KONTAKT    |   _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: Revízny technik VTZ elektro pre dcérsku spoločnosť RMS, a. s. Košice

Oddelenia:

Výroba, Externý trh práce

Základné povinnosti a zodpovednosti

revízna činnosť na el. zariadeniach NN vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A,
realizácia pravidelných odborných prehliadok a skúšok OpaOS revízie na vyhradených technických zariadení - elektrických

Miesto výkonu práce:

priestory v pôsobnosti spoločnosti RMS, a. s. Košice

Ďalšie požiadavky:

Vzdelanie: elektrotechnické vzdelanie
Požadovaná prax: min 1 rok ako revízny technik
Certifikáty: platné osvedčenie v zmysle z Vyhl. č. 508/2009 - § 24
Iné: manuálna zručnosť
poznanie výrobného prostredia spoločnosti
komunikačné zručnosti a zručnosti práce v tíme
vysoké pracovné nasadenie a zodpovednosť v práci
zdravotná spôsobilosť na prácu v prevádzke (hluk, zmennosť, práca vo výške, prach a iné).

Ponúkame:

mesačná mzda zaradením do TT v zmysle interných predpisov spoločnosti

Mám záujem o túto pozíciu