KONTAKT  |    _eng _sk

Výber dodávateľov pre vzdelávaciu aktivitu
           

 

 

 

Útvar Vzdelávanie a rozvoj vypisuje výber dodávateľa pre vzdelávacie aktivity :

Priložený vyplnený dotazník žiadame doručiť poštou v obálke, ktorú je potrebné označiť heslom "VÝBER, NEOTVÁRAŤ" v ľavom hornom rohu v stanovenom termíne na adresu:Útvar Riaditeľa pre vzdelávanie a rozvoj 
U. S. Steel Košice, s.r.o. 
Vstupný areál U. S. Steel 
044 54 Košice 

 

vzdelávacie aktivity

P.č.

Názov vzdelávacej aktivity

Termín

Kontaktná osoba

Dotazník (docx)

-

-

-

-

-

 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.