KONTAKT    |   _eng _sk

Tohtoročnými víťazmi dievčatá
           

Pridané: 29.11.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 48/2004

Vyhodnotili súťaž o najkrajšiu kresbu detí s tematikou bezpečnosti práce

Kresba: Katarína GROFOVÁ

Z tridsiatich šiestich výtvarných prác detí vo veku od 6 do 15 rokov, ktoré sa zapojili do súťaže o najkrajšie kresby s tematikou bezpečnosti práce, bude trinásť tvoriť kalendár bezpečnosti práce U. S. Steel Košice na rok 2005.

O tom, ktoré práce boli najlepšie, rozhodli v uplynulých dňoch pedagógovia Základnej umeleckej školy na Irkutskej ulici v Košiciach. Zároveň vyhodnotili aj dve najkrajšie kresby v kategóriách vo veku 6 - 10 rokov a 11 - 15 rokov. Ich autorov odmení U. S. Steel Košice hodnotnými vecnými cenami.

Obálku a jednotlivé mesiace kalendára "obsadia" kresby týchto detí (mená uvádzame v abecednom poradí): Denis ČESLA (10 rokov), Mária DUROVÁ (9 rokov), Tomáš GREGA (10 rokov), Katarína GROFOVÁ (12 rokov), Juraj HALÁS (13 rokov), Viktor KOPČÍK (10 rokov), Patrik NÉMETH (6 rokov), Ľubomír SLOVINSKÝ (11 rokov), Adam SZITÁS (10 rokov), Tomáš ŠOLTÉS (15 rokov), Veronika ŠULCOVÁ (8 rokov), František THAN (11 rokov) a Tomáš VYROSTKO (15 rokov).

Kresba: Veronika Šulcová

Víťazstvo v obidvoch vekových kategóriách si v tomto roku odnášajú dievčatá. V kategórii 6 - 10 rokov bola najúspešnejšia Veronika ŠULCOVÁ, v kategórii 11 - 15 rokov Katarína GROFOVÁ.

Súťaž už po štvrtý raz organizoval útvar Riaditeľa pre bezpečnosť a hygienu práce U. S. Steel Košice. Pretože autor každej z vybraných kresieb bude mať v kalendári uverejnenú aj svoju fotografiu, organizátor prosí rodičov, prípadne starých rodičov týchto detí, aby sa kontaktovali s odborom bezpečnosť a hygiena práce - t. č. 3 8026, 3 2066, mobil 0904 500 323.Empty

ODPORÚČAME

22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva
17.1.2018
Odštartoval 51. ročník hokejového turnaja o Pohár prezidenta U. S. Steel Košice
16.1.2018
Novou viceprezidentkou pre financovanie Silvia Gaálová