KONTAKT    |   _eng _sk

Stop odlivu mozgov
           Pridané: 12.3.2007
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 10/2007

Stánok USSK bol počas Trhu práce a stáží v centre pozornosti študentov

Americká obchodná komora sa snaží pomôcť mladým ľuďom nájsť si atraktívne zamestnanie na Slovensku

Americká obchodná komora v SR zorganizovala už 8. ročník Trhu práce a stáží, ktorý sa 20. februára tohto roku uskutočnil v Bratislave a minulý týždeň aj v Košiciach, v Dome techniky.

"Trh práce a stáží je jednou z našich mnohých aktivít, prostredníctvom ktorých sa snažíme zlepšiť podnikanie našich členských spoločností na slovenskom trhu tým, že im vytvoríme priestor na nadviazanie kontaktov s potenciálnymi zamestnancami. Americká obchodná komora v SR chce zároveň pomocou svojich členských spoločností rozšíriť možnosti pre mladých ľudí nájsť si atraktívne zamestnanie na Slovensku a zabrániť tak neželanému "odlivu mozgov", keďže schopnosť Slovenska obstáť v konkurencii s globálnymi konkurentmi spočíva práve vo vzdelanej pracovnej sile," povedal na margo podujatia prezident Americkej obchodnej komory v SR Robert Šimončič.

V Košiciach sa na Trhu práce a stáží predstavilo vyše tridsať spoločností. Možnosť získať informácie o príležitostiach na pracovnom trhu, ktoré ponúkajú slovenské i zahraničné firmy pôsobiace v rôznych sektoroch, napríklad v informačných technológiách, bankovníctve a finančných službách, personalistike, poradenstve, farmaceutickom, strojárskom, hutníckom či potravinárskom priemysle, si mladí ľudia nenechali ujsť. V "obliehaní" bol aj stánok, v ktorom sa prezentovala spoločnosť U. S. Steel Košice.

"Na akcie podobného charakteru chodím do Košíc z Prešova už druhý rok. Som štvrtáčka, študujem marketing a manažment, obhliadam sa po možnostiach. Kamarátka, už absolventka, si tu pred rokom našla dobrý džob," prezradila Oceli východu Zina Machaľová. "Uplatniť sa vo vašej firme by bolo fajn. Anglicky viem, chodím v lete na brigády do Írska. No, uvidíme, prišla som si po bližšie informácie..."

Na otázky dostala odpovede nielen ona, ale i desiatky ďalších záujemcov, priamo pri stánku od zamestnancov útvaru GM pre rozvoj a servis ľudských zdrojov, ale aj počas osobitnej prezentácie. Vedúci odboru Vzdelávanie a rozvoj Karol Gordiak priblížil mladým ľuďom históriu vzniku spoločnosti U. S. Steel Košice, princípy jej podnikania, štruktúru dodávok i investičné zámery. V tomto roku, ako povedal, firma potrebuje predovšetkým hutníkov, strojárov a elektrotechnikov. Z radov absolventov vysokých škôl takéhoto zamerania plánuje prijať do zamestnania dvadsať ľudí. Pre záujemcov, ktorí uspejú vo výberovom konaní, má pripravenú adaptačnú a jazykovú prípravu, odborné školenia, tréningy manažérskych a vodcovských zručností a pre najlepších aj zahraničné stáže.

Empty

ODPORÚČAME

16.1.2019
U. S. Steel Košice postaví novú linku na výrobu elektrotechnickej ocele
19.12.2018
Aj malými činmi sa dajú dosiahnuť veľké veci
4.12.2018
Hutníci majú srdcia otvorené potrebám druhých
4.12.2018
Máte nápad, ako zlepšiť život okolo seba?