KONTAKT    |   _eng _sk

U. S. Steel Košice vyhlásila pre školákovenvironmentálnu súťaž
           

Pridané: 2.2.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 05/2004

Podporiť v deťoch kladný vzťah k životnému prostrediu a k potrebe jeho ochrany je hlavným cieľom environmentálnej súťaže, ktorú pod názvom Kde a ako budeme bývať vyhlásila spoločnosť U. S. Steel Košice pre žiakov základných škôl v Košiciach a okolí.

Do 31. marca tohto roku majú školáci čas na podanie projektu, ktorý by mal byť zameraný na oblasť ochrany ovzdušia, vôd, prírody, triedenie a zber odpadov. Podmienkou pre zaradenie projektov do súťaže je ich realizovateľnosť. Z každej školy sa môže do nej zapojiť jeden kolektív žiakov, pričom ich počet v skupine nie je obmedzený. O víťazoch rozhodne porota, ktorá bude zložená zo zástupcov spoločnosti U. S. Steel Košice a odborov školstva v meste i kraji. Hlavnými kritériami sú užitočnosť projektu a jeho možný vplyv na životné prostredie, finančná náročnosť a originalita. Najlepšie projekty budú finančne ohodnotené, víťaz môže získať až 50 tisíc korún.

Výsledky súťaže budú známe do 30. apríla 2004. Ceny budú víťazom odovzdané počas osláv Dňa mesta Košice.

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva