KONTAKT  |    _eng _sk

Oceľ s organickými povlakmi
           

 

 

Ako vyrábame

Ocele s organickým povlakom sa vyrábajú v procese nanášania povlaku na zvitok, kde sa (organický)
materiál nanáša na valcovaný kovový pás v kontinuálnom procese, ktorý zahŕňa čistenie, chemickú
predúpravu kovového povrchu a jednostrannú alebo obojstrannú jednoduchú alebo viacnásobnú
aplikáciu náterov, ktoré sa následne vytvrdzujú v peci a nakoniec rolujú do zvitkov.

VÝBER ZÁKLADNÉHO
OCEĽ. MATERIÁLU

Základný materiál pre výrobu plechov s organickým povlakom je žiarovo pozinkovaná oceľ s kovovým povlakom
alebo oceľ valcovaná za studena bez povrchovej úpravy. Základný materiál spĺňa nasledujúce normy:

Typová zhoda

 

Využitie

Štandard

Akosť

Pozinkovaný
substrát

Ťažné

EN 10346

DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z

Konštrukčné

EN 10346

S220GD+Z, S250GD+Z, S280GD+Z, S320GD+Z

Substrát
valcovaný za
studena

Ťažné

EN 10130

DC01, DC03

Konštrukčné

DIN 1623/09

S215G

Rozmery tabúľ a zvitkov – substrát valcovaný za studena (mm)

Menovitá
hrúbka

Šírka

750

1001

1100

1250

1261

1300

1331

1400

1500

0,40 - 0,49

   

 

 

 

 

 

 

0,50 - 0,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,56 - 0,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,60 - 0,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,81 - 1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,01 - 1,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - iba ťažné akosti

   - ťažné a konštrukčné akosti

Rozmery tabúľ a zvitkov – pozinkovaný substrát (mm) 

Menovitá
hrúbka

Šírka

800

1050

1100

1261

1300

1331

1400

1500

0,40 - 0,49

 

 

 

 

 

 

 

0,50 - 0,55

 

 

 

 

 

 

 

 

0,56 - 0,59

 

 

 

 

 

 

 

 

0,60 - 0,80

 

 

 

 

 

 

 

 

0,81 - 1,00

 

 

 

 

 

 

 

*

1,01 - 1,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - iba ťažné akosti

   - ťažné a konštrukčné akosti
* šírka 1301 mm a viac po dohode

Vnútorný priemer zvitku: +/- 500 mm,    600 mm
Vonkajší priemer zvitku max.: 1 450 mm
Hmotnosť zvitku: min. 2,0 t – max.10,0 t
Použitie ochrannej vnútornej cievky pre
vnút. priemer 508 mm, nie pre vnút. priemer 610 mm.

Ostatné akosti zodpovedajú medzinárodným (ISO) a národným (ASTM, DIN, JIS,
GOST atď.) normám. Iné rozmery je potrebné dohodnúť vopred. Minimálnu hrúbku
nánosu kovového povlaku špecifikovaného pre určitú aplikáciu je potrebné uviesť
v čase dopytu a objednávky. Hrúbka nánosu zinkového povlaku je 100, 140, 150,
200, 225 alebo 275 g/m2 pri obojstrannej aplikácii alebo 140/85 g/m2 pri hrubšom
povlaku na vrchnej strane. Minimálna hrúbka nánosu zinku na jednej strane je 50 g/
m2. Konkrétne hmotnosti zvitku je potrebné dohodnúť vopred.

