KONTAKT    |   _eng _sk

Hutník sa blíži k ukončeniu likvidácie
           Pridané: 12.1.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 02/2004

Akcionári Hutníka očakávajú v tomto roku výplatu likvidačného zostatku spoločnosti a dividend zo zisku za rok 2003 a predchádzajúce obdobia.

"Robíme všetky kroky tak, aby sme k 31. januáru 2004 vykonali účtovnú závierku za obdobie likvidácie," približuje súčasnú situáciu likvidátorka spoločnosti Helena Vilinská. "Začiatkom februára predložíme závierku a daňové priznanie, spolu s oznámením o ukončení likvidácie, správcovi dane. Ďalší vývoj a časový postup bude záležať od správcu dane a iných inštitúcií, ktoré majú oprávnenie podať svoje vyjadrenia k ukončeniu likvidácie a k zániku spoločnosti. Po získaní súhlasu správcu dane so zánikom spoločnosti, zvoláme valné zhromaždenie, ktoré prerozdelí nerozdelený hospodársky výsledok a likvidačný zostatok.
Výplatu dividend a likvidačného zostatku predpokladáme realizovať do troch až štyroch týždňov od konania valného zhromaždenia."


Oznámenie o konaní valného zhromaždenia bude uverejnené v celoštátnom denníku i v Oceli východu v zákonom určenom termíne.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov