KONTAKT    |   _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: ITP - II. Strojník čerpacej stanice VP - DZ Energetika

Oddelenia:

Interný trh práce, Výroba (ITP)

Základné povinnosti a zodpovednosti

Popis práce:
Vykonáva obsluhu a manipulačnú činnosť na čerpacej stanici VP, kalovom hospodárstve a ČS aglomerácie o celkovom inštalovanom výkone 6,31 MW, vrátane pridružených zariadení (signalizačné zariadenie, chemické dávkovanie). V prípade potreby zastupuje funkcie strojník ČS VP a strojník kalovej ČS VP.
V čase odstávky technologického zariadenia sa zúčastňuje na čistiacich prácach.
Riadi sa podľa príslušného PBTP a zásadami QMS na zverenom pracovisku.
Zodpovednosť:
Zodpovedá za obsluhu a manipulačnú činnosť na ČS VP, kalovom hospodárstve, a za drobné údržbárske činnosti, pri dodržaní všetkých bezpečnostných, ekonomických a ekologických kritérií. Riadi sa podľa príslušného PBTP a zodpovedá za plnenie úloh súvisiacich s QMS a EMS. Zodpovedá za obsluhu a údržbu dorrových usadzovacích nádrží, pravidelné odčerpávanie kalu v požadovom množstve a hustote, pri dodržaní všetkých bezpečnostných, ekonomických a ekologických kritérií.

Miesto výkonu práce:

U.S.Steel Košice

Ďalšie požiadavky:

stredoškolské strojárske vzdelanie , Riziká: Hluk-3 , chemické faktory-2 (Amoniak,Oxid uhoľnatý - CO) , pevný aerosól fibr.-2 (Grafit,horninové pevné aerosóly) zmennosť

Ponúkame:

Finančné ohodnotenie v triede JOBS B1

Platné do:

25.11.2017

Mám záujem o túto pozíciu