Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA

Prázdny

Systémový prístup U. S. Steel Košice, s.r.o.

 

 

SYSTÉMOVÝ PRÍSTUP
U. S. STEEL KOŠICE, S.R.O.

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o. (ďalej len USSK) disponuje vysoko kvalifikovanými a odborne zdatnými zamestnancami. Investície do rozvoja ľudských zdrojov sú jednou z prioritných oblastí záujmu top manažmentu.

Medzinárodnú certifikáciu systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001 získal v roku 1992 Divízny závod Teplá valcovňa (DZ TVa) ako prvý závod v strednej a východnej Európe. Od tohto času bol systém manažérstva kvality postupne zavedený vo všetkých organizačných jednotkách USSK. U. S. Steel Košice je v súčasnosti držiteľom certifikátu EN ISO 9001 a IATF 16949 pre automobilový priemysel.

Systémový prístup sa prejavuje aj v ďalších oblastiach a postupne bol v USSK zavedený a certifikovaný systém manažérstva pre životné prostredie (EN ISO 14001), energetiku (EN ISO 50001) ako aj bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EN ISO 45001).

Medzinárodnú certifikáciu systému environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001 získal v roku 1997 Divízny závod /DZ/ Studená valcovňa a v roku 1998 DZ Hutnícka druhovýroba. V súčasnosti je EMS v USSK certifikovaný podľa EN ISO 14001 v rozsahu 4 divíznych závodov.


Zásady environmentálneho manažérstva sú implementované vo všetkých ostatných DZ.

Spoločnosť získala v marci 2013 medzinárodný certifikát systému energetického manažérstva podľa normy EN ISO 50001, s platnosťou pre celú organizáciu. Tým sa stala jedným z lídrov v energetickom manažérstve v rámci oceliarenských spoločnosti v Európe.

Metrologické zabezpečenie meradiel a meracích systémov a výkon chemických analýz a jednotlivých skúšok produktov zabezpečujú akreditované laboratória U. S. Steel Košice, ktoré patria medzi špičkové na Slovensku. Laboratóriá sú akreditované podľa požiadaviek ISO IEC 17025 v rámci Slovenského národného akreditačného systému /SNAS/, ktorý je členom medzinárodnej organizácie ILAC.

Pre zabezpečenie neustáleho zlepšovania všetkých činností sa v USSK realizuje proces Continual improvement, zameraný na zvyšovanie kvality výrobkov, zvyšovanie produktivity, zvyšovanie spokojnosti zákazníkov, zvyšovanie bezpečnosti pri práci, zlepšovanie pracovného a životného prostredia a znižovanie nákladov.

CERTIFIKÁTy VÝROBKOV

 

SPOLOČNOSŤ USSK MÁ CELÝ RAD VÝROBKOVÝCH CERTIFIKÁTOV od renomovaných certifikačných spoločností.
Tieto certifikáty umožňujú dodávať naše výrobky do rôznych spracovateľských odvetví a krajín.

 

Materiál pre stavbu lodí

  • Lloyd´s Register 
  • Det Norske Veritas 

Materiál pre výrobu špirálovo zváraných rúr

  • stavebný znak od ZETOM Katowice
  • znak zhody "CE" pre rúry
  • AD 2000 Merkblatt W0 a smernica 97/23/EG PED

Materiál pre stavebný priemysel

  • znak "Ü" pre výrobky určené pre nemecké stavebníctvo
  • znak zhody "CE" pre stavebné výrobky podľa EN 10025

Materiál pre výrobu kotlov a tlakových nádob

  • AD 2000 Merkblatt W0 a smernica 97/23/EG PED

medzinárodné Certifikáty QMS

Spoločnosť ( Divízny závod) Norma Certifikačná spoločnosť Dátum prvotnej certifikácie Dátum auditu Platnosť certifikátu

U. S. Steel Košice, s.r.o.

EN ISO 9001

TÜV SÜD

1999

05/2021

12. 5. 2024

U. S. Steel Košice, s.r.o. 
(DZ Oceliareň
DZ Teplá valcovňa,
DZ Studená valcovňa,
DZ Zušľachťovne a obalová vetva,
DZ Expedícia)

IATF 16949

TÜV SÜD

05/2002

05/2021

4. 8. 2024

MedziNárodné certifikáty EMS

Spoločnosť / Divízny závod

Norma Certifikačná spoločnosť Dátum prvotnej certifikácie Dátum auditu Platnosť certifikátu

U. S. Steel Košice, s.r.o.

EN ISO 14001

TÜV SÜD

2003

10/2021 20. 10. 2024

MedziNárodné certifikáty EnMS

Spoločnosť Norma Certifikačná spoločnosť Dátum prvotnej certifikácie Dátum auditu Platnosť certifikátu

U. S. Steel Košice, s.r.o.

EN ISO 50001:2018 TÜV SÜD 03/2013 03/2022 29.11.2026

systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Spoločnosť Norma Certifikačná spoločnosť Dátum prvotnej certifikácie Dátum auditu Platnosť certifikátu

U. S. Steel Košice, s.r.o.

ISO 45001:2018 TÜV SÜD 10/2022 10/2022 19.10.2025

Politika kvality, environmentálna a energetická politika

Zámerom United States Steel Corporation je vyznačovať sa ako líder v priemysle budovaním hodnôt, byť svetovo konkurencieschopný poskytovaním nákladovo efektívnych kvalitných výrobkov a služieb.

narodna_cena

cena za kvalitu

Dňa 8. novembra 2010 spoločnosť U. S. Steel Košice získala najvyššie ocenenie za kvalitu - Národnú cenu SR za kvalitu. Cena sa udeľuje víťazovi v súťaži, ktorej princípy vychádzajú z Európskeho modelu podnikateľskej výnimočnosti, ktorý pozostáva z deviatich kritérií. Získanie toho ocenenia je podmienkou pre účasť v súťaži o Európsku cenu za kvalitu, čo je ekvivalentom Malcom Baldrige ceny v USA.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...