KONTAKT    |   _eng _sk

Uskutočnila sa konferencia RO OZ METALURG U. S. Steel Košice
           

Pridané: 11.4.2005
Autor: Iveta FIALOVÁ, Foto: Milan KATUNSKÝ
Kategória: 15/2005
Konferencia
Predsedkyňa ZO OZ METALURG v Teplej valcovni Marta Kováčová diskutuje s riaditeľom pre bezpečnosť a hygienu USSK Milanom Ondášom. Uprostred viceprezident pre výrobu Scott C. Pape.

Za účasti 116 delegátov (98,3-percentná účasť) a 37 hostí sa v Jumbo centre v Košiciach uskutočnila konferencia Rady odborov OZ METALURG U. S. Steel Košice. Odborári, medzi ktorých zavítal i predseda OZ METALURG Róbert Kulik, hodnotili svoju činnosť za obdobie od ostatnej konferencie v roku 2004. Správu o činnosti rady odborov predniesol jej predseda Mikuláš Duľa.

V prvej časti rokovania sa prítomným prihovoril i prezident U. S. Steel Košice Christopher Navetta. Poďakoval sa zamestnancom za vynikajúci rok 2004 a dobré výsledky prvého štvrťroku tohto roku. Spoločnosť, uviedol, sa neustále zlepšuje, čo sa prejavuje vo všetkých šiestich oblastiach podnikania. Ako aj pri iných príležitostiach, aj medzi odborármi apeloval na bezpečnosť práce.

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva