Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

TECHNICKÝ SERVIS ZÁKAZNÍKOM

Prázdny
Prázdny

 

 

VYNIKAJÚCE TECHNICKÉ SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKOV

 • Proaktívny prístup
 • Rýchle odozvy na technické problémy
 • Nápady znamenajúce úsporu nákladov, výrobková expertíza
  (CTS Product Application Department / odbor aplikácie CTS výrobkov)
 • Organizovanie technického poradenstva “Prvej pomoci” pre zákazníkov
 • Poradenstvo/propagácia výrobkového portfólia USSK

Oblasti pokrytia

 • zabezpečenie technickej podpory v prvej línii a poradenský servis pre zákazníkov USSK
 • preverovanie dopytov, analýza potrieb a špecifických požiadaviek zákazníkov vzhľadom na výrobné možnosti USSK, kvalitu výrobku, balenie a pod.
 • realizácia technicko-servisných návštev u zákazníkov pre pochopenie ich požiadaviek na kvalitu a pre pochopenie procesov a postupov spracovávania výrobkov u zákazníkov
 • overovanie spokojnosti zákazníkov s produktmi USSK a vývojom kvality za účelom zlepšenia servisu a všeobecného pochopenia potrieb a spokojnosti zákazníkov
 • vytváranie blízkeho a dobrého vzťahu a partnerstva so zákazníkmi
 • spolupráca so zákazníkmi v oblasti plánovania vývoja technológie výroby, nových produktov a stratégie, usmerňovanie vývoja nových výrobkov, identifikácia oblastí výroby, v ktorých sú nevyhnutné vývoj sortimentu alebo technické zlepšenie a investície v USSK
 • informovanie zákazníkov o výrobkoch USSK, propagácia a podpora predaja nových produktov
 • získavanie spätnej väzby od zákazníkov o dodávkach a spracovaní nových produktov a riešení
 • podporovanie a iniciácia projektov šetrenia nákladov u zákazníkov, navrhovanie vylepšení vlastností produktov, prepravy, skladovania, balenia a pod.
 • poradenstvo v oblasti aplikácie našich produktov pre špecifické procesy a účely použitia u zákazníkov
 • vypracovanie technických špecifikácií, podmienok a dohôd o kvalite šitých na mieru
 • prenos dôležitých informácií smerom od zákazníkov k zodpovedným odborným útvarom USSK

SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA

monitorovanie a overovanie spokojnosti zákazníkov
s produktmi a službami USSK s cieľom zlepšenia a všeobecného pochopenia spokojnosti zákazníkov

analyzovanie údajov o spokojnosti zákazníkov
zistených počas stretnutí so zákazníkmi, z internetového prieskumu a z hodnotení od zákazníkov na základe ich vlastných postupov

vypracovanie akčných plánov
zlepšenia k špecifickým oblastiam nespokojnosti zákazníkov

Riešenie reklamácií a sťažností

 • okamžité skúmanie a riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
 • preverovanie všetkých skutočností, požiadaviek, technických podmienok, medzinárodne platných noriem daných v príslušných kontraktoch v súvislosti s riešením reklamácií
 • inšpekcia vadného materiálu a skúmanie príčin zlyhania
 • preverovanie výrobných parametrov a identifikácia potenciálne vadného materiálu s cieľom ochrany zákazníka a zamedzenia strát z dôvodu kvalitatívneho výpadku produktu
 • analyzovanie vývoja kvalitatívnych reklamácií a implementácia nápravných a preventívnych opatrení za účelom eliminácie strát v dôsledku nekvality

T E C H N I C K Ý   S E R V I S   Z Á K A Z N Í K O M

KONTAKT

José Pablo Sáenz Rodríguez

Vedúci oddelenia TSZ pre automobilky a aplikáciu výrobkov, bielu techniku a dynamomateriál

  +421 556 734 689

  +421 918 321 244

  jpsaenzrodriguezsk.uss.com

Dagmar Dadejová

Vedúca oddelenia TSZ pre domáce trhy a Európu, pocínované plechy, lakoplast

  +421 556 734 008

  +421 917 656 902

  ddadejovask.uss.com

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...