KONTAKT    |   _eng _sk

Prvý projekt vo finále
           

Pridané: 15.9.2008
Autor: -c-
Kategória: 37/2008

Grantový program Spoločne pre región bol nesporne úspešný

Grantový program Spoločne pre región, na ktorom participovali spoločnosť U. S. Steel Košice a Karpatská nadácia, patril nesporne k vydareným projektom. Jeho cieľom bolo dať šancu zamestnancom košickej oceliarne, najmä tým, ktorí sa aktívne zapájajú do života v regióne a spolu s neziskovými organizáciami rôzneho zamerania a samosprávami dokážu pripraviť a realizovať nápady na zlepšenie prostredia, v ktorom žijú. Skrátka, urobiť niečo pre svoju komunitu.

Do uzávierky prišlo začiatkom leta tohto roku 67 projektov, ktoré hodnotila komisia zložená zo zástupcov košickej oceliarne a odborníkov z mimovládneho sektora. Tá napokon rozdelila medzi dvanásť projektov milión korún.

Prvý z nich nedávno úspešne realizovali. V Základnej škole na Gemerskej ulici v Košiciach uzrela svetlo sveta prírodná zelená bariéra a školská bylinná záhrada. Usilovnou prácou učiteliek, žiakov a dobrovoľníkov, aj z radov zamestnancov U. S. Steel Košice, sa podarilo pretvoriť starý, zarastený školský dvor na pekný, upravený a čistý priestor. Žiaci i učitelia ho budú využívať na vyučovanie v prírode, ale i na voľno časové aktivity. Svoje ovocie už v blízkej budúcnosti určite prinesie aj výsadba popínavých rastlín, ktoré vytvoria ochrannú barié­ru proti hluku a prachu od neďalekej cesty a vytvoria pokojnejšiu a priateľskejšiu atmosféru.

Empty

ODPORÚČAME

18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva
17.1.2018
Odštartoval 51. ročník hokejového turnaja o Pohár prezidenta U. S. Steel Košice
16.1.2018
Novou viceprezidentkou pre financovanie Silvia Gaálová
12.1.2018
Zjazdoví lyžiari zabojujú na Jahodnej, bežkári na Kojšovskej holi