KONTAKT    |   _eng _sk

Dovidenia, kým sa opäť stretneme!
           Pridané: 31.5.2004
Autor: Ďakujem Vám! Srdečne,, Karl F. Csensich
Kategória: 22/2004

Karl F. Csensich ďakuje všetkým železiarom

Csensich
Karla F. Csensicha sme počas jeho pôsobenia v Košiciach stretli na nejednom charitatívnom podujatí. Záber je z minuloročnej automobilovej súťaže Rallye Opatovská.

Ako sme už informovali v minulom čísle Ocele východu, viceprezident U. S. Steel Košice pre financovanie Karl F. Csensich bol s platnosťou od 1. júna menovaný do funkcie generálneho manažéra pre nákup surovín U. S. Steel Corporation. Včera nám do redakcie prišiel e-mailom list od Karla F. Csensicha, adresovaný všetkým zamestnancom USSK, v ktorom sa píše:

Zamestnancom U. S. Steel Košice a jej pridružených spoločností by som chcel odkázať - bolo mi cťou zastupovať vás vo funkcii hlavného viceprezidenta a finančného riaditeľa v uplynulom roku a vo funkcii viceprezidenta pre účtovníctvo počas predošlých dva a pol roka. Počas tohto obdobia som bol svedkom vášho enormného úsilia a pracovného nasadenia za účelom vytvoriť z konsolidovanej spoločnosti U. S. Steel Košice veľmi úspešný podnikateľský subjekt. Bolo mi potešením byť spojený s ľuďmi, ktorí to dokázali svojou usilovnou prácou, realizovaním zmien vo výrobe a želaním nepretržitého zlepšovania prevádzky. Do Košíc som prišiel začiatkom roku 1999 a od tohto času sa váš úspech stal viditeľným aj v zmysle vzrastajúcej ekonomickej vitality mesta Košice a okolia. S týmto úspechom priamo súvisí vytvorenie nových podnikov a prísun nových kultúrnych príležitostí.

V mojom novom postavení generálneho manažéra pre suroviny v korporácii U. S. Steel budem zodpovedný za nákup uhlia, koksu, železnej rudy a šrotu. Mojou úlohou bude zabezpečiť pre korporáciu stabilný prísun surovín najvyššej kvality v čo najnižších nákladoch. V tejto pozícii budem pokračovať vo vzťahoch s európskymi prevádzkami korporácie U. S. Steel.

Do USA sa vraciame s veľmi zmiešanými pocitmi a s výzvou spojenou s novým postavením. Moja rodina a ja sme s radosťou prijímali vašu pohostinnosť počas nášho pobytu na Slovensku. Bude nám veľmi chýbať prekrásna krajina Slovensko, mesto Košice a predovšetkým ľudia. Vy, ľudia, ste prispeli k tomu, že pobyt a práca vo vašej krajine bola pre nás úžasnou skúsenosťou. Nepoviem Zbohom, ale radšej Dovidenia, kým sa opäť stretneme. Želám vám veľa šťastia v pokračujúcich úspechoch.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov