KONTAKT    |   _eng _sk

Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a celý rok 2017
           Pridané: 1.2.2018
Autor: -c-
Kategória: Aktuality

Dňa 31. januára 2018 United States Steel Corporation oznámila čistý zisk za rok 2017 vo výške 387 mil. USD, ktorý po úprave o špecifické účtovné transakcie predstavoval 341 mil. USD. Pre porovnanie, v roku 2016 dosiahla korporácia čistú stratu 440 mil. USD, ktorá po úprave o špecifické účtovné transakcie predstavovala 250 mil. USD.

Za štvrtý štvrťrok 2017 zverejnila korporácia čistý zisk 159 mil. USD, ktorý po úprave o špecifické účtovné transakcie predstavoval 136 mil. USD. Pre porovnanie, za štvrtý štvrťrok 2016 bola zverejnená čistá strata 105 mil. USD, ktorá po úprave o špecifické účtovné transakcie predstavovala čistý zisk 47 mil. USD.

David Burritt, prezident U. S. Steel a CEO k dosiahnutému výsledku povedal: „Rok sme ukončili tromi solídnymi štvrťrokmi, keďže investície do našich zariadení nám pomohli k stabilnejšej výrobe a zároveň výsledky v našich troch reportovaných segmentoch boli v súlade s našimi očakávaniami. V roku 2017 sme výrazne pokročili v našom programe revitalizácie aktív, dosiahli sme zlepšenie kvality a spoľahlivosti tak, ako sme sa pre rok 2017 zaviazali a sme presvedčení, že splníme aj naše ciele zlepšovania stanovené pre rok 2018.“

Pokračovali sme aj v zlepšovaní finančnej pozície zobrazenej v súvahe, pričom čistý dlh v roku 2017 poklesol o viac než 300 mil. USD na približne 1,15 miliardy USD. Naša celková likvidita sa zvýšila o viac než 400 mil. USD a na konci roka predstavovala približne 3,35 miliardy USD. Zlepšenie stavu súvahy a celkovej likvidity podporuje pokračujúcu implementáciu programu revitalizácie aktív v našom segmente severoamerických valcovní, ako aj zvyšovanie investícií v severoamerickom segmente rúr a našom európskom segmente.

Segment U. S. Steel Europe vykázal za rok 2017 zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 327 miliónov USD. Kapitálové výdavky dosiahli 83 miliónov USD a výrobné kapacity boli v roku 2017 využívané na 102 percent.

K výhľadu na rok 2018 David Burritt uviedol: “Naším cieľom v roku 2018 zostáva snaha zlepšovať sa v základných princípoch nášho podnikania, ktorými sú bezpečnosť, kvalita, dodávky a náklady a očakávame, že budeme pokračovať v dynamike z roku 2017. Aj naďalej budeme poskytovať našim zamestnancom podporu a zdroje potrebné na to, aby uspeli. Keď uspejú naši zamestnanci, uspejú aj naši zákazníci. A keď uspejú naši zákazníci, uspeje U. S. Steel.“

Ak podmienky na trhu zostanú na úrovni z 24. januára 2018, očakávame v roku 2018 čistý zisk na úrovni približne 685 miliónov USD a zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) na úrovni približne 1,5 miliardy USD. Domnievame sa, že podmienky na trhu, ktoré zahŕňajú spotové ceny, náklady na suroviny, zákaznícky dopyt, objemy dovozu, stav zásob v dodávateľskom reťazci, počet vrtných súprav a ceny energií, sa budú v priebehu roka 2018 meniť a dopad týchto zmien sa odrazí aj v našom čistom zisku a upravenom výsledku EBITDA.

Empty

ODPORÚČAME

16.1.2019
U. S. Steel Košice postaví novú linku na výrobu elektrotechnickej ocele
19.12.2018
Aj malými činmi sa dajú dosiahnuť veľké veci
4.12.2018
Hutníci majú srdcia otvorené potrebám druhých
4.12.2018
Máte nápad, ako zlepšiť život okolo seba?