KONTAKT    |   _eng _sk

Vykurovanie 2005
           

Pridané: 14.3.2005
Autor: Vladimír VAVRÍK, obchodná propagácia
Kategória: 11/2005

Medzinárodná konferencia v Tatranských Matliaroch

V dňoch 7. - 11. marca sa v hoteli Hutník v Tatranských Matliaroch uskutočnila 13. medzinárodná konferencia Vykurovanie 2005. Konferenciu organizovala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava v spolupráci s katedrou Technické zariadenia budov Strojníckej fakulty STU Bratislava.

Podujatia sa zúčastnili odborníci z oblasti vykurovania a energetiky, projektanti technických zariadení budov, prevádzkovatelia energetických zariadení, investori v stavebníctve a energetike, zástupcovia bytových družstiev a podnikov i predstavitelia štátnej a komunálnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Tohto roku sa po prvýkrát na tejto konferencii zúčastnili aj zástupcovia U. S. Steel Košice. Naša spoločnosť mala tiež v susedstve konferenčných priestorov zriadený prezentačný info pult, kde prezentovala radiátory Korad a výpočtový program pre dimenzovanie ústredného kúrenia TechCON.

Na základe nadobudnutých skúseností z konferencie možno konštatovať, že účasť na ďalších ročníkoch tejto akcie môže byť veľmi prospešná pre nadobúdanie nových poznatkov a informácií z danej oblasti, pre získavanie nových obchodných i mimo rezortných kontaktov a v neposlednom rade môže prispieť k posilneniu pozície našich radiátorov Korad na slovenskom trhu.

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva