Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

OCEĽ S ORGANICKÝMI POVLAKMI

Prázdny
Prázdny

 

 

CHARAKTERISTIKA

Kombinácia technických vlastností, efektivity a environmentálnych charakteristík robí z ocele s organickým povlakom perfektný materiál pre rôzne priemyselné odvetvia. Keďže majú povrch už upravený, tieto ocele nielen zvyšujú efektivitu spracovania a znižujú spotrebu energie a času, ale sú tiež šetrné k životnému prostrediu.

Oceľové plechy s organickými povlakmi sú vhodné na použitie, kde má korózna odolnosť pri použití prvotný význam. Používajú sa v stavebníctve na výrobu strešných krytín, odkvapov, ohýbaných profilov na opláštenie budov, oplotenia, architektonických prvkov. Široké použitie majú aj v oblasti výroby kovového nábytku.

U. S. Steel Košice má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001, a sú dozorované TÜV NORD.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Výhody

  • Dlhá životnosť
  • Odolnosť voči korózii
  • Dlhodobý estetický vzhľad
  • Excelentná tvárniteľnosť
  • Minimálna údržba
  • Možnosť recyklácie a šetrnosť k životnému prostrediu

HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY

  • Vzhľad: farba, lesk, povrchová úprava (hladká, zrnitá, textúrovaná, reliéfna, atď.) 
  • Kľúčové vlastnosti: pružnosť, odolnosť voči korózii a UV žiareniu 
  • Špecifiká: chemická odolnosť, emisivita, antigrafity povrch zamedzujúci znečisteniu

Ocele s organickým povlakom sú vyrábané v kontinuálnom procese nanášania laku na pás. Tento proces zahŕňa čistenie (ak je potrebné), chemickú predúpravu kovového povrchu a jednostrannú alebo obojstrannú jednoduchú alebo viacnásobnú aplikáciu náterov, ktoré sa následne vytvrdzujú v peci a ocele nakoniec rolujú do zvitkov.

Ako efektívny nástroj vysokokvalitnej produkcie a produktov, v súlade s medzinárodnou normou ISO 9001 vydanou TÜV CERT, bol zavedený systém kontroly kvality. Základným materiálom pre produkciu ocele s organickým povlakom je  žiarovo pozinkovaný plech alebo plech, valcovaný za studena bez povrchovej úpravy.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Vlastnosti povlakovaných plochých výrobkov musia spĺňať požiadavky uvedené v medzinárodných alebo národných normách. Požadované vlastnosti, tolerancie a normy musia byť uvedené v čase dopytu v objednávke. 

Kontrola farby organického povlaku zahŕňa vykonanie vizuálneho porovnania medzi vzorkou vyrobeného produktu a  referenčnou vzorkou - etalónom. Za účelom dôkladnejšej kontroly sa rozdiel farby môže merať prístrojovo. Karty farieb a RAL odtiene často nedefinujú presné farby, a preto slúžia len ako návod. Vnímanie farieb je u jednotlivých povrchových úprav rozdielne (zmeny lesku, reliéfne, dekoratívne, matné, textúrované, metalické). Tieto špeciálne povrchové úpravy môžu vykazovať medzi jednotlivými výrobnými šaržami zmeny vzhľadu a farby.

ZRKADLOVý LESK PODĽA EN10169

Rozsah lesku Matný Nízky lesk Saténový lesk Pololesklý Lesklý Vysoko lesklý
Rozsah jednotiek lesklosti    (60°) ≤ 10

> 10 ≤ 20

> 20 ≤ 40

> 40  ≤ 60

> 60 ≤ 80

> 80

Lesk je optická vlastnosť povrchu, ktorú charakterizuje schopnosť povrchu odrážať svetlo.
Ak lesk nie je v objednávke špecifikovaný, štandardne sa aplikuje saténový lesk.

stupne/rozsah PRUŽNOSTI

Úroveň pružnosti Vysoká pružnosť, pre náročné podmienky tvárnenia Štandardná pružnosť
Minimálny polomer ohýbania (T - nominálna hrúbka produktu) <1T

max. 3,0 T pre ťažné akosti
max. 3,5 T pre konštrukčné akosti

V závislosti od koncového použitia povlakovaných plechov je potrebné vlastnosti a pružnosť produktu dohodnúť v čase dopytu a objednávky. Pružnosť produktu sa vyhodnocuje ohybovou skúškou T, vykonanou na vonkajšej/exponovanej strane. Pružnosť produktu závisí od hrúbky substrátu, metalickej vrstvy a organického povlaku. Počas skúšok pružnosti sa pri 10-násobnom zväčšení nesmú zistiť žiadne viditeľné praskliny vo vrstve organického povlaku.

