KONTAKT    |   _eng _sk

Vo Vysokých Tatrách o finančnom výkazníctve
           

Pridané: 5.7.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 27/2004

Národná riadiaca komisia pri Ministerstve financií SR v spolupráci so Slovenskou komorou audítorov usporiadala koncom júna medzinárodnú konferenciu pod názvom Stratégia implementácie štandardov Európskej únie v oblasti finančného výkazníctva, účtovníctva a audítorstva v podmienkach SR.

Dvojdňové odborné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v Grand hoteli Praha v Tatranskej Lomnici, sponzorsky podporila spoločnosť U. S. Steel Košice. Medzi jeho účastníkmi nechýbali ani zástupcovia košických oceliarov. S prezentáciou korešpondujúcou s hlavným poslaním konferencie vystúpila aj riaditeľka pre prevádzku účtovníctva Eva Bobaľová.

Cieľom konferencie bolo v záujme implementácie medzinárodne akceptovateľných štandardov oboznámiť zainteresovaných predstaviteľov vládnych organizácií, finančných inštitúcií, audítorov, zástupcov vysokých škôl, firiem a zahraničných investorov na Slovensku s významom, konkrétnym riešením prijatej koncepcie a aktuálnymi problémami v oblasti finančného výkazníctva, účtovníctva a audítorstva.

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva