KONTAKT  |    _eng _sk

Systémy manažérstva
           


Systémový prístup
U. S. Steel Košice, s.r.o.
           

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o. (ďalej len USSK) disponuje vysoko kvalifikovanými a odborne zdatnými zamestnancami. Investície do rozvoja ľudských zdrojov sú jednou z prioritných oblastí záujmu top manažmentu. 


Medzinárodnú certifikáciu systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001 získal v roku 1992 Divízny závod Teplá valcovňa (DZ TVa) ako prvý závod v strednej a východnej Európe. Od tohto času bol systém manažérstva kvality postupne zavedený vo všetkých organizačných jednotkách USSK. U. S. Steel Košice je v súčasnosti držiteľom certifikátu EN ISO 9001 a IATF 16949 pre automobilový priemysel.
 

 

TUV_1
TUV_2
TUV_3

                       

Medzinárodnú certifikáciu systému environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001 získal v roku 1997 Divízny závod /DZ/ Studená valcovňa a v roku 1998 DZ Hutnícka druhovýroba. V súčasnosti je EMS v USSK certifikovaný podľa EN ISO 14001 v rozsahu 4 divíznych závodov.

 
Zásady environmentálneho manažérstva sú implementované vo všetkých ostatných DZ.

                      

Spoločnosť získala v marci 2013 medzinárodný certifikát systému energetického manažérstva podľa normy EN ISO 50001, s platnosťou pre celú organizáciu. Tým sa stala jedným z lídrov v energetickom manažérstve v rámci oceliarenských spoločnosti v Európe. 

Metrologické zabezpečenie meradiel a meracích systémov a výkon chemických analýz a jednotlivých skúšok produktov zabezpečujú akreditované laboratória U. S. Steel Košice, ktoré patria medzi špičkové na Slovensku. Laboratóriá sú akreditované podľa požiadaviek ISO IEC 17025 v rámci Slovenského národného akreditačného systému /SNAS/, ktorý je členom medzinárodnej organizácie ILAC. 

                      

 Pre zabezpečenie neustáleho zlepšovania všetkých činností sa v USSK realizuje proces Continual improvement, zameraný na zvyšovanie kvality výrobkov, zvyšovanie produktivity, zvyšovanie spokojnosti zákazníkov, zvyšovanie bezpečnosti pri práci, zlepšovanie pracovného a životného prostredia a znižovanie nákladov.

Spoločnosť USSK

má celý rad výrobkových certifikátov

od renomovaných certifikačných spoločností. Tieto certifikáty umožňujú dodávať naše výrobky do rôznych spracovateľských odvetví a krajín. 

 MateriÁl PRE
stavbu
lodí

  • Lloyd´s Register 
  • Det Norske Veritas 
  • Germanischer Lloyd MateriÁL pre
výrobu špirálovo
zváraných rúr

  • stavebný znak od ZETOM Katowice
  • znak zhody "CE" pre rúry
  • AD 2000 Merkblatt W0 a smernica 97/23/EG PEDMATERIÁl pre
stavebný priemysel

  • znak "Ü" pre výrobky určené pre nemecké stavebníctvo
  • znak zhody "CE" pre stavebné výrobky podľa EN 10025MATERIál pre
výrobu kotlov
a tlakovýh nádob 

  • AD 2000 Merkblatt W0 a smernica 97/23/EG PED
Prázdny
narodna_cena

cena za kvalitu


Dňa 8. novembra 2010 spoločnosť U. S. Steel Košice získala najvyššie ocenenie za kvalitu - Národnú cenu SR za kvalitu. Cena sa udeľuje víťazovi v súťaži, ktorej princípy vychádzajú z Európskeho modelu podnikateľskej výnimočnosti, ktorý pozostáva z deviatich kritérií. Získanie toho ocenenia je podmienkou pre účasť v súťaži o Európsku cenu za kvalitu, čo je ekvivalentom Malcom Baldrige ceny v USA. 

medzinárodné Certifikáty QMS

Spoločnosť ( Divízny závod) Norma Certifikačná spoločnosť Dátum prvotnej certifikácie Dátum auditu Platnosť certifikátu

U. S. Steel Košice, s.r.o.

EN ISO 9001

TÜV SÜD

1999

05/2021

12. 5. 2024

U. S. Steel Košice, s.r.o. 
(DZ Oceliareň
DZ Teplá valcovňa,
DZ Studená valcovňa,
DZ Zušľachťovne a obalová vetva,
DZ Expedícia)

IATF 16949

TÜV SÜD

05/2002

05/2021

4. 8. 2024

MedziNárodné certifikáty EMS

 

Spoločnosť / Divízny závod

Norma Certifikačná spoločnosť Dátum prvotnej certifikácie Dátum auditu Platnosť certifikátu

U. S. Steel Košice, s.r.o.

EN ISO 14001

TÜV SÜD

2003

10/2020 30. 10. 2021

MedziNárodné certifikáty EnMS 

Spoločnosť Norma Certifikačná spoločnosť Dátum prvotnej certifikácie Dátum auditu Platnosť certifikátu

U. S. Steel Košice, s.r.o.

EN ISO 50001:2018 TÜV SÜD 03/2013 06/2021 27. 3. 2022

Politika kvality, environmentálna a energetická politika

Zámerom United States Steel Corporation je vyznačovať sa ako líder v priemysle budovaním hodnôt, byť svetovo konkurencieschopný poskytovaním
nákladovo efektívnych kvalitných výrobkov a služieb. 

Politika kvality, environmentálna a energetická politika (pdf, 259 kB)

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.