Family Safety Day 2018
           

Kde pracuje môj otec, moja mama?
           

 

V sobotu, 2. júna 2018, sa uskutočnil už siedmy ročník podujatia Family Safety Day s podtitulom Kde pracuje môj otec, moja mama?
Toto podujatie je určené len pre zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností a ich rodiny.

Najväčším lákadlom aj tohtoročného firemného rodinného dňa bola určite možnosť vidieť na vlastné oči výrobné priestory. Pre dospelých a deti nad 12 rokov bola pripravená pešia prehliadka teplej valcovne. Návštevníci mohli vidieť ohrev brám v narážacích peciach, valcovanie na prípravnom a hotovnom poradí, laminárne chladenie, aj finálne za tepla valcované zvitky.
Pripravená bola aj približne 50-minútová autobusová prehliadka podniku okolo väčšiny divíznych závodov, opäť aj s prejazdom autobusu cez halu pozinkovne č. 3. Nechýbal bohatý sprievodný program na parkovisku a trávnatej ploche pri vstupe do U. S. Steel Košice.

FAMILY SAFETY DAY 2018
(mimoriadne vydanie Ocele východu, pdf)

 

 

 

KONTAKTY:

 

Iveta Falatová
+421 55 673 5237

Marianna Belušková
+421 55 673 0426

Gabriela Dziaková
+421 55 673 4476

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vonkajšie vzťahy
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika