KONTAKT    |   _eng _sk

Prechod na zelenú ekonomiku si vyžaduje systémovú zmenu
           

Pridané: 16.9.2016
Autor: -r-
Kategória: 19/2016

Prezident RÚZ a viceprezident U. S. Steel Košice Miroslav Kiraľvarga hodnotí výsledky konferencie o obehovom hospodárstve

V utorok 13. septembra 2016 sa v Košiciach konala konferencia, ktorej hlavnou témou bol Udržateľný priemysel v kontexte obehového hospodárstva. Podujatie zorganizovala Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) v spolupráci so skupinou zamestnávateľov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (ECOSOC). Na výsledky konferencie sme sa opýtali viceprezidenta U. S. Steel Košice Miroslava Kiraľvargu, ktorý je zároveň prezidentom RÚZ.  

S troškou zveličenia by sa dalo povedať, že Košice sa na dva dni stali predsedníckym mestom zamestnávateľských zväzov z celej Európy. Mali sme tu čelných predstaviteľov nielen slovenských, ale aj európskych priemyselníkov. Už v pondelok nás mnohí z nich navštívili priamo vo fabrike. Som veľmi rád, že do Košíc zavítal Markus Beyrer, generálny riaditeľ asociácie BusinessEurope, ktorá zastrešuje zamestnávateľské zväzy z celej Európy. Tak ako je RÚZ strešnou organizáciou mnohých odvetví na Slovensku, tak Business Europe reprezentuje stovky podnikov z celej Európy a je fantastické, že na nutnosti rozvoja obehového hospodárstva sa vedia zhodnúť všetci.

• Koncept obehového hospodárstva predsa nie je novinkou, recyklácia je niečo, čo tu funguje desaťročia.

Je pravdou, že recyklujeme už desaťročia a zakladatelia železiarní v Košiciach by možno povedali, že je to myšlienka stará ako samotný hutnícky proces. Ide však o celý systém a vnímanie produktov výroby v intenciách životných cyklov.

Tento princíp zhodnocuje celý životný cyklus výrobku – výrobu, použitie a likvidáciu na konci životnosti. Procesy v rámci celého dodávateľského reťazca okrem toho zaťažujú životné prostredie, a to nielen pri výrobe. Treba zobrať do úvahy získavanie surovín, ich transport, výrobu potrebnej energie. Hodnotenie priamych aj nepriamych dopadov by malo predísť posunu environmentálnej záťaže z jednej fázy životného cyklu produktu do ďalšej, ako to často vidíme dnes.

• Ak hovoríte o hodnotení výrobku v zmysle životného cyklu, ako je na tom oceľ?

Verejnosť, často aj odborná, niekedy zabúda, že oceľ je v tomto zmysle nekonečný výrobok. Len sa premieňa jej tvar, použitie, nestráca na kvalite a šetrí surovinové zdroje. Ak si spoločnosť vezme k srdcu koncept obehového hospodárstva, bude to znamenať šetrenie životného prostredia a zároveň renesanciu využívania oceľových produktov.

• Prečo to nešlo doteraz, čo tomu bránilo?

Spoločnosť na to musela vyspieť, je potrebné určité environmentálne povedomie a opakujem, nejde pritom len o recykláciu. Prechod na tento model si vyžaduje zmeny v rámci hodnotového reťazca - od konštrukcie produktu k novým obchodným a trhovým modelom. Budú potrebné zmeny technológií, ale i spôsobu organizácie spoločnosti a jej fungovania, metód financovania či celých politík a stratégií. Uvediem príklad, ktorý má opäť blízko k nášmu podnikaniu. Ak uvažujeme v zmysle konceptu obehového hospodárstva, každá tona trosky by mala nájsť využitie v betónoch, cestách, diaľničných objektoch.

• Hovoríte s nadšením, čo je vašou osobnou motiváciou, aby ste sa venovali obehovému hospodárstvu?

Tento priemyselný systém prináša obrovský potenciál pre inováciu, tvorbu pracovných miest a ekonomický rast, spolu s úsporou surovín a s vylepšeniami v oblasti životného prostredia. Motiváciou sú moje deti, ktoré tiež budú mať deti. Ak sa na vec pozeráme z perspektívy viacerých generácií, je našou povinnosťou zanechať prostredie, v ktorom sa bude dobre žiť. Ak sa vrátim k faktom z nášho priemyslu, už dnes každá tona recyklovanej ocele znamená úsporu vyše jeden a pol tony CO2 emisií, viac než dve tony surovín a spotrebuje sa pri nej o 70 percent menej energie, než pri jej výrobe z  primárnych zdrojov. Som presvedčený, že obehové hospodárstvo má zmysel.

Empty

ODPORÚČAME

11.10.2017
Opatrenia EK podľa Euroferu znižujú úroveň ochrany pred antidumpingom
13.9.2017
Rezortné vyznamenania pre deviatich košických oceliarov
7.9.2017
Bezpečnosť dodávateľov - ISNetworld