AKOSTI A ROZMERY

ZÁKLADNÝ MATERIÁL/SUBSTRÁT

 

Využitie

Norma

Akosť

pozinkovaný 1)
substrát

Ťažné

EN 10346

   DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z3), DX56D+Z3)

Konštrukčné

EN 10346

   S220GD+Z, S250GD+Z, S280GD+Z, S320GD+Z, S350GD+Z

substrát valcovaný za studena 2)

Ťažné

EN 10130

   DC01, DC03, DC043), DC053)

Konštrukčné

DIN 1623/09

   S215G

Ťažné DIN 1623:83 T1 St12

1) Pozinkovaný pás, valcovaný za studena s metalickým povlakom
2) Valcovaný za studena, bez metalického povlaku
3) Po dohode so zákazníkom  

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV - SUBSTRÁT VYVALCOVANÝ ZA STUDENA (MM)

Nominálna hrúbka1 Šírka2
  750 1001 1100 1250 1261 1300 1331 1400 1500
0,40 - 0,49                    
0,50 - 0,55                    
0,56 - 0,59                    
0,60 - 0,80                    
0,81 - 1,00                    
1,01 - 1,50                    

 

 

 - iba ťažné akosti

   - ťažné a konštrukčné akosti

 

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV - POZINKOVANÝ SUBSTRÁT (MM)

Nominálna hrúbka1 Šírka2
  800 1050 1100 1261 1300 1331 1400 1500
0,40 - 0,49                  
0,50 - 0,55                  
0,56 - 0,59                  
0,60 - 0,80                  
0,81 - 1,00                  
1,01 - 1,50                  

 

   - iba ťažné akosti
   - ťažné a konštrukčné akosti
   - po dohode strán

 

Vnútorný priemer zvitku: 508 / 610 mm
Vonkajší priemer zvitku max.: 1 800 mm

Ostatné akosti zodpovedajú medzinárodným (ISO) a národným (ASTM, DIN, JIS, GOST, atď.) normám. Iné rozmery je potrebné dohodnúť vopred.

Hmotnosť zinkového povlaku je 100, 140, 150, 200, 225 alebo 275 g/m2  pri obojstrannej aplikácii alebo 140/85 g/m2  pri hrubšom povlaku na vrchnej strane. Iné hmotnosti je potrebné dohodnúť vopred. Minimálny zinkový povlak na jednej strane je 50 g/m2.

APLIKÁCIE

Exteriérové aplikácie – STENY
Exteriérové aplikácie – STRECHY
Príslušenstvo striech
Iné exteriérové aplikácie
Interiérové aplikácie

PROSTREDIE

Pri aplikáciách, kde sú produkty s organickým povlakom vystavené vplyvu vonkajšej atmosféry, pre bezproblémové používanie a aplikáciu správneho produktu musí konečný používateľ zohľadniť vplyv tohto prostredia, aby sa zabezpečila dlhodobá výkonnosť tohto produktu. 

AKO VYRÁBAME

Ocele s organickým povlakom sa vyrábajú kontinuálnym procesom nanášania organického povlaku na valcovaný kovový pás. Proces výroby zahŕňa čistenie, chemickú predúpravu kovového povrchu a jednostrannú alebo obojstrannú jednoduchú alebo viacnásobnú aplikáciu náterov, ktoré sa následne vytvrdzujú v peci. Kovový pás a nakoniec roluje do zvitkov.

NÁTEROVÝ SYSTÉM

V závislosti od použitia môžu byť výrobky dodávané so špecifikovaným organickým povlakom v 2-, 3- alebo 4-vrstvových systémoch.

Vrchný povlak - topcoat   najvrchnejšia vrstva vo viacvrstvovom systéme
Základný povlak - primer   prvá vrstva vo viacvrstvovom systéme

Chemická predúprava   tenký povlak, ktorý zabezpečuje chemickú väzbu medzi kovovým a organickým povlakom, spolu so
základným povlakom zabezpečuje dobrú priľnavosť a odolnosť voči korózii

Spodný povlak - backcoat   povlak akéhokoľvek typu na spodnej strane bez konkrétnych požiadaviek

Ochranná fólia   odstrániteľná plastová fólia nalepená na vrchnej strane na zaistenie dočasnej ochrany voči mechanickému poškodeniu

Primer

Funkciou primeru (základného povlaku) je zabezpečiť dobrú priľnavosť medzi substrátom a vrchným povlakom.Taktiež zabezpečuje odolnosť voči korózii celkového systému povlakov. K dispozícii je množstvo  základných povlakov v závislosti od použitia, prostredia prevádzky, požadovaného vzhľadu, hrúbky a funkčnosti finálneho produktu. Použitie konkrétneho základného povlaku je na základe odporúčania výrobcov špecializovaných povlakov.

Základné povlaky sa odlišujú:

živicovým systémom/chemickou bázou:

polyesterový, epoxidový

aplikovateľnou hrúbkou:

tenká (4 – 15 μm), hrubá (do 25 – 30 μm)

fyzikálnymi vlastnosťami:

viskozita, hustota, merná spotreba

funkčnosťou:

pružnosť, elasticita, tvrdosť, odolnosť voči korózii

Topcoat

Topcoat (vrchný povlak) je povlak aplikovaný na základný povlak a zvyčajne ide o najvrchnejšiu vrstvu v systéme povlaku, ktorá je vystavená pôsobeniu prostredia. Funkciou vrchného povlaku je zaistiť estetický a dekoratívny vzhľad (farebný odtieň, lesk, textúru, osobitné efekty), a antikoróznu ochranu.
K dispozícii je množstvo vrchných povlakov v závislosti od použitia, prostredia prevádzky, požadovaného vzhľadu, hrúbky a funkčnosti finálneho produktu. Materiál vrchného povlaku obsahuje organické polyméry, pigmenty, aditíva a rozpúšťadlá, ktoré prispievajú ku konečným vlastnostiam vrchného povlaku.

Vrchné povlaky sa odlišujú:

živicovým systémom/chemickou bázou:

polyesterový, polyvinylidénfluoridový, polyuretánový

fyzikálnymi vlastnosťami:

viskozita, hustota, merná spotreba

funkčnosťou:

dekoratívny farebný povlak, pružnosť, antikorózna ochrana, protiotlačkové vlastnosti, samočistiace vlastnosti

vzhľadom:

hladký, textúrovaný podľa RAL a rôzne úrovne lesku

Backcoat

Backcoat (spodný povlak) zaisťuje ochranu pred menej agresívnym prostredím nachádzajúcim sa v budove. V sendvičových paneloch musí zaistiť dobrú priľnavosť izolačnej peny.
Je k dispozícii použitie spodných povlakov so základným povlakom alebo bez neho. Pri aplikácii vo forme jednej vrstvy je typická hrúbka spodného povlaku 7–10 μm. Použitie základného povlaku zvyšuje hrúbku a zlepšuje odolnosť voči korózii.
K dispozícii je množstvo spodných povlakov v závislosti od použitia, prostredia prevádzky a funkčnosti finálneho produktu.

živicovým systémom/chemickou bázou:

polyesterový, epoxidový

fyzikálnymi vlastnosťami:

viskozita, hustota, merná spotreba

funkčnosťou:

pružnosť, elasticita, tvrdosť, odolnosť voči korózii

Technológia organických povlakov: 
Plechy s farebným organickým povlakom sa vyrábajú z kvalitných kovových substrátov s dôkladnou predúpravou, základným povlakom, vrchným povlakom a spodným povlakom. Výsledkom starostlivo kontrolovaného výrobného procesu je produkt najlepšej kvality a vlastností.

LOGISTIKA

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

Dodacie podmienky

Finálne výrobky sú dodávané zákazníkom prostredníctvom nákladnej cestnej dopravy, železničnej dopravy, lodí alebo dopravou priamo z našich distribučných centier.

O C E Ľ   S   O R G A N I C K Ý M I   P O V L A K M I

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

Oliver Lindvay

Generálny manažér predaja pre priemysel

    +421 556 739 477

    +421 917 731 269

    olindvay@sk.uss.com

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...