Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

U.S. STEEL KOŠICE - SBS, S.R.O.

Prázdny

 

 

O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o. vznikla v roku 1991. Podniká na základe zákona NR SR č. 473/2005 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť má vybudovaný systém manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2000.

Predmetom činnosti spoločnosti U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o. je prevádzkovanie strážnej služby, na základe licencie pridelenej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach. 

Hlavným odberateľom služieb SBS je spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. pre ktorú vykonáva komplexnú ochranu majetku v rámci jej areálu. Vzhľadom na celistvosť a územnú ohraničenosť areálu poskytuje SBS zároveň strážnu službu všetkým subjektom, ktoré majú sídlo alebo podnikajú v areáli USSK.

Strážna služba spočíva v:

 • ochrane majetku proti krádežiam, zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu
 • vydávaní vstupov pre osoby a motorové vozidlá do areálu U. S. Steel Košice s.r.o. /ďalej len areál/
 • kontrole oprávnenosti vstupu fyzických osôb a motorových vozidiel do areálu a objektov
 • kontrole osôb a dopravných prostriedkov pri vstupe a opustení areálu, či ten kto vstupuje do objektu, alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe, alebo na sebe, alebo v motorovom vozidle, alebo iným spôsobom neprenáša predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom
 • zisťovaní požitia alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov u osôb vstupujúcich do areálu
 • hliadkovej činnosti motorizovanými hliadkami
 • plnenie úloh spojených s ochranou majetku mimoriadneho významu
 • ochrane majetku pri preprave z miesta výberu do miesta uloženia podľa požiadaviek objednávateľa
 • zabezpečovanie verejného poriadku a usporiadateľskej služby na spoločenských športových, kultúrnych a iných podujatiach

pult registrovania poplachového signálu

SBS vlastní pult registrovania poplachového signálu (zabezpečenie ochrany majetku prostredníctvom rádiového prenosu signálu), prostredníctvom ktorého zabezpečuje nepretržitú technickú ochranu majetku, ktorá zahrňuje:

 • pripojeniepoplachového systému na stredisko registrovania poplachov

 • príjem a spracovanie poplachového signálu

 • zásah výjazdovej skupiny

K O N T A K T

U.S. STEEL KOŠICE - SBS, S.R.O.

U.S. STEEL KOŠICE - SBS, S.R.O.

Sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel,
044 54 Košice, Slovenská republika
IČO: 00 697 745

Obchodný register:
Mestský súd Košice,
odd. Sro,
vložka č. 341/V

Gabriel LÖrinc

Riaditeľ

  +421 55 673 4348

  glorincsk.uss.com

Sekretariát riaditeľa SBS, s.r.o.

 

  +421 55 673 4339

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...