KONTAKT    |   _eng _sk

V piatok Deň narcisov
           

Pridané: 4.4.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 14/2005

Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí

Má mnoho podôb a medzi ľuďmi si nevyberá. Nehľadí na vek, pohlavie či majetok. S poslaním upriamiť pozornosť verejnosti na prítomnosť najzákernejšej choroby, ale aj s cieľom dať vedieť, že vo väčšine prípadoch sa dá rakovina liečiť, ak je zachytená včas, pripravuje na 8. apríla 2005 nezávislé charitatívne združenie Liga proti rakovine už deviaty ročník Dňa narcisov.

Jeho kolískou je Írsko, kde v roku 1987 jeho tamojšia Liga proti rakovine usporiadala po prvýkrát podujatie s cieľom získať financie potrebné na zlepšenie starostlivosti o ľudí postihnutých touto chorobou. Vlani dosiahol výnos jednej z najväčších dobrovoľných zbierok na Slovensku, ktorej symbolom sa stal žltý narcis, rekordných 15 393 102 korún. Pomohli pri realizácii klinických, výskumných a vedeckých projektov v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, psychosociálnej starostlivosti, onkologickým pacientom v rámci sociálnej výpomoci, pri hospicovej a paliatívnej starostlivosti o pacientov a v rámci prevencie a poradenstva na prevádzku Linky pomoci a výchovu v školách.

"Päťdesiat percent výťažku z kampane ostáva v regióne, kde sa vyzbieral, zvyšok putuje do ústredia," informovala nás predsedníčka košickej pobočky Ligy proti rakovine Mária Wagnerová. "Z neho sa potom dotujú projekty na celom Slovensku, teda aj u nás, v Košiciach. Vlani sme tak na šesť našich projektov z centra získali 620 tisíc korún, ktoré boli použité na podporu vedeckého výskumu v problematike prognostických a prediktívnych faktorov, molekulárnej biológie, diagnostiky, liečby zhubných nádorov a starostlivosti o onkologických pacientov."

Tohtoročný Deň narcisov sa uskutoční pod heslom Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Približne sto štvoríc dobrovoľníkov bude aj v našom meste, a tiež vo Vstupnom areáli U. S. Steel Košice, ponúkať za symbolickú cenu kvet nádeje. Ak si ho pripnete, pomôžete dobrej veci. Aktivistky budú mať pri sebe povolenie oprávňujúce organizovať verejnú zbierku. Vlani sa medzi železiarmi vyzbieralo 22 134 korún.

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva