Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

OCEĽ S ORGANICKÝMI POVLAKMI

Prázdny
Prázdny

 

 

CHARAKTERISTIKA

Kombinácia technických vlastností, efektivity a environmentálnych charakteristík robí z ocele s organickým povlakom perfektný materiál pre rôzne priemyselné odvetvia. Keďže majú povrch už upravený, tieto ocele nielen zvyšujú efektivitu spracovania a znižujú spotrebu energie a času, ale sú tiež šetrné k životnému prostrediu.

Oceľové plechy s organickými povlakmi sú vhodné na použitie, kde má korózna odolnosť pri použití prvotný význam. Používajú sa v stavebníctve na výrobu strešných krytín, ohýbaných profilov na opláštenie budov, architektonických prvkov. Široké použitie majú aj v oblasti bielej techniky a výroby kovového nábytku.

U. S. Steel Košice má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001, ktoré sú dozorované TÜV NORD.

Pri našej snahe zabezpečiť perfektné produkty pre jednotlivé odvetvia sme boli schopní vyvinúť nový produkt - pozinkovaný plech s tenkým organickým povlakom. Žiarovo pozinkovaný podklad s vrstvou polymérového povlaku na oboch stranách predstavuje perfektné riešenie pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Výhody

  • Dlhá životnosť
  • Odolnosť voči korózii
  • Dlhodobý estetický vzhľad
  • Excelentná tvárniteľnosť
  • Minimálna údržba
  • Možnosť recyklácie a šetrnosť k životnému prostrediu

HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY

  • Vzhľad: farba, lesk, povrchová úprava (hladká, zrnitá, štruktúrovaná, reliéfna, atď.) 
  • Kľúčové vlastnosti: plasticita, odolnosť voči korózii a UV žiareniu 
  • Špecifiká: chemická odolnosť, emisivita, antigrafity povrch zamedzujúci znečisteniu

Ocele s organickým povlakom sú vyrábané v kontinuálnom procese nanášania laku na pás. Tento proces zahŕňa čistenie (ak je potrebné), chemickú predúpravu kovového povrchu a jednostrannú alebo obojstrannú jednoduchú alebo viacnásobnú aplikáciu náterov, ktoré sa následne vytvrdzujú v peci a nakoniec rolujú do zvitkov.

Ako efektívny nástroj vysokokvalitnej produkcie a produktov, v súlade s medzinárodnou normou ISO 9001 vydanou TÜV CERT, bol zavedený systém kontroly kvality. Základný materiálom pre produkciu ocele s organickým povlakom je  žiarovo pozinkovaný plech alebo plech, valcovaný za studena bez povrchovej úpravy.

Vlastnosti povlakovaných plochých výrobkov musia spĺňať požiadavky uvedené v medzinárodných alebo národných normách. Požadované vlastnosti, tolerancie a normy musia byť uvedené v čase dopytu v objednávke. 

Kontrola farby organického povlaku zahŕňa vykonanie vizuálneho porovnania medzi vzorkou vyrobeného produktu a  referenčnou vzorkou - etalónom. Za účelom dôkladnejšej kontroly sa rozdiel farby môže merať prístrojovo. Farebné karty a RAL tóny často nedefinujú presné farby, a preto slúžia len ako návod. Vnímanie farieb je u jednotlivých povrchových úprav rozdielne (zmeny lesku, reliéfne, dekoratívne, zvrásnené, metalické). Tieto špeciálne povrchové úpravy môžu vykazovať medzi jednotlivými výrobnými šaržami zmeny vzhľadu a farby.

ZRKADLOVý LESK PODĽA EN10169

Rozsah lesku Matný Nízky lesk Saténový lesk Pololesklý Lesklý Vysoko lesklý
Rozsah jednotiek lesklosti    (60°) ≤ 10

> 10 ≤ 20

> 20 ≤ 40

> 40  ≤ 60

> 60 ≤ 80

≥ 80

Lesk je optická vlastnosť povrchu, ktorú charakterizuje jeho schopnosť odrážať svetlo.
Ak lesk nie je v objednávke špecifikovaný, štandardne sa aplikuje saténový lesk.

ÚROVNE PRUŽNOSTI PRODUKCIE USSK

Úroveň pružnosti Vysoká pružnosť, pre náročné podmienky tvarovania Štandardná pružnosť
Minimálny polomer ohýbania (nominálna hrúbka T produktu) <1T

max. 3,0 T pre ťahané akosti
max. 3,5 T konštrukčné akosti

V závislosti od koncového použitia plochých produktov zo zvitku s povlakom je potrebné vlastnosti a pružnosť produktu dohodnúť v čase dopytu a objednávky. Pružnosť produktu sa vyhodnocuje ohybovou skúškou T, vykonanou na nechránenej strane. Pružnosť produktu závisí od hrúbky podkladu, metalickej ochrany a organického povlaku. Počas skúšok pružnosti sa pri 10-násobnom zväčšení nesmú zistiť žiadne viditeľné praskliny vo vrstve povlaku

AKOSTI A ROZMERY

typová zhoda

 

Využitie

Norma

Akosť

pozinkovaný 1)
substrát

Ťažné

EN 10346

   DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z3), DX56D+Z3)

Konštrukčné

EN 10346

   S220GD+Z, S250GD+Z, S280GD+Z, S320GD+Z, S350GD+Z

substrát valcovaný za studena 2)

Ťažné

EN 10130

   DC01, DC03, DC043), DC053)

Konštrukčné

DIN 1623/09

   S215G

1) Pozinkovaný pás, valcovaný za studena s metalickým povlakom
2) Valcovaný za studena, bez metalického povlaku
3) Po dohode so zákazníkom  

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV - SUBSTRÁT VYVALCOVANÝ ZA STUDENA (MM)

Nominálna hrúbka1 Šírka2
  750 1000 1100 1250 1260 1300 1330 1400 1500
0,40 - 0,49                    
0,50 - 0,55                    
0,56 - 0,59                    
0,60 - 0,80                    
0,81 - 1,00                    
1,01 - 1,50                    

 

 

 - iba ťažné akosti

   - ťažné a konštrukčné akosti

 

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV - POZINKOVANÝ SUBSTRÁT (MM)

Nominálna hrúbka18   800 1000 1250 1260 1300 1330 1400
0,40 - 0,49                
0,50 - 0,56                
0,56 - 0,59                
0,60 - 0,80                
0,81 - 1,00                
1,01 - 1,50                

 

   - iba ťažné akosti
   - ťažné a konštrukčné akosti
   - po dohode strán

 

Vnútorný priemer zvitku: 508 / 610 mm
Vonkajší priemer zvitku max.: 1 800 mm

Ostatné akosti zodpovedajú medzinárodným (ISO) a národným (ASTM, DIN, JIS, GOST, atď.) normám. Iné rozmery je potrebné dohodnúť vopred.

Hmotnosť zinkového povlaku je 100, 140, 150, 200, 225 alebo 275 g/m2  pri obojstrannej aplikácii alebo 140/85 g/m2  pri hrubšom povlaku na vrchnej strane. Iné hmotnosti je potrebné dohodnúť vopred. Minimálny zinkový povlak na jednej strane je 50 g/m2.

APLIKÁCIE

Exteriérové aplikácie – MÚRY
Exteriérové aplikácie – STRECHY
Príslušenstvo striech
Iné exteriérové aplikácie
Interiérové aplikácie

PROSTREDIE

Pri aplikáciách, kde sú produkty s organickým povlakom vystavené vplyvu vonkajšej atmosféry, pre bezproblémové používanie a aplikáciu správneho produktu musí konečný používateľ zohľadniť vplyv tohto prostredia, aby sa zabezpečila dlhodobá výkonnosť tohto produktu. 

AKO VYRÁBAME

Ocele s organickým povlakom sa vyrábajú v procese nanášania povlaku na zvitok, kde sa (organický) materiál nanáša na valcovaný kovový pás v kontinuálnom procese, ktorý zahŕňa čistenie, chemickú predúpravu kovového povrchu a jednostrannú alebo obojstrannú jednoduchú alebo viacnásobnú aplikáciu náterov, ktoré sa následne vytvrdzujú v peci a nakoniec rolujú do zvitkov.

NÁTEROVÝ SYSTÉM

V závislosti od použitia môžu byť výrobky dodávané so špecifikovaným organickým povlakom v 2-, 3- alebo 4-vrstvových systémoch.

Vrchný povlak - topcoat   najvrchnejšia vrstva vo viacvrstvovom systéme
Základný povlak - primer   prvá vrstva vo viacvrstvovom systéme

Chemická predúprava   tenký povlak, ktorý zabezpečuje chemickú väzbu medzi kovovým a organickým povlakom, spolu so
základným povlakom zabezpečuje dobrú priľnavosť a odolnosti voči korózii

Spodný povlak - backcoat   povlak akéhokoľvek typu na zadnej strane bez konkrétnych

Ochranná fólia   odstrániteľná plastová fólia nalepená na vrchnej strane na zaistenie dočasnej ochrany voči mechanickému poškodeniu

Primer

Funkciou primeru (základného povlaku) je zabezpečiť dobrú priľnavosť medzi substrátom a vrchným povlakom.Taktiež zabezpečuje odolnosť voči korózii celkového systému povlakov. K dispozícii je množstvo  základných povlakov v závislosti od použitia, prostredia prevádzky, požadovaného vzhľadu, hrúbky a funkčnosti finálneho produktu. Použitie konkrétneho základného povlaku je na základe odporúčania výrobcov špecializovaných povlakov.

Základné povlaky sa odlišujú:

chemickým zložením:

bez chrómu

živicovým systémom/podkladom:

polyesterový, epoxidový

aplikovateľnou hrúbkou:

tenká (4 – 15 μm), hrubá (do 25 – 30 μm)

fyzikálnymi vlastnosťami:

viskozita, hustota, merná spotreba

funkčnosťou:

pružnosť, elasticita, tvrdosť, odolnosť voči korózii

vzhľadom:

hladký efekt, efekt nástreku, efekt pomarančovej kôry

Topcoats

Topcoat (vrchný povlak) je povlak aplikovaný na základný povlak a zvyčajne ide o najvrchnejšiu vrstvu v systéme povlaku, ktorá je vystavená pôsobeniu prostredia. Funkciou vrchného povlaku je zaistiť estetický a dekoratívny vzhľad (farebný tón, lesk, textúru, osobitné efekty), resp. antikoróznu ochranu.
K dispozícii je množstvo vrchných povlakov v závislosti od použitia, prostredia prevádzky, požadovaného vzhľadu, hrúbky a funkčnosti finálneho produktu. Materiál vrchného povlaku obsahuje organické polyméry, pigmenty, aditíva a rozpúšťadlá, ktoré prispievajú ku konečným vlastnostiam vrchného povlaku.

Vrchné povlaky sa odlišujú:

chemickým zložením:

bez chrómu

živicovým systémom/podkladom:

polyesterový, polyvinylidénfluoridový, polyuretánový

fyzikálnymi vlastnosťami:

viskozita, hustota, merná spotreba

funkčnosťou:

dekoratívny farebný povlak, pružnosť, antikorózna ochrana, protitlakové označenie, zamedzuje oteru

vzhľadom:

hladký, textúrovaný (efekt nástreku, efekt pomarančovej kôry, farebné možnosti a úrovne lesku), efekt nástreku, efekt pomarančovej kôry, farebné možnosti a úrovne lesku

Backcoats

Backcoat (spodný povlak) plní nielen dekoratívnu funkciu, ale zaisťuje aj ochranu vo vnútri panelu predmenej agresívnym prostredím nachádzajúcim sa v budove. V sendvičových paneloch musí zaistiť dobrú priľnavosť izolačnej peny.
Je k dispozícii použitie spodných povlakov so základným povlakom alebo bez neho. Pri aplikácii vo forme jednej vrstvy je typická hrúbka spodného povlaku    8 – 12 μm. Použitie základného povlaku zvyšuje hrúbku a zlepšuje odolnosť voči korózii.
K dispozícii je množstvo spodných povlakov v závislosti od použitia, prostredia prevádzky, požadovaného vzhľadu a funkčnosti finálneho produktu.

chemickým zložením:

bez chrómu

živicovým systémom/podkladom:

polyesterový, epoxidový

fyzikálnymi vlastnosťami:

viskozita, hustota, merná spotreba

funkčnosťou:

pružnosť, elasticita, tvrdosť, odolnosť voči korózii

vzhľadom:

hladký, farebné možnosti

Technológia organických povlakov: 
Plechy s farebným organickým povlakom sa vyrábajú z kvalitných kovových substrátov s dôkladnou predúpravou, základným povlakom, vrchným povlakom a spodným povlakom. Výsledkom starostlivo kontrolovaného výrobného procesu je produkt najlepšej kvality a vlastností.

Lesk

Lesk je optická vlastnosť povrchu, ktorú charakterizuje jeho schopnosť odrážať svetlo. Rozsah lesku je klasifikovaný podľa normy EN10169:

Rozsah lesku
(informatívny údaj)

Matný Nízky lesk Saténový lesk Pololesklý Lesklý Vysoko lesklý

Rozsah jednotiek lesklosti (60°)

≤ 10

> 10 ≤ 20

> 20 ≤ 40

> 40  ≤ 60

> 60 ≤ 80

≥ 80

Ak lesk nie je v objednávke špecifikovaný, štandardne sa aplikuje saténový lesk.

Pružnosť

V závislosti od koncového použitia plochých produktov s organickým povlakom je potrebné dohodnúť vlastnosti a pružnosť produktu v čase dopytu a objednávky. Pružnosť produktu sa vyhodnocuje ohybovou skúškou T vykonanou na nechránenej strane. Pružnosť produktu závisí od hrúbky substrátu, metalickej ochrany a organického povlaku. Počas skúšok pružnosti sa pri 10-násobnom zväčšení nesmú zistiť žiadne viditeľné praskliny vo vrstve povlaku. Úrovne pružnosti produkcie USSK sú nasledovné:

Úroveň pružnosti

Vysoká pružnosť,
pre náročné podmienky tvarovania
Štandardná pružnosť

T-ohyb
(menovitá hrúbka T produktu)

≤ 1,5T

max. 3,0 T pre ťažné akosti
max. 3,5 T pre konštrukčné akosti

LOGISTIKA

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

Dodacie podmienky

Finálne výrobky sú dodávané zákazníkom prostredníctvom nákladnej cestnej dopravy, železničnej dopravy, lodí alebo dopravou priamo z našich distribučných centier.

O C E Ľ   S   O R G A N I C K Ý M I   P O V L A K M I

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

Oliver Lindvay

Generálny manažér predaja pre priemysel

    +421 556 739 477

    +421 917 731 269

    olindvay@sk.uss.com

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...