KONTAKT    |   _eng _sk

Vianočný koncert
           

 

 

 

 

Benefičný Vianočný koncert
U. S. Steel Košice

 

Termín: 14. december 2018 o 19.00 hod.

Miesto: Štátne divadlo Košice

Účinkujúci: Doris, Katarína Knechtová, Filip Jančík, Peter Cmorík, Mária Čírová, Orchester Štátneho divadla Košice, diriguje Karol Kevický, Zbor Opery Štátneho divadla Košice, zbormajster Lukáš Kozubík

Moderátorka: Jarmila Hargašová Lajčáková

Počas vianočného koncertu budú odovzdané symbolické šeky:

» Finančné prostriedky zo vstupeniek na koncert budú odovzdané Občianskemu združeniu Priatelia sluchovo postihnutých detí.

» Symbolický šek – ako výsledok tradičnej koncoročnej zbierky železiarov bude počas koncertu odovzdaný Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach - oddeleniu ORL, na zriadenie detského audiocentra.

Charitatívne odkazy Vianočného koncertu

U. S. Steel Košice kontinuálne a dlhodobo podporuje tých, ktorí sú na pomoc iných odkázaní.
Vyvrcholením sponzorských aktivít spoločnosti je už tradične vianočný koncert.

podpora detských domovov
 

Spoločnosť U. S. Steel Košice podporuje detské domovy na východnom Slovensku už 18 rokov.

Už 13 rokov si deti z domovov píšu svoje želania na kartičky prianí, ktoré im zamestnanci spoločnosti na Vianoce plnia. Stromčeky prianí si našli svoje pevné miesto v ich srdciach a mnohí z nich považujú za samozrejmosť, že okrem svojich vlastných detí, potešia na Vianoce darčekom aj dieťa z detského domova.

Pomôcť mladým ľuďom, ktorí musia bezpečie detského domova opustiť, sa snažia v domovoch na polceste.

Vo filmovej dokrútke uvidíte, aký je život chlapcov z Domu na pol ceste v Košiciach a spoznáte tiež dvoch mladých ľudí, ktorí sa z domu na pol ceste posunuli ďalej, a to vďaka práci, ktorú získali v spoločnosti U. S. Steel Košice.

 

podpora rodín zamestnancov,
ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii

Desať rodín, to je desať rôznych príbehov, desať neľahkých osudov. Niektoré sa museli vysporiadať so smrťou najbližšieho človeka, ďalšie bojovali s ťažkou chorobou niektorého z rodičov, starali sa a starajú o vážne choré dieťa.

Priviesť ich na iné myšlienky, poskytnúť priestor na príjemné a pekné zážitky, aj to je zmyslom projektu Sme s vami v pravý čas, ktorý  spoločnosť U. S. Steel Košice realizuje už siedmy rok. Okrem toho každá rodina dostane na záver roka jednorazovú finančnú podporu vo výške 2 000 €.

Vo filmovej dokrútke počas vianočného koncertu spoznáme rodinu pani Márie Reisovej a jej šikovná dcéra Martinka na koncerte aj zaspieva. Pozrieme sa aj na predvianočné stretnutie s novými rodinami, ktoré sú zaradené do projektu Sme s vami v pravý čas 2019.

 

Podpora OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí

Vo filmovej dokrútke predstavíme Občianske združenie Priatelia postihnutých detí z Prešova.

Zástupkyňa tohto OZ si priamo na koncerte prevezme symbolický šek – výťažok z predaja lístkov.

vyhlásenie výsledkov finančnej zbierky
medzi zamestnancami

Zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice podporia v tomto roku Detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach - oddelenie ORL.

Symbolický šek s výslednou sumou z tradičnej koncoročnej dobrovoľnej zbierky bude počas koncertu odovzdaný vedeniu oddelenia ORL.
Rovnakou sumou, akú vyzbierajú zamestnanci, prispeje aj spoločnosť U. S. Steel Košice. Darované finančné prostriedky pomôžu zriadiť detské audiocentrum.

Spoločnosť U. S. Steel Košice organizovala zbierky pre vybrané zdravotnícke zariadenia 15-krát. Zamestnanci, firma a Nadácia U. S. Steel Košice pomohli zdravotníckym zariadeniam celkovou sumou takmer ako 1 421 000 €.

Symbolický šek odovzdá jeden zo zamestnancov, ktorí prispeli do zbierky.

PREDAJ LÍSTKOV NA VIANOČNÝ KONCERT

sa začne 20. novembra 2018.

Kde: budova Vonkajších vzťahov, 2. poschodie, číslo dverí 205.

Každý zamestnanec si môže zakúpiť maximálne 2 lístky. Vstupné je dobrovoľné, minimálna cena za lístok na prízemie a do lóží je 10 €,  na galériu 5 €.
Výťažok z predaja lístkov bude venovaný Občianskemu združeniu Priatelia postihnutých detí z Prešova.

KONTAKT

Iveta falatová

Organizátorka podujatia

 

+421 55 673 5237

ifalatovask.uss.com

 

 

Marianna Belušková

Organizátorka podujatia

 

+421 55 673 0426

mbeluskovask.uss.com

 

 

Hlavný organizátor:

usske_logo

Mediálny partner:

ocel_logo copy

Novinky z komunity

Hutníci majú srdcia otvorené potrebám druhých

Košice, 4. december 2018 – Už trinásť rokov je súčasťou vianočných trhov na Hlavnej ulici v Košiciach charitatívny stánok U. S. Steel Košice. Od 5. do 20. decembra v ňom oceliarska spoločnosť predstaví ...

Máte nápad, ako zlepšiť život okolo seba?

Už len do 21. decembra 2018 máte príležitosť uchádzať sa o grant z programu Spoločne pre región. Ak máte predstavu, ako vo vašej obci či meste zveľadiť životné prostredie, ...

Keď úplné ticho zaplnia zvuky

Okaté dievčatko si nás najprv zvedavo obzeralo. No keď sme sa ho opýtali, ako sa volá, len sa so šibalským úsmevom hanblivo stúlilo do mamkinho náručia. Predsa len, tam je najbezpečnejšie...

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.