KONTAKT    |   _eng _sk

Myslíme na budúcnosť
           

Pridané: 14.3.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 11/2005

SOU hutnícke bude pripravovať pre fabriku kvalifikovaných zamestnancov

Strategickým zámerom spoločnosti U. S. Steel Košice v oblasti zamestnaneckej politiky je zabezpečovanie kvalifikovanej pracovnej sily, ktorej zdrojom sú najmä absolventi stredných odborných učilíšť a priemyselných škôl.

O rozšírení vzájomnej spolupráce rokovali viceprezident pre ľudské zdroje spoločnosti U. S. Steel Košice Miroslav Kiraľvarga, viceprezident pre výrobu Scott Pape a riaditeľ Stredného odborného učilišťa hutníckeho v Košiciach-Šaci Jozef Šablatúra. Spoločné stretnutie vyústilo do konkrétnej vzájomnej spolupráce pri výchove, vzdelávaní a príprave absolventov, a to tak po stránke odbornej, ako aj ochrany a bezpečnosti pri práci. Učilište v Šaci prioritne zaradí medzi svoje študijné a učebné odbory predovšetkým profesie, ktoré bude oceliarska spoločnosť, vzhľadom na analýzu vývoja odchodu zamestnancov do starobného dôchodku v rokoch 2005 až 2009, potrebovať.

Ide o štvorročný študijný odbor hutník operátor-metalurg, hutník operátor-tvárnenie kovov a mechanik strojov a zariadení, v trojročnom učebnom odbore o profesie mechanik strojov a zariadení, kovoobrábač, elektrikár-ČART a elektrikár-energetik. Spoločnosť U. S. Steel Košice má záujem motivovať žiakov v uvedených odboroch v ôsmich novootvorených triedach v školskom roku 2005/2006. Zároveň bude vytvárať optimálne podmienky pre ich odborný rozvoj vo výrobných prevádzkach fabriky aj prostredníctvom mentorského programu.

Žiaci, ktorí prejavia záujem o prácu v USS, sa zúčastnia výberového procesu. Tým, ktorí dosiahnu vynikajúce výsledky v štúdiu a v odbornom rozvoji prostredníctvom mentorského programu, môže zamestnávateľ navrhnúť uzatvorenie pracovnej zmluvy už pred ukončením štúdia. Absolventi SOU hutníckeho, končiaci v tomto školskom roku, budú pozvaní na konkurzné konanie a najúspešnejší budú zaradení do ďalšieho personálneho posúdenia assessment centrom.

Empty

ODPORÚČAME

11.10.2017
Opatrenia EK podľa Euroferu znižujú úroveň ochrany pred antidumpingom
13.9.2017
Rezortné vyznamenania pre deviatich košických oceliarov
7.9.2017
Bezpečnosť dodávateľov - ISNetworld