KONTAKT    |   _eng _sk

Ďalší krok k dostavbe zimného štadióna
           Pridané: 11.10.2004
Autor: Ján BAČA
Kategória: 41/2004

V piatok 8. októbra bola ukončená notárska úschova finančných prostriedkov, ktoré budú prevedené na účet Košickej arény. Na pôde spoločnosti U. S. Steel Košice zástupcovia jednotlivých podnikateľských subjektov pod dohľadom notárskeho úradu M. Drgoňovej potvrdili ukončenie tejto etapy plánu dostavby zimného štadióna.

Prílev prvých finančných a nefinančných prostriedkov na účet notárskej úschovy sa začal dňa 11. 2. 2004, kedy spoločnosť USSK v spolupráci s HC Košice oslovila a pozvala podnikateľské subjekty - nadšencov hokeja na Večer sponzorov, kde boli predstavené možnosti spolupodieľania sa na projekte dostavby zimného štadióna. Všetky poskytnuté finančné prostriedky boli zabezpečené notárkou tak, aby v prípade nedodržania plánovaného termínu výstavby mohli byť vrátené darcom.

K 8. 10. bolo na účet s notárskou úschovou združených 80 431 597 Sk od jednotlivých podnikateľských subjektov. Ministerstvo financií SR na základe uznesenia vlády SR č. 833 z 25. 8. 2004 schválilo a následne poukázalo dotáciu vo výške 250 000 000 Sk na účet Košickej arény, ktorá je účelovo viazaná na dostavbu zimného štadióna v Košiciach. Očakáva sa ďalšia suma vo výške 30 mil. Sk od mesta Košice. S celkovým predpokladaným objemom prostriedkov, ktorý prevyšuje 360 mil. Sk, je možné začať výstavbu.

"Bolo to dlhé obdobie tvrdej práce a čakania, či sa to podarí. Dnes môžeme povedať, že sa nám to spoločným úsilím podarilo. Podmienky notárskej úschovy boli splnené. Finančné prostriedky sú už na účte Košickej arény a stavebné práce sa môžu začať. Moje osobné prianie je, aby bol štadión otvorený pre hokej a ďalšie podujatia do polovice roka 2006," povedal Christopher J. Navetta, prezident spoločnosti USSK.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov