KONTAKT    |   _eng _sk

Vianočný koncert
           

 

 

 

 

Benefičný Vianočný koncert
U. S. Steel Košice

 

Termín: 15. december 2017 o 19.00 hod.

Miesto: Štátne divadlo Košice

Účinkujúci: Kristína, Marcella Molnárová, Janais, Berco Balogh a Karol Csino, Pavol Habera, Orchester Štátneho divadla Košice, diriguje Karol Kevický

Moderátorka: Andrea Chabroňová

Počas vianočného koncertu budú odovzdané symbolické šeky:

» Detskému domovu sv. Klementa Hofbauera z Podolínca
» Detskému domovu Uralská Košice
» Domovu na polceste v Medzilaborciach
» Domovu na polceste v Košiciach
v celkovej hodnote 19 000 €

» Občianskemu združeniu ArtEst – finančné prostriedky – výťažok zo vstupného

» Východoslovenskému onkologickému ústavu v Košiciach – výťažok tradičnej koncoročnej zbierky železiarov

Charitatívne odkazy Vianočného koncertu

U. S. Steel Košice kontinuálne a dlhodobo podporuje tých, ktorí sú na pomoc iných odkázaní.
Vyvrcholením sponzorských aktivít spoločnosti je už tradične vianočný koncert.

podpora detských domovov
 

Spoločnosť U. S. Steel Košice podporuje detské domovy na východnom Slovensku už 17 rokov. V tomto programe sa vystriedali takmer všetky domovy, niektoré z nich aj opakovane. Podpora vyjadrená vo financiách predstavuje viac ako 366 000 €.

Pozornosť, ktorú oceliari venujú deťom, nie je možné vyčísliť.

Už 12 rokov si deti z domovov píšu svoje želania na kartičky prianí, ktoré im zamestnanci spoločnosti na Vianoce plnia. Stromčeky prianí si našli svoje pevné miesto v ich srdciach a mnohí z nich považujú za samozrejmosť, že okrem svojich vlastných detí, potešia na Vianoce darčekom aj dieťa z detského domova.

Pomôcť mladým ľuďom, ktorí musia bezpečie detského domova opustiť, sa snažia v domovoch na polceste. Takýto dom vybudovali svojpomocne i pri detskom domove v Podolínci, aj za finančnej podpory U. S. Steel Košice.

Vo filmovej dokrútke uvidíte, aké zážitky pripravili oceliari tohto roku deťom z domovov a nahliadnete aj do domova na polceste v Podolínci.

Počas koncertu si symbolické šeky prevezmú riaditelia dvoch detských domovov a dvoch domovov na polceste.

 

podpora rodín zamestnancov,
ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii

Desať rodín, to je desať rôznych príbehov, desať neľahkých osudov. Niektoré sa museli vysporiadať so smrťou najbližšieho človeka, ďalšie bojovali s ťažkou chorobou niektorého z rodičov, starali sa a starajú o vážne choré dieťa.

Priviesť ich na iné myšlienky, poskytnúť priestor na príjemné a pekné zážitky, aj to je zmyslom projektu Sme s vami v pravý čas, ktorý spoločnosť U. S. Steel Košice realizuje už šiesty rok. Okrem toho každá rodina dostane na záver roka jednorazovú finančnú podporu vo výške 2 000 €.

Vo filmovej dokrútke počas vianočného koncertu ukážeme rodiny zaradené do projektu v tomto roku. Viaceré rodiny zhodnotia svoju účasť v projekte a pozrieme sa aj na niektoré podujatia, ktoré v priebehu roka navštívili.

V závere dokrútky predstavíme nové rodiny zaradené do projektu Sme s vami v pravý čas 2018.

vianočný stánok U. S. Steel Košice
a podpora ArtEst

Už dvanásť rokov je súčasťou vianočných trhov na Hlavnej ulici v Košiciach charitatívny stánok U. S. Steel Košice. Od 5. do 22. decembra v ňom oceliarska spoločnosť predstaví širokej verejnosti činnosť 18 partnerských organizácií a pomôže organizovať zbierku na ich ďalší rozvoj. Svoje aktivity a služby budú prezentovať detské domovy, občianske združenia pre hendikepované deti a dospelých, zdravotnícke aj vzdelávacie zariadenia. Za každou organizáciou je jedinečný príbeh, stovky hodín prospešnej práce, stovky detí či dospelých, ktorým pomohli. Všetky tieto organizácie privítajú záujem a podporu Košičanov či návštevníkov mesta. Chod charitatívneho stánku zabezpečujú denne od 10.00 do 20.00 hod. zamestnanci a štipendisti hutníckej firmy formou dobrovoľnej služby.

Vo filmovej dokrútke predstavíme vianočný stánok v deň otvorenia Košických Vianoc. V tento deň budú svoje pekné vianočné ozdoby a dekorácie ponúkať mladí ľudia z Občianskeho združenia Art-Est, ktorého náplňou činnosti je polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže.

Symbolický šek – výťažok z predaja lístkov na Vianočný koncert, prevezme riaditeľka občianskeho združenia. Šek odovzdá jeden z divákov na koncerte.

 

vyhlásenie výsledkov finančnej zbierky
medzi zamestnancami

Zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice podporia v tomto roku Východoslovenský onkologický ústav. Symbolický šek s výslednou sumou z tradičnej koncoročnej dobrovoľnej zbierky bude počas koncertu odovzdaný vedeniu VOÚ.

Rovnakou sumou, akú vyzbierajú zamestnanci, prispeje aj spoločnosť U. S. Steel Košice.

Finančné prostriedky budú určené na kúpu kvalitného digitálneho RTG prístroja, ktorý umožní rýchlejšiu diagnostiku nádorových ochorení.

Spoločnosť U. S. Steel Košice organizovala zbierky pre vybrané zdravotnícke zariadenia 14-krát, zamestnanci, firma a Nadácia U. S. Steel Košice pomohli zdravotníckym zariadeniam celkovou sumou viac ako 1 336 000 €.

Symbolický šek odovzdá jeden zo zamestnancov, ktorí prispeli do zbierky.

PREDAJ LÍSTKOV NA VIANOČNÝ KONCERT PRE ZAMESTNANCOV

sa začne 20. novembra 2017.

Kde: budova Vonkajších vzťahov, 2. poschodie, číslo dverí 206.

Každý zamestnanec si môže zakúpiť maximálne 2 lístky.

Vstupné: je dobrovoľné, minimálna cena za lístok na prízemie a do lóží je 10 €, na galériu 5 €.

Výťažok z predaja lístkov na vianočný koncert venujú železiari Občianskemu združeniu ArtEst – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže.

KONTAKT

Iveta falatová

Organizátorka podujatia

 

+421 55 673 5237

ifalatovask.uss.com

 

 

Marianna Belušková

Organizátorka podujatia

 

+421 55 673 0426

mbeluskovask.uss.com

 

 

Hlavný organizátor:

usske_logo

Mediálny partner:

ocel_logo copy

Novinky z komunity

Pomôžme onkológii

Pomôcť Východoslovenskému onkologickému ústavu v Košiciach získať kvalitný digitálny RTG prístroj, ktorý umožní rýchlejšiu diagnostiku nádorových ochorení, ...

Sny sa majú plniť

Občianske združenie ArtEst – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže má dvanásť rokov. „Vznikli sme v roku 2005 ako voľnočasový umelecký spolok mentálne ...

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.