielňach v rámci terapie pre Krízové stredisko, Adlerova 4, Košice, Krízové stredisko Čaňa a Domov sociálnych služieb, Kráľovce
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy

REEDUKAČNÉ CENTRUM, Bankov 15, Košice
9. 12. 2017

na tvorivú činnosť detí
» podpora práce s deťmi

Detský domov Košice, Uralská 1
10. 12. 2017

na kúpu umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej dielne » podpora práce s deťmi

ŠANCA, n.f.
11. 12. 2017

na nákup materiálového vybavenia pre Spojenú školu Opatovská cesta 101, Košice
» podpora práce s deťmi, ochrana zdravia

Detský domov sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
12. 12. 2017

na kúpu materiálu na výrobu rôznych ozdôb v rámci záujmovej činnosti detí detského domova
» podpora práce s deťmi, ochrana zdravia

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
13. 12. 2017

na podporu rozvoja vzdelávania a skvalitnenia výučby
» rozvoj vedy a vzdelávania

Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, Košice
14. 12. 2017

na činnosť a aktivity centra
» podpora práce s deťmi

Združenie príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach
15. 12. 2017

na činnosť a aktivity Združenia príbuzných a priateľov Radosť - Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1 v Košiciach
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy, podpora práce s deťmi

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
16. 12. 2017

na činnosť a aktivity útulku
» ochrana a tvorba životného prostredia

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Košice
17. 12. 2017

na činnosť a aktivity únie ochrana zdravia
» rozvoj sociálnych služieb

Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
18. 12. 2017

na činnosť a aktivity združenia
» podpora práce s deťmi, obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických osôb

Arcidiecézna Charita Košice
19. 12. 2017

na prevádzku Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy

Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Kováčska 43, Košice
20. 12. 2017

na kúpu výtvarného materiálu pre žiakov školy
» podpora práce s deťmi, ochrana zdravia

Autistické centrum Rubikon, n.o.
21. 12. 2017

na činnosť a aktivity centra
» podpora práce s deťmi

Klub Forresta Gumpa, n.o.
22. 12. 2017

na nákup spotrebného materiálu potrebného na činnosť klientov a výrobu darčekových predmetov
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy

KontaKt


projekt Charitatívny vianočný stánok
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

SLÁVKA TVRDOŇOVÁ

Administrátorka projektu

 

+421 55 673 4915

stvrdonovask.uss.com

Hlavný organizátor:

usske_logo

Mediálny partner:

ocel_logo copy

Novinky z komunity

Pomôžme zriadiť detské audiocentrum

Pomôcť Oddeleniu detskej otorinolaryngológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach zriadiť detské audio centrum s kvalitným prístrojovým vybavením, ktoré môže významnou mierou ...

Stretne medveď tučniaka?

„Ďakujem, že sme mohli byť opäť chvíľočku spolu. Aj pre nás to bolo úžasné popoludnie,“ povedala v pondelok 20. augusta na záver príjemného stretnutia v košickej zoologickej ...

Vydarený deň ubehol neuveriteľne rýchlo

Malý Miško sa len potuteľne usmieval, keď sme sa ho uprostred zábavno-športového dňa, ktorý pre deti z partnerských detských domovov z Podolínca i Košíc pripravila ...

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.