APLIKÁCIE

Exteriérové aplikácie – MÚRY

Exteriérové aplikácie – STRECHY

Príslušenstvo striech

Iné exteriérové aplikácie

Interiérové aplikácie

PROSTREDIE

Pri aplikáciách, kde sú produkty s organickým povlakom vystavené vplyvu vonkajšej atmosféry, pre
bezproblémové používanie a aplikáciu správneho produktu musí konečný používateľ zohľadniť vplyv tohto prostredia, aby sa zabezpečila dlhodobá výkonnosť tohto produktu. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov a opisov prostredí:

Vidiecke prostredie

Mestské prostredie

Priemyselné prostredie

Prímorské prostredie

Pobrežné prostredie

AKO VYRáBAME

Ocele s organickým povlakom sa vyrábajú v procese nanášania povlaku na zvitok, kde sa (organický) materiál nanáša na valcovaný kovový pás v kontinuálnom procese, ktorý zahŕňa čistenie, chemickú
predúpravu kovového povrchu a jednostrannú alebo obojstrannú jednoduchú alebo viacnásobnú
aplikáciu náterov, ktoré sa následne vytvrdzujú v peci a nakoniec rolujú do zvitkov.

NÁTEROVÝ SYSTÉM

V závislosti od použitia môžu byť výrobky dodávané so špecifikovaným organickým povlakom v 2-, 3- alebo 4-vrstvových systémoch.

Vrchný povlak - topcoat   najvrchnejšia vrstva vo viacvrstvovom systéme

Základný povlak - primer   prvá vrstva vo viacvrstvovom systéme

Chemická predúprava   tenký povlak, ktorý zabezpečuje chemickú väzbu medzi kovovým a organickým povlakom, spolu so
základným povlakom zabezpečuje dobrú priľnavosť a odolnosti voči korózii

Spodný povlak - backcoat   povlak akéhokoľvek typu na zadnej strane bez konkrétnych

Ochranná fólia   odstrániteľná plastová fólia nalepená na vrchnej strane na zaistenie dočasnej ochrany voči mechanickému poškodeniu

Primer

Funkciou primeru (základného povlaku) je zabezpečiť dobrú priľnavosť medzi substrátom a vrchným povlakom.
Taktiež zabezpečuje odolnosť voči korózii celkového systému povlakov. K dispozícii je množstvo základných
povlakov v závislosti od použitia, prostredia prevádzky, požadovaného vzhľadu, hrúbky a funkčnosti finálneho
produktu. Použitie konkrétneho základného povlaku je na základe odporúčania výrobcov špecializovaných
povlakov.

Základné povlaky sa odlišujú:

chemickým zložením:

bez chrómu

živicovým systémom/podkladom:

polyesterový, epoxidový

aplikovateľnou hrúbkou:

tenká (4 – 15 μm), hrubá (do 25 – 30 μm)

fyzikálnymi vlastnosťami:

viskozita, hustota, merná spotreba

funkčnosťou:

pružnosť, elasticita, tvrdosť, odolnosť voči korózii

vzhľadom:

hladký efekt, efekt nástreku, efekt pomarančovej kôry

Topcoats

Topcoat (vrchný povlak) je povlak aplikovaný na základný povlak a zvyčajne ide o najvrchnejšiu vrstvu v systéme povlaku, ktorá je vystavená pôsobeniu prostredia. Funkciou vrchného povlaku je zaistiť estetický a dekoratívny vzhľad (farebný tón, lesk, textúru, osobitné efekty), resp. antikoróznu ochranu.

K dispozícii je množstvo vrchných povlakov v závislosti od použitia, prostredia prevádzky, požadovaného vzhľadu, hrúbky a funkčnosti finálneho produktu. Materiál vrchného povlaku obsahuje organické polyméry, pigmenty, aditíva a rozpúšťadlá, ktoré prispievajú ku konečným vlastnostiam vrchného povlaku.

Vrchné povlaky sa odlišujú:

chemickým zložením:

bez chrómu

živicovým systémom/podkladom:

polyesterový, polyvinylidénfluoridový, polyuretánový

fyzikálnymi vlastnosťami:

viskozita, hustota, merná spotreba

funkčnosťou:

dekoratívny farebný povlak, pružnosť, antikorózna ochrana, protitlakové označenie, zamedzuje oteru

vzhľadom:

hladký, textúrovaný (efekt nástreku, efekt pomarančovej kôry, farebné možnosti a úrovne lesku), efekt nástreku, efekt pomarančovej kôry, farebné možnosti a úrovne lesku

Backcoats

Backcoat (spodný povlak) plní nielen dekoratívnu funkciu, ale zaisťuje aj ochranu vo vnútri panelu predmenej agresívnym prostredím nachádzajúcim sa v budove. V sendvičových paneloch musí zaistiť dobrú priľnavosť izolačnej peny.

