KONTAKT    |   _eng _sk

Rozvoj košického regiónu fondmi EÚ
           

Pridané: 12.4.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 15/2004

Priamym vkladom spoločnosti U. S. Steel do Košice do rozvoja košického regiónu je súbor odborných seminárov a workshopov zameraných na efektívne využívanie pomoci Európskej únie prostredníctvom štrukturálnych fondov, na organizovaní ktorých úzko spolupracuje so spoločnosťou S&K Management Systems.

Už dnes, 14. apríla 2004, sa na Bankove v Košiciach začala prvá dvojdňová séria podujatí, na ktorých dostanú zástupcovia verejného i súkromného sektora odpovede na najaktuálnejšie otázky týkajúce sa rozvoja košického regiónu prostredníctvom fondov EÚ. Účastníci seminárov a školení sa okrem iného dozvedia, akým spôsobom sa dajú využiť fondy EÚ, akých oblastí sa týkajú, aké sú súčasné možnosti ich čerpania. Oboznámia sa tiež so skúsenosťami i problematickými oblasťami využitia týchto zdrojov, doplnkovými zdrojmi financovania i právnymi zmenami, ktoré nás čakajú po vstupe do únie. Na jednotlivé témy budú hovoriť a diskutovať konzultanti spoločnosti S&K Management Systems, zástupcovia bankového sektora, advokátskej kancelárie a prizvaní hostia zo štátnej správy zo sekcií európskej integrácie.

Po Košiciach sa dvojdňové semináre a workshopy uskutočnia i v ďalších mestách východného Slovenska - v Spišskej Novej Vsi, Trebišove, Michalovciach a Rožňave. O ich priebehu budeme informovať.

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva