KONTAKT    |   _eng _sk

Charitatívny VIANOČNÝ STÁNOK
           

Charitatívny stánok je jedným z projektov, ktorým hutnícka firma a jej zamestnanci dlhodobo pomáhajú komunite. Od roku 2006 počas vianočných trhov na Hlavnej ulici v Košiciach poskytuje firma svoj stánok neziskovým organizáciám na ich prezentáciu a organizuje verejnú finančnú zbierku na ich podporu.  V období od 5. do 22. decembra denne od 10.00 do 20.00 hod. zamestnanci či štipendisti firmy pomáhajú počas osemnástich dní v stánku ako dobrovoľníci.

Neziskové organizácie v regióne vykonávajú množstvo práce v prospech detí a mládeže, hendikepovaných spoluobčanov alebo seniorov, fungujú v neľahkých podmienkach a každý, kto sa pri nich v stánku zastaví, ich môže podporiť svojím záujmom či drobným príspevkom.


 

 

 

 

 

 

vianočná verejná zbierka 2017

ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
5. 12. 2017

na kúpu výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy podpora práce s deťmi

Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice
6. 12. 2017

na nákup pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ulici č.13 a deti zo Špeciálnej materskej školy na Ľudovej ulici č. 15 v Košiciach
» podpora práce s deťmi

Liga proti rakovine SR, Bratislava organizačná zložka: pobočka Košice
7. 12. 2017

na aktivity organizačnej zložky Ligy proti rakovine, pobočka Košice - na psychoterapeutický pobyt onkologických pacientov - členov LPR, pobočka Košice
» ochrana zdravia, rozvoj sociálnych služieb

REGINA – Domov sociálnych služieb, Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce
8. 12. 2017

na nákup materiálu na rozvoj kreativity klientov v tvorivých dielňach v rámci terapie pre Krízové stredisko, Adlerova 4, Košice, Krízové stredisko Čaňa a Domov sociálnych služieb, Kráľovce
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy

REEDUKAČNÉ CENTRUM, Bankov 15, Košice
9. 12. 2017

na tvorivú činnosť detí
» podpora práce s deťmi

Detský domov Košice, Uralská 1
10. 12. 2017

na kúpu umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej dielne » podpora práce s deťmi

ŠANCA, n.f.
11. 12. 2017

na nákup materiálového vybavenia pre Spojenú školu Opatovská cesta 101, Košice
» podpora práce s deťmi, ochrana zdravia

Detský domov sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
12. 12. 2017

na kúpu materiálu na výrobu rôznych ozdôb v rámci záujmovej činnosti detí detského domova
» podpora práce s deťmi, ochrana zdravia

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
13. 12. 2017

na podporu rozvoja vzdelávania a skvalitnenia výučby
» rozvoj vedy a vzdelávania

Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, Košice
14. 12. 2017

na činnosť a aktivity centra
» podpora práce s deťmi

Združenie príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach
15. 12. 2017

na činnosť a aktivity Združenia príbuzných a priateľov Radosť - Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1 v Košiciach
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy, podpora práce s deťmi

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
16. 12. 2017

na činnosť a aktivity útulku
» ochrana a tvorba životného prostredia

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Košice
17. 12. 2017

na činnosť a aktivity únie ochrana zdravia
» rozvoj sociálnych služieb

Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
18. 12. 2017

na činnosť a aktivity združenia
» podpora práce s deťmi, obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických osôb

Arcidiecézna Charita Košice
19. 12. 2017

na prevádzku Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy

Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Kováčska 43, Košice
20. 12. 2017

na kúpu výtvarného materiálu pre žiakov školy
» podpora práce s deťmi, ochrana zdravia

Autistické centrum Rubikon, n.o.
21. 12. 2017

na činnosť a aktivity centra
» podpora práce s deťmi

Klub Forresta Gumpa, n.o.
22. 12. 2017

na nákup spotrebného materiálu potrebného na činnosť klientov a výrobu darčekových predmetov
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy

KontaKt


projekt Charitatívny vianočný stánok
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

SLÁVKA TVRDOŇOVÁ

Administrátorka projektu

 

+421 55 673 4915

stvrdonovask.uss.com

Hlavný organizátor:

usske_logo

Mediálny partner:

ocel_logo copy

Novinky z komunity

Prihlášky od 15. mája do 15. júna

Máte doma šikovného malého hokejistu, talentovanú basketbalistku alebo futbalistu, prípadne sa vaše dieťa úspešne venuje inému druhu športu? Grantový program košickej oceliarne, ...

Aby sa sny premenili na skutočnosť

Stovky verejnoprospešných projektov v oblasti školstva, zdravotníctva, vedy, vzdelávania, humanity, kultúry či ochrany životného prostredia už podporila za pätnásť rokov svojej existencie ...

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.