KONTAKT    |   _eng _sk

Raz v týždni dlhšie
           

Pridané: 31.5.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 22/2004

V závodných ambulanciách predlžujú ordinačné hodiny

Vedenie Nemocnice Košice-Šaca, a.s. 1. súkromnej nemocnice vychádza na žiadosť zamestnávateľa i odborov zamestnancom spoločnosti U. S. Steel Košice v ústrety a predlžuje v závodných ambulanciách ordinačné hodiny.

"Jeden deň v týždni," informoval nás Ján Icsó, vedúci lekár oddelenia všeobecného lekárstva, "bude mať každá závodná ambulancia predĺžené ordinačné hodiny do 15.30 hod. Toto opatrenie, ktorým vychádzame v ústrety najmä chronickým pacientom, nielen však im, platí od 1. júna 2004. Bližšie informácie o konkrétnych termínoch poskytnú zamestnancom U. S. Steel Košice závodní lekári."

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva