KONTAKT    |   _eng _sk

Odborníci o metalografii
           Pridané: 3.5.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ, Foto: Ing. A. DROTÁR
Kategória: 18/2004

Vo Vysokých Tatrách sa uskutočnilo 12. medzinárodné symposium

Metalografia
Tím výskumníkov, ktorý sa prezentoval odbornými prednáškami.

V dňoch 28. - 30. apríla 2004 sa v kongresovom centre Academia v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách uskutočnilo 12. medzinárodné metalografické sympózium METALOGRAFIA 2004. Podujatie organizovali Katedra náuky o materiáloch Hutníckej fakulty TU Košice, ÚMV SAV Košice, Výskumné a vývojové centrum U. S. Steel Košice, Slovenská metalurgická spoločnosť a Slovenská spoločnosť pre náuku o kovoch.

Vyše 230 odborníkov zo šestnástich krajín Európy, USA, Japonska a Thajska sa počas troch dní zaoberalo materiálovými aspektmi konštrukcií a technologických zariadení, najmä problematikou štúdia vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami rôznych kovových i nových moderných materiálov. Súčasťou konferencie bola i sekcia archeometalurgie, ktorá sa venuje štúdiu štruktúry kovových archeologických artefaktov. Dvanásť renomovaných zahraničných firiem vystavovalo prístrojovú techniku určenú na štúdium kovov.

Účasť U. S. Steel Košice na sympóziu približuje Andrej Leško, vedúci odboru Metalografia Výskumného a vývojového centra. "Za našu spoločnosť sa na konferencii zúčastnil generálny manažér pre výskum a vývoj Robert A. Frascarelli, okrem mňa výskumníci Peter Kalmar, Atila Drotár, Alica Mašlejová, Lucia Hrabčáková, zástupca úseku riadenia kvality Ján Gregor a tiež náš kolega z USS Technical Center v Monroeville, vedúci odboru Metalografia a povrchové analýzy Michael Šimko. Prezentovali sme sa jednou spoločnou prednáškou košických a amerických výskumníkov, jednou prednáškou z Technical Center v Monroeville a štyrmi príspevkami, ktoré vznikli v spolupráci výskumu a vývoja a úseku riadenia kvality. Odzneli v nich informácie o nových metalografických metodikách a ich využití v praxi, prevádzkovej metalografii a štrukturálnej analýze ocelí i analýze porúch kovových sústav."

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov