KONTAKT  |    _eng _sk

Technický servis zákazníkom
           

Vynikajúce technické služby 
pre zákazníkov
           

• Proaktívny prístup
• Rýchle odozvy na technické problémy
• Nápady znamenajúce úsporu nákladov, výrobková expertíza
  (CTS Product Application Department / odbor aplikácie CTS výrobkov) 
• Organizovanie technického poradenstva “Prvej pomoci” pre zákazníkov 
• Poradenstvo/propagácia výrobkového portfólia USSK

Technický servis zákazníkom
 

 • zabezpečenie technickej podpory v prvej línii a poradenský servis pre zákazníkov USSK
   
 • preverovanie dopytov, analýza potrieb a špecifických požiadaviek zákazníkov vzhľadom na výrobné možnosti USSK, kvalitu výrobku, balenie a pod.
   
 • realizácia technicko-servisných návštev u zákazníkov pre pochopenie ich požiadaviek na kvalitu a pre pochopenie procesov a postupov spracovávania výrobkov u zákazníkov
   
 • overovanie spokojnosti zákazníkov s produktmi USSK a vývojom kvality za účelom zlepšenia servisu a všeobecného pochopenia potrieb a spokojnosti zákazníkov
 • vytváranie blízkeho a dobrého vzťahu a partnerstva so zákazníkmi
   
 • spolupráca so zákazníkmi v oblasti plánovania vývoja technológie výroby, nových produktov a stratégie, usmerňovanie vývoja nových výrobkov, identifikácia oblastí výroby, v ktorých sú nevyhnutné vývoj sortimentu alebo technické zlepšenie a investície v USSK
   
 • informovanie zákazníkov o výrobkoch USSK, propagácia a podpora predaja nových produktov
   
 • získavanie spätnej väzby od zákazníkov o dodávkach a spracovaní nových produktov a riešení
 • podporovanie a iniciácia projektov šetrenia nákladov u zákazníkov, navrhovanie vylepšení vlastností produktov, prepravy, skladovania, balenia a pod.
   
 • poradenstvo v oblasti aplikácