KONTAKT    |   _eng _sk

Urýchlia a skvalitnia mikroanalýzy materiálov
           

Pridané: 26.1.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ, Foto: Milan KATUNSKÝ
Kategória: 04/2004

V metalografickom laboratóriu uviedli do prevádzky dva špičkové prístroje

Laboratórium
Martin Černík z Výskumu a vývoja U. S. Steel Košice vysvetľuje princíp fungovania röntgenového difrakčného analyzátora.

Prístrojové vybavenie metalografického laboratória Výskumného a vývojového centra U. S. Steel Košice obohatili v uplynulých dňoch dva moderné prístroje, ktoré podľa slov ich budúcich užívateľov predstavujú súčasnú špičku vo svojich kategóriách. Ide o rastrovací elektrónový mikroskop s EDAX mikroanalyzátorom a röntgenový difrakčný analyzátor.

Pri uvedení prístrojov do prevádzky boli prítomní viceprezident pre výrobu Scott Pape, generálny manažér pre výskum a vývoj Robert Frascarelli a ďalší manažéri spoločnosti zodpovední za kvalitu, obchod a výrobu. Medzi účastníkmi prezentácie boli tiež zástupcovia vedy, výskumu a vysokého školstva Košíc a tiež kolegovia zo Železiarní Podbrezová.

Ako informoval Andrej Leško, vedúci odboru metalografia Výskumného a vývojového centra U. S. Steel Košice, firma za posledné tri roky investovala do nákupu nových laboratórnych prístrojov takmer dvadsať miliónov korún. Najnovšie prírastky urýchlia a skvalitnia mikroanalýzy materiálov.

"Rastrovací elektrónový mikroskop umožňuje priamo pozorovať povrch materiálov pri vysokých zväčšeniach so zaručenou rozlišovacou schopnosťou 3,5 nm. Súčasne poskytuje možnosť vykonávať kvalitatívne a kvantitatívne prvkové analýzy v mikroobjektoch analyzovaného materiálu s vysokou citlivosťou a presnosťou. Mikroskop budeme využívať hlavne pri skúmaní mikroštruktúrnych charakteristík materiálov, čo má uplatnenie hlavne pri zabezpečení žiadaných vlastností našich výrobkov a pri navrhovaní nových akostí vyššej kvality. Priame prepojenie cez počítačovú sieť umožňuje rýchlu komunikáciu hlavne s odborom kvality a so zákazníckym servisom. Detailné metalografické mikroanalýzy sú tiež nevyhnutné pri vývoji moderných vákuovaných ocelí novej generácie a pri ich ďalšom zhodnotení spracovaním povrchov alebo špeciálnou úpravou vlastností."

Na prácu s novým röntgenovým prístrojom sa teší výskumný a vývojový pracovník Martin Černík, ktorý rozdiel medzi doteraz používaným prístrojom a novým prirovnáva k rozdielu niekoľkých tried medzi osobnými motorovými vozidlami.

"Prístroj pracuje na princípe difrakcie röntgenového žiarenia. Možno ním veľmi efektívne stanoviť fázové zloženie, napríklad kovov, oxidov, trosiek, kalov, prachov, keramických materiálov a podobne. Metódou röntgenovej tenzometrie možno určiť zvyškové napätie a tiež stanoviť textúru valcovaných oceľových plechov. Prístroj je riadený moderným a výkonným softvérom. V porovnaní so starým prístrojom, ktorý pracoval od roku 1971 do konca minulého roku, je súčasný prístroj presnejší s vyššou ochranou proti žiareniu. Namerané údaje sú analyzované špeciálnym softvérom vypracovaným na tento účel. Prístroj je značne flexibilný, čo umožňuje operatívne stanoviť metalografické analýzy pre potreby prevádzky a výskumu." Využitie prístroja, uviedol, výrazne prispeje k zvýšeniu kvality a zlepšeniu úžitkových parametrov našich výrobkov a k hospodárnejšiemu prevádzkovaniu žiaruvzdorných materiálov. Okrem precíznej mechaniky prístrojov nemeckej a americkej výroby obsluha oceňuje aj pracovný komfort pri manipulácii.

Empty

ODPORÚČAME

11.10.2017
Opatrenia EK podľa Euroferu znižujú úroveň ochrany pred antidumpingom
13.9.2017
Rezortné vyznamenania pre deviatich košických oceliarov
7.9.2017
Bezpečnosť dodávateľov - ISNetworld