KONTAKT    |   _eng _sk

Údržbári myslia hlavne na prevenciu
           Pridané: 24.5.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 21/2004

Vybraní zamestnanci DZ Špeciálna údržba a Elektro na obede s prezidentom Christopherom Navettom

Jedenásť vybraných zamestnancov divíznych závodov Špeciálna údržba a Elektro prijalo minulý týždeň v utorok, 18. mája, pozvanie na spoločný obed s prezidentom U. S. Steel Košice Christopherom Navettom, na ktorom sa zúčastnili aj viceprezident pre personalistiku a organizáciu Martin Pitorák, viceprezident pre výrobu Scott Pape a generálny manažér pre údržbu Ján Vranec.

Zámočníci, mechanici a elektrikári Štefan Petrík, Ladislav Ižol, Štefan Marton, Jozef Plosecký, Jaroslav Krupa, Rudolf Haring, Jaroslav Geč, Radoslav Huňady, Eugen Szabó a Michal Megeľa, podávajúci mimoriadne pracovné výkony, mali príležitosť na neformálnom stretnutí pohovoriť si s prezidentom a predstaviteľmi manažmentu spoločnosti nielen o situácii na svojich pracoviskách, úspechoch a problémoch, ale aj o svojich rodinách, koníčkoch a záľubách. Neprišli len dvaja. Peter Marcin a Anton Jurko, ktorým v tom zabránili vážne dôvody.

Prezidentovi hostia

Divízny závod ELEKTRO

· Jaroslav GÉCI, mechanik elektrického zariadenia VP - predák
V spoločnosti pracuje od 1. 7. 1973. Má stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik meracej a regulačnej techniky. Od svojho nástupu pracuje v údržbe a servise MaRT hutníckych zariadení vysokých pecí. V súčasnosti zastáva funkciu predáka a riadi skupinu 28 zamestnancov. Dosahuje trvalo vynikajúce pracovné výsledky.

· Ladislav IŽOL, inšpekčný mechanik
Po ukončení SOU hutníckeho nastúpil do VSŽ v roku 1969 ako zmenový mechanik MaRT v Studenej valcovni. V roku 1974 úspešne ukončil SPŠE. V rovnakom roku prešiel pracovať do Teplej valcovne, kde zastával rôzne pracovné zaradenia v oblasti meracej a regulačnej techniky. Od roku 2002 je inšpekčným mechanikom v prevádzke SMaRT TVa. V súčasnosti je zodpovedný za realizáciu informačného systému riadenia údržby v prevádzke SMaRT.

· Radoslav HUŇADY, vedúci oddelenia ASRTP
Je absolventom odboru silnoprúdová elektrotechnika Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach. Do spoločnosti nastúpil v roku 1996 ako projektant. Od roku 2003 je vedúcim oddelenia ASRTP v Studenej valcovni. Je výborným programátorom, analytikom s veľmi dobrými organizačnými schopnosťami. Svojím aktívnym prístupom k riešeniu pracovných problémov je veľkým prínosom pre spoločnosť.

· Štefan MARTON,zmenový elektrikár V oceliarskej spoločnosti pracuje už 33 rokov. Patrí medzi špičkových zamestnancov - elektromechanikov majstrovského úseku Elektroskúšobne. Ovláda všetky meracie metódy, sám navrhuje nové riešenia, ktoré dokáže presadiť v praxi. Pracuje spoľahlivo na defektačnej, medzioperačnej a výstupnej kontrole. V súčasnosti je poverený vystavovaním meracích protokolov. V neprítomnosti zastupuje majstra.

· Eugen SZABO, prevádzkový elektrikár - predák Do VSŽ nastúpil v roku 1967 po ukončení železničného odborného učilišťa. Postupne si osvojil ďalšie profesie - žeriavnika, zvárača, paliča a viazača, zaškolil sa pre údržbu a zaškrabávanie klzných ložísk veľkých elektrických strojov. Postupne sa vypracoval na vedúceho práce a potom predáka. Vykonáva opravy zložitých elektrických strojov. Ako inštruktor učňov a vyučencov je príkladom pre mladých zamestnancov.

· Jozef PLOSECKÝ, mechanik - predák Železiarom je od roku 1970. Začínal ako mechanik váhových systémov. Počas svojej 34-ročnej praxe sa aktívne podieľal na výstavbe a montáži koľajových, cestných a plošinových váh vo všetkých divíznych závodoch. V súčasnosti pracuje ako predák a zástupca majstra. Svoje odborné a praktické skúsenosti rád odovzdáva mladším kolegom. Má výborné organizačné schopnosti a patrí medzi špičkových zamestnancov.

Divízny závod ŠPECIÁLNA ÚDRŽBA

· Milan BABJAK, prevádzkový zámočník - predák
Po vyučení v SOU hutníckom nastúpil do VSŽ v roku 1969 ako strojný zámočník. Cez funkciu inšpekčného zámočníka sa prepracoval na predáka zámočníkov. V tejto funkcii zúročuje bohaté praktické skúsenosti, teoretické vedomosti a schopnosť viesť ľudí. Aktívne sa podieľa na procese úspor nákladov, zvyšovaní životnosti uzlov a malých modernizáciách. Na kvalitu jeho práce je vždy spoľahnutie.

· Anton JURKO, montér OK - predák
Do VSŽ nastúpil v roku 1969 po vyučení v SOU hutníckom. Pracoval v bývalých ÚZD ako montér oceľových konštrukcií. Od roku 1997 je predákom, od roku 2000 pracuje v Špeciálnej údržbe ako predák žeriavových dráh a oceľových konštrukcií. Trvale dosahuje veľmi dobré pracovné výsledky pri opravách žeriavových dráh. Významný je jeho aktívny prínos pri uplatňovaní nových riešení v praxi.

· Michal MEGELA,prevádzkový zámočník - predák
Začínal ako prevádzkový zámočník v roku 1968, po skončení SOU hutníckeho. Popri zamestnaní absolvoval SPŠH v Košiciach. Od roku 1977 až dodnes vykonáva funkciu prevádzkového zámočníka - predáka. K svojej práci, ako predák a zástupca majstra, pristupuje zodpovedne. Zaslúžil sa o modernizáciu hladiaceho kvarta, 4 - stolicového tandemu.

· Jaroslav KRUPA, prevádzkový zámočník - inšpekčný
Absolvent SOU hutníckeho v Šaci - mechanik strojov a zariadení. V železiarňach pracuje od roku 1989 ako prevádzkový zámočník - inšpekčný na žeriavoch DZ Studená valcovňa. Udržiava stabilne dobrý technický stav zverených výrobných prostriedkov. Aktívne pristupuje k uplatňovaniu informačného systému riadenia údržby v prevádzke a patrí medzi prvých, ktorí začínali pracovať v IS F2000. Realizuje technické riešenia na kliešťových žeriavoch.

· Peter MARCIN, inšpekčný zámočník
Do firmy nastúpil v roku 1987 ako opravár zdvíhacích zariadení v Oceliarni 2. Od roku 1992 je inšpekčným zámočníkom zdvíhacích zariadení na úseku ZPO I. Zabezpečuje plynulý chod žeriavov prenášajúcich tekutý kov s nosnosťou zdvíhacích zariadení 250 ton. Trvale udržiava dobrý technický stav zverených výrobných prostriedkov. Aktívne pristupuje k uplatňovaniu informačného systému riadenia údržby v prevádzke. Medzi prvými začal využívať IS F2000.

· Rudolf HARING, majster OHA
Po vyučení v SOU hutníckom začal v železiarňach pracovať v roku 1970. Absolvoval SPŠS v Košiciach. Od roku 1976 pracoval v profesii prevádzkový zámočník - predák a od roku 1997 je majstrom opráv hutných agregátov. Dosahuje výborné výsledky pri riadení opráv investičných akcií. Zaslúžil sa o zlepšenie pracovného prostredia kolegov - vybudovanie miestnosti na desiate a úložného priestoru pre materiál.

· Štefan PETRÍK, majster elektroúdržby žeriavov TVa, HD
Absolvent SPŠE v Košiciach, od roku 1969 pracuje vo firme ako prevádzkový elektrikár. V súčasnosti je majstrom elektroúdržby v prevádzke Žeriavy TVa, HD. Dosahuje trvalo dobré pracovné výsledky. Výborne si počína pri riadení a plánovaní opráv zdvíhacích zariadení. Pričinil sa o zlepšenie pracovného prostredia kolegov - vybudovanie miestnosti na desiate a pracovného priestoru na opravu a prípravu uzlov pre opravy. Aktívne sa podieľa na kontinuálnom zlepšovaní.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov