Kariéra     Kvalifikovaní pracovníci sú základom úspechu každej spoločnosti. U. S. Steel Košice, s.r.o. podporuje rôznymi formami vzdelávanie súčasných i potenciálnych zamestnancov.

     Spolupráca so strednými a vysokými školami tvorí neoddeliteľnú súčasť vzdelávacích programov. Jednou z foriem spolupráce sú diplomové práce, ktoré umožňujú študentom zbližovanie s praxou a zároveň prispievajú k riešeniu konkrétnych problémov.

     Príležitosť zapojiť sa do výrobných a riadiacich činností spoločnosti dostávajú vysokoškoláci aj formou letnej stáže. Okrem toho U. S. Steel Košice umožňuje študentom stredných škôl i univerzít absolvovať odbornú prax v jednotlivých prevádzkach spoločnosti.

     U. S. Steel Košice ako najväčší zamestnávateľ na východnom Slovensku rieši obsadenie voľných pracovných miest formou rekvalifikácie najmä z vnútorných zdrojov. V prípade požiadaviek doplniť ďalšie pracovné pozície z externých zdrojov prijíma žiadosti o zamestnanie na špecifikované miesta.