KONTAKT    |   _eng _sk

Minimálne dovozné ceny na za tepla valcovanú oceľ dumping nezastavia, tvrdí EUROFER
           Pridané: 9.8.2017
Autor: -r-
Kategória: Aktuality

Brusel, 20. júla 2017 – Európska komisia zverejnila detaily navrhovaných  antidumpingových opatrení na za tepla valcovanú oceľ. Uplatnenie navrhovanej minimálnej dovoznej ceny namiesto štandardných ad valorem ciel by však viedlo k nebezpečnému precedensu, ktorý by umožnil pokračovanie dumpingu a v dôsledku toho aj podporil nadmernú výrobnú kapacitu v exportujúcich krajinách.

“V prípade bol jasne preukázaný dumping, ujma aj ich príčinná súvislosť. Ako však môžu byť zvolené ako nástroj obrany minimálne dovozné ceny, ktoré jednako umožňujú pokračovať v dumpingu a podliezaniu cien a sú zároveň benefitom len pre malú časť používateľov? Neexistuje na to žiadne odôvodnené vysvetlenie z pohľadu dokázateľnosti záujmu Únie,” vyhlásil generálny sekretár Európskej asociácie výrobcov ocele (EUROFER) Axel Eggert.

Komisia pôvodne začala antidumpingové vyšetrovanie voči dovozom z piatich krajín (Brazília, Irán, Rusko, Srbsko a Ukrajina), teraz však navrhuje upustiť z obranných opatrení pri oceli zo Srbska.  Za tepla valcované zvitky sú základným produktom z ocele, pretože vďaka svojim vlastnostiam umožňujú široké využitie nielen ako finálny produkt, ale aj ako polotovar pre výrobu ďalších typov ocelí, ako napríklad za studena valcovaných plechov.

„Jediná minimálna dovozná cena na všetky za tepla valcované výrobky je však absolútne nevhodným nástrojom, pretože ide o mimoriadne diverzifikovaný produkt, ktorý sa vyrába vo viac ako tisíc rôznych typoch a druhoch – pričom každý predstavuje iné náklady i konečnú cenu,” dodal Eggert.  „Na ich cenu majú navyše vplyv aj rozdielne ceny surovín použitých pri výrobe za tepla valcovaných zvitkov, čo zas ovplyvňuje pohyb cien v tomto segmente oceľových výrobkov. Politika “one-price-fits-all” (jednej ceny pre všetko) v prípade za tepla valcovaných produktov preto jednoducho nemôže zastaviť dumping.”

Navrhovaná úroveň 472 eur za tonu je výrazne pod priemernou cenovou hladinou,  keďže v poslednej dobe cena tejto ocele vzrástla v dôsledku zvýšenia cien surovín (nie rastu našej marže). Minimálna dovozná cena deformuje férovú súťaž, pretože bude definovať cenovú referenčnú hodnotu na trhu s produktmi za tepla valcovaných ocelí.

“Exportéri z piatich dotknutých krajín budú schopní pokračovať v dumpingu a cenovom podliezaní európskych výrobcov aj pri dodržaní minimálnej dovoznej ceny,” zdôraznil Eggert. “To ohrozuje životaschopnosť oceliarskeho priemyslu v EÚ”.

“Európska komisia úspešne vstúpila do boja s čínskym dumpingom použitím ad valorem ciel na podobné produkty, avšak teraz sa zdá, že nekalým praktikám iných výrobcov oceľových produktov necháva otvorené dvere. Je nepochopiteľné, že práve srbský výrobca, ktorý sa nedávno stal súčasťou štátom kontrolovanej čínskej oceliarskej skupiny, nemá spadať pod tieto opatrenia, čo doslova vyznieva ako pozvánka pre Trójskeho koňa na európsky trh s oceľou,” povedal A. Eggert.

“Doposiaľ sa v obdobných prípadoch štandardne používali ad valorem clá stanovené špecificky pre spoločnosť, krajinu a produkt, ktoré sú v súlade s oznámením Komisie o oceli z marca 2016 a taktiež s jej obchodnou politikou z októbra 2016. Komisia nemôže svojvoľne meniť účinnosť obranných obchodných mechanizmov únie. V tomto prípade je nutné namiesto minimálnej dovoznej ceny použiť ad valorem clá,” uzavrel Axel Eggert.

 

 

 

 

 

 

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov