KONTAKT    |   _eng _sk

S diamantovou plaketou i koksár Milan Kanči
           Pridané: 29.11.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 48/2004

Ocenili bezpríspevkových darcov krvi

Plakety prof. MUDr. Jána Janského za bezpríspevkové darcovstvo krvi si v tomto roku v Košiciach prevzalo 522 darcov, z nich deviati diamantové plakety a osemdesiatjeden darcov zlaté plakety. Sú medzi nimi aj "čerství" ocenení, ktorým diamantové, zlaté a strieborné plakety odovzdali v obradnej sieni MČ Staré mesto v pondelok tohto týždňa.

Vďaka darcom, ktorí prichádzajú na odbery opakovane, sa môžu Košičania pochváliť ročne 15 až 16 tisíc odbermi. K 26. novembru tohto roku dosiahol počet bezpríspevkových odberov viac ako 14 tisíc. Napriek tomu je krvi nedostatok. Uviedla vo svojom príhovore riaditeľka S - ÚzS SČK Košice - mesto Lucia Cangárová. Záslužnú prácu pri získavaní darcov robia zdravotníci, dobrovoľníci červeného kríža, jeho priaznivci, ale i samotní darcovia. Osvedčujú sa tiež kampane na získanie nových darcov. "Jednou z nich je Študentská kvapka, prostredníctvom ktorej sme získali za desať rokov 2800 prvodarcov. Z nich približne 22 percent pokračuje v darcovstve. V tomto roku darovalo krv 1000 mladých a ich vekový priemer nedosiahol ani 20 rokov. Je to úžasné číslo a sú to skvelí mladí ľudia," konštatovala. Najlepším príkladom je rodina, tam, kde sú darcami rodičia, je veľmi pravdepodobné, že v ich šľapajach pôjdu aj deti. Význam krvi ako lieku si najviac uvedomujú pacienti a zdravotníci, v ich mene patrí poďakovanie všetkým ušľachtilým ľuďom, ktorí darcovstvo vnímajú ako pomoc človeka človeku.

Medzi bezmála sto pozvanými ocenenými bola takmer polovica z U. S. Steel Košice. Medzi šiestimi diamantovými darcami bol i Milan Kanči z divízneho závodu Koksovňa. Zlatými plake-tami boli ocenení Blažej Drábik, Drahomír Eliáš, Eugen Grega, Vladimír Harčár, Milan Hlavna, Zdenek Hušek, Ján Kotrady, Štefan Kriš, Mikuláš Kuba, Kamil Lazur, Imrich Lechner, Peter Papcun, Stanislav Prusák, Jozef Ptašinský, Milan Seman. Strieborné plakety patria Márii Kleinovej, Natálii Šimovej, Márii Šitányiovej, Ivanovi Balogovi, Jozefovi Dzureňovi, Romanovi Fircákovi, Mariánovi Farraimu, Ladislavovi Gondovi, Jozefovi Gogovi, Štefanovi Horváthovi, Rastislavovi Jenčíkovi, Božene Žihalovej, Petrovi Vargovi, Jozefovi Parůžekovi.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov