KONTAKT    |   _eng _sk

Energetičky oslavovali
           

Pridané: 24.5.2004
Autor: Andrej ADAMČÍK
Kategória: 21/2004

Pri príležitosti sviatku Dňa matiek, ktorému je každoročne venovaná druhá májová nedeľa, sa na pozvanie odborovej organizácie a hospodárskeho vedenia stretli ženy - energetičky minulý týždeň v piatok v reštaurácii Spoločenského pavilónu.

Tomuto sviatku venujú v DZ Energetika už tradične náležitú pozornosť, aby aspoň raz v roku využili príležitosť poďakovať sa svojim zamestnankyniam popri ich materských povinnostiach aj za odvedenú prácu pre našu spoločnosť.

Úvodný príhovor patril predsedovi VZO OZ METALURG Mikulášovi Hintošovi, ktorý okrem zástupcov jednotlivých prevádzok privítal medzi pozvanými aj generálneho manažéra pre podporu výroby Vladimíra Jacka a riaditeľa divízneho závodu Ivana Maleša. Po ňom nasledovalo vystúpenie riaditeľa divízneho závodu, ktorý ocenil podiel všetkých žien, bez rozdielu ich zaradenia v pracovných pozíciách, na dobrých dosiahnutých výsledkoch celého divízneho závodu.

Ku gratulácii sa pripojil aj generálny manažér a po odovzdaní kytičky a malej pozornosti všetkých ženám - matkám, pokračovalo slávnostné posedenie v dobrej nálade do večerných hodín.

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva