KONTAKT    |   _eng _sk

Anglické perly
           Pridané: 2.2.2004
Autor: Kamila DEMKOVÁ
Kategória: 05/2004
 • Environment protection belongs to basic USSK business drivers.
  Ochrana životného prostredia patrí k základným podnikateľským atribútom USSK). Prihovára sa prezident Navetta v pozvánke na školenie CITE, ktorého sa v tomto roku zúčastnia všetci zamestnanci firmy.

 • CITE - Continuous Improvement To the Environment - is a recognized training and developing program for managers and workers supporting continuous improvement to the environment.
  CITE - Kontinuálne zlepšovanie životného prostredia - je ocenený vzdelávací a rozvojový program pre manažérov a robotníkov, podporujúci základnú stratégiu kontinuálneho zlepšovania životného prostredia.

 • CITE has been successfully implemented in ten U. S. Steel corporation plants in the U.S.A. and thanks to innovative approach and results it received the nationwide recognition.
  CITE bol úspešne implementovaný v desiatich podnikoch U. S. Steel Corporation v USA a vďaka inovačnému prístupu a výsledkom získal celonárodné ocenenie v rámci USA.

 • CITE program implementation started in v Clairton Works in 1988 and was spread over remaining plants soon.
  CITE program sa začal implementovať v Clairton Works v roku 1988 a onedlho prešiel do ostatných závodov.

 • CITE program updated for the USSK employees is the continuation of research and success of this course in other locations.
  Inovovaný CITE program pre zamestnancov USSK je pokračovaním výskumu a úspešnosti tohto kurzu v ostatných lokalitách. USSK podniká ďalšie konkrétne kroky v zlepšovaní životného prostredia. Realizuje rôzne veľké investičné projekty a do ekológie vkladá nemalé finančné prostriedky, pretože:
 • Our company objective in the area of environmental protection and development is to be responsible partner and neighbor.
  Cieľom našej spoločnosti v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia je byť zodpovedným partnerom a susedom. Avšak dôležitým faktorom je aj zvýšiť celkové ekologické povedomie zamestnancov USSK:

 • To improve environmental awareness and behavior of employees. A o tom vlastne program CITE je.
Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov