KONTAKT    |   _eng _sk

Myslíme na budúcnosť
           Pridané: 14.3.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 11/2005

SOU hutnícke bude pripravovať pre fabriku kvalifikovaných zamestnancov

Strategickým zámerom spoločnosti U. S. Steel Košice v oblasti zamestnaneckej politiky je zabezpečovanie kvalifikovanej pracovnej sily, ktorej zdrojom sú najmä absolventi stredných odborných učilíšť a priemyselných škôl.

O rozšírení vzájomnej spolupráce rokovali viceprezident pre ľudské zdroje spoločnosti U. S. Steel Košice Miroslav Kiraľvarga, viceprezident pre výrobu Scott Pape a riaditeľ Stredného odborného učilišťa hutníckeho v Košiciach-Šaci Jozef Šablatúra. Spoločné stretnutie vyústilo do konkrétnej vzájomnej spolupráce pri výchove, vzdelávaní a príprave absolventov, a to tak po stránke odbornej, ako aj ochrany a bezpečnosti pri práci. Učilište v Šaci prioritne zaradí medzi svoje študijné a učebné odbory predovšetkým profesie, ktoré bude oceliarska spoločnosť, vzhľadom na analýzu vývoja odchodu zamestnancov do starobného dôchodku v rokoch 2005 až 2009, potrebovať.

Ide o štvorročný študijný odbor hutník operátor-metalurg, hutník operátor-tvárnenie kovov a mechanik strojov a zariadení, v trojročnom učebnom odbore o profesie mechanik strojov a zariadení, kovoobrábač, elektrikár-ČART a elektrikár-energetik. Spoločnosť U. S. Steel Košice má záujem motivovať žiakov v uvedených odboroch v ôsmich novootvorených triedach v školskom roku 2005/2006. Zároveň bude vytvárať optimálne podmienky pre ich odborný rozvoj vo výrobných prevádzkach fabriky aj prostredníctvom mentorského programu.

Žiaci, ktorí prejavia záujem o prácu v USS, sa zúčastnia výberového procesu. Tým, ktorí dosiahnu vynikajúce výsledky v štúdiu a v odbornom rozvoji prostredníctvom mentorského programu, môže zamestnávateľ navrhnúť uzatvorenie pracovnej zmluvy už pred ukončením štúdia. Absolventi SOU hutníckeho, končiaci v tomto školskom roku, budú pozvaní na konkurzné konanie a najúspešnejší budú zaradení do ďalšieho personálneho posúdenia assessment centrom.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov