KONTAKT    |   _eng _sk

Zhodnotili hokej, pripravujú basketbal
           

Pridané: 21.3.2005
Autor: Milan KATUNSKÝ
Kategória: 12/2005

Býva dobrým zvykom, že po skončení významného športového podujatia sa zídu členovia organizačného výboru alebo zodpovední funkcionári a zhodnotia jeho priebeh. Tak sa stalo po hokejovom šampionáte o majstra U. S. Steel Košice, ktorý sa hral dlhodobo v rámci našej zimnej olympiády. Športové súťaže a turnaje v rámci rekreačnej telovýchovy celoročne organizuje útvar Personálny servis a vzdelávanie a tak sme o hokeji, ale aj o pripravovaných majstrovstvách v basketbale, hovorili s manažérom spomínaného útvaru pre šport Jánom Margitom:

· O čom sa hovorilo po hokejovom šampionáte?
"Na zhodnotení sa zišli zástupcovia jednotlivých mužstiev, ktorí naniesli celý rad oprávnených pripomienok k tvoriacim sa novým propozíciám hokejových majstrovstiev pre rok 2006. Hovorili sme o tvorbe kádrov jednotlivých mužstiev, či bude môcť byť hosťovanie niektorých hráčov zo závodov, ktoré majú dostatok hráčov a nezmestia sa im už do zostavy, ale aj o iných problémoch, ktoré sa vyskytli. Najviac rezonovala otázka brankárov, aj kvôli drahej výstroji. V uplynulých ročníkoch, ale aj v tomto roku, si mohlo každé mužstvo do zostavy zaradiť brankára aj mimo U. S. Steel Košice, ktorý nehrá v žiadnej súťaži aktívne. Iná je mestská súťaž medzi bývalými hokejistami VSŽ a podnikateľmi, ktorú neriadi hokejový zväz.
Padol návrh, aby sa v priebehu roka urobil prieskum, kto z bývalých brankárov je zamestnancom spoločnosti a či je ochotný sa po rokoch nečinnosti postaviť do bránky. Aby chytali len brankári z radov zamestnancov, a tým budú mať všetky mužstvá rovnaké podmienky. Prieskum sa samozrejme týka aj nových hráčov, ktorí sa ešte neodvážili prihlásiť a pritom hokej vedia hrať. Preto prinášam zoznam kontaktných osôb, u ktorých by sa mali brankári hlásiť: Fedič (VP) 3 8699, Chromý 3 4584, Hudák (obaja Údržba) 3 4021 mobil 0904 704 370, Hintoš (Energetika) 3 2025, Lelkeš (Doprava) 3 3417, Šiplák (ZHD) 0903 735 075, Jesenský (Vedenie) 3 6817, Gajdoš (TVa) 3 8480, Rozenberg (Koksovňa) 3 3934, Trefný (Oceliareň) 3 2664 a Srnka (SVa) 3 7706."

· V tomto roku by sa mali po dlhých rokoch pauzy zorganizovať aj majstrovstvá U. S. Steel Košice v basketbale. Ako je to s prípravou tohto športu?
"Áno, dostali sme totiž viacero podnetov na organizovanie tohto populárneho športu pod deravými košmi. V minulosti sa každoročne takýto turnaj organizoval a patril k najmasovejším podujatiam. V tom čase bola v železiarňach zamestnaná celá plejáda bývalých prvoligových aktívnych hráčov. Veď stačí spomenúť aspoň niektorých ako Bauernébl, Gold, Čomaj, Pavlík, Dulni, Brziak, Fischer, Dan, Miklóš, Katunský, Kořínek, Lengyel, Andaházy, Polák, Matoušek, Bindas a mnohí ďalší, ktorí zaručovali pod košmi kvalitu. Po rokoch prišli mladší hráči, o ktorých mnohí ani nevieme, že pracujú medzi nami a rekreačne hrávajú basketbal.
Preto chceme urobiť tak isto prieskum a zatiaľ sme sa rozhodli, že turnaj by sa hral podobne ako halový futbal pod hlavičkou šiestich tímov s kontaktnými osobami. Expatriates (Michalčík 3 2825), Vedenie (Pulko 3 1608), Prvovýroba (Veréb 3 8403, 3 4772), Valcovne (TVa, SVa a Zušľachťovne - Lengyel 3 4320), Druhovýroba a podpora výroby (Mačaj 3 7491) a Údržba (Hupcej 3 3197 a Ledecký 3 4072). Šampionát by sa hral v septembri po letnej olympiáde, ale do 30. apríla by sa mal uskutočniť prieskum a širší zoznam hráčov mužstiev. Je na zváženie, či niektoré mužstvá si najprv neurobia vlastný turnaj v rámci DZ, útvarov či úsekov, a najlepší by potom reprezentovali nielen spomínaných šesť tímov, ale podľa počtu prihlásených hráčov a zostavených kádrov by sme prípadne rozšírili počet štartujúcich mužstiev."

Empty

ODPORÚČAME

11.10.2017
Opatrenia EK podľa Euroferu znižujú úroveň ochrany pred antidumpingom
13.9.2017
Rezortné vyznamenania pre deviatich košických oceliarov
7.9.2017
Bezpečnosť dodávateľov - ISNetworld