Je k dispozícii použitie spodných povlakov so základným povlakom alebo bez neho. Pri aplikácii vo forme jednej vrstvy je typická hrúbka spodného povlaku    8 – 12 μm. Použitie základného povlaku zvyšuje hrúbku a zlepšuje odolnosť voči korózii.

K dispozícii je množstvo spodných povlakov v závislosti od použitia, prostredia prevádzky, požadovaného vzhľadu a funkčnosti finálneho produktu.

chemickým zložením:

bez chrómu

živicovým systémom/podkladom:

polyesterový, epoxidový

fyzikálnymi vlastnosťami:

viskozita, hustota, merná spotreba

funkčnosťou:

pružnosť, elasticita, tvrdosť, odolnosť voči korózii

vzhľadom:

hladký, farebné možnosti

Technológia organických povlakov: 
Plechy s farebným organickým povlakom sa vyrábajú z kvalitných kovových substrátov s dôkladnou predúpravou,
základným povlakom, vrchným povlakom a spodným povlakom. Výsledkom starostlivo kontrolovaného výrobného
procesu je produkt najlepšej kvality a vlastností.

Lesk

Lesk je optická vlastnosť povrchu, ktorú charakterizuje jeho schopnosť odrážať svetlo. Rozsah lesku
je klasifikovaný podľa normy EN10169:

Rozsah lesku
(informatívny údaj)

Matný Nízky lesk Saténový lesk Pololesklý Lesklý Vysoko lesklý

Rozsah jednotiek lesklosti (60°)

≤ 10

> 10 ≤ 20

> 20 ≤ 40

> 40  ≤ 60

> 60 ≤ 80

≥ 80

Ak lesk nie je v objednávke špecifikovaný, štandardne sa aplikuje saténový lesk.

Pružnosť

V závislosti od koncového použitia plochých produktov s organickým povlakom je potrebné dohodnúť vlastnosti a pružnosť produktu v čase dopytu a objednávky. Pružnosť produktu sa vyhodnocuje ohybovou skúškou T vykonanou na nechránenej strane. Pružnosť produktu závisí od hrúbky substrátu,
metalickej ochrany a organického povlaku. Počas skúšok pružnosti sa pri 10-násobnom zväčšení nesmú zistiť žiadne viditeľné praskliny vo vrstve povlaku. Úrovne pružnosti produkcie USSK sú nasledovné:

Úroveň pružnosti

Vysoká pružnosť,
pre náročné podmienky tvarovania
Štandardná pružnosť

T-ohyb
(menovitá hrúbka T produktu)

≤ 1,5T

max. 3,0 T pre ťažné akosti
max. 3,5 T pre konštrukčné akosti

SÚBORY NA STIAHNUTIE

ZÁRUČNÉ PODMIENKY PRE OCEĽ
S ORGANICKÝMI POVLAKMI

Stiahnuť PDF (278 kB)

VŠEOBECNÉ DODACIE
PODMIENKY

Stiahnuť PDF (408 KB)

ČISTENIE PLECHOV S ORGANICKÝMI POVLAKMI
Stiahnuť PDF (305 kB)

 

Logistika

 

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

 

Dodacie podmienky

Finálne výrobky sú dodávané zákazníkom prostredníctvom nákladnej cestnej dopravy, železničnej dopravy, lodí alebo dopravou priamo z našich distribučných centier.

                

 » vedieť viac       

mail_orange_icon_big

Pošlite nám správu

Budeme Vás kontaktovať s konkrétnou ponukou 

KONTAKT

JURAJ BOLF

Obchodný riaditeľ pre oceľ s organickými povlakmi

+421 556 739 493
+421 904 704 103

jbolfsk.uss.com

 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.