KONTAKT    |   _eng _sk

Manažérsky vzor 2004
           Pridané: 8.11.2004
Autor: Kamila DEMKOVÁ, a Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť, Foto: Milan KATUNSKÝ
Kategória: 45/2004

Študent z Tisovca Martin Macko sa stretol s Christopherom Navettom

Martin Macko s prezidentom Christopherom Navettom.
Martin Macko v rozhovore s prezidentom U. S. Steel Košice Christopherom Navettom.

Už štvrtý ročník netradičnej formy ekonomického vzdelávania pre mladých ľudí pod názvom Manažérsky vzor 2004 organizuje nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhousCoopers Slovensko. Cieľom projektu je sprostredkovať študentom končiacich ročníkov stredných škôl stretnutie s riaditeľom významnej firmy na Slovensku, dať im príležitosť na zoznámenie sa s reálnym podnikateľským prostredím a poskytnúť obom stranám možnosť reflexie, inšpirácie a motivácie.

V rámci projektu organizátori kontaktovali približne 500 riaditeľov najvýznamnejších firiem z rôznych odvetví na Slovensku podľa rebríčka TREND TOP 2004. Vybraní študenti, absolventi programu Aplikovaná ekonómia, budú mať možnosť sa v priebehu novembra stretnúť s topmanažérmi rôznych firiem, výrobných podnikov, bánk, či poisťovní.

"Projekt znamená pre mladých ľudí silný zážitok a prvé porovnanie vlastných predstáv s reálnym svetom úspechu, ale aj zodpovednosti. Pomáha im lepšie sa zorientovať pri plánovaní svojej kariéry, posmelí ich stavať si vysoké ciele a vytrvalo smerovať k ich uskutočneniu. Predovšetkým však posúva myslenie mladej generácie, umožňuje jej odhaľovať stereotypné mýty v myslení a reagovať na príležitosti v ich živote," povedala Ivica Forrová, marketingová manažérka Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť. Výsledky projektu spracuje spoločnosť PricewaterhouseCoopers a budú dostupné v decembri 2004. Výstupom bude rebríček v 4 kategóriách:

  • Manažérsky vzor 2004 - riaditeľ podľa odpovedí riaditeľov
  • riaditeľ podľa odpovedí študentov
  • firma podľa odpovedí riaditeľov
  • firma podľa odpovedí študentov.

Ďalším výstupom z prieskumu bude analýza odpovedí a porovnanie názorov riaditeľov a študentov. Projekt je založený na báze zachovania dôvernosti informácií, individuálne odpovede sú anonymné. Prezentované budú len sumárne výsledky.

Medzi študentov, ktorí vďaka svojej aktivite v rámci Junior Achievement Slovensko mali možnosť zapojiť sa do projektu Manažérsky vzor 2004, je študent Evanjelického gymnázia v Tisovci Martin Macko. Včera, v utorok ráno, mu poskytol rozhovor prezident U. S. Steel Košice
Christopher Navetta.

"Uvítal som možnosť stretnúť sa s Christopherom Navettom, pretože je na Slovensku jednou z najväčších osobností, o akých som počul. Pýtal som sa ho, ako taký vrcholný manažér pracuje, aké zmeny on osobne urobil po príchode na Slovensko. Bol som zvedavý, ako funguje biznis v tak veľkej spoločnosti ako je U. S. Steel Košice. Rozprávali sme sa aj o základných úlohách a cieľoch firmy, aké najväčšie hodnoty spoločnosť uznáva. Pán Navetta jednoznačne konštatoval, že v spoločnosti je na prvom mieste bezpečnosť pri práci. Zároveň zdôraznil, že výsledky firmy sú podložené aktivitou všetkých zamestnancov. V U. S. Steel Košice pracuje veľa schopných manažérov, talentovaných ľudí, ktorým dôveruje," povedal pre Oceľ východu Martin Macko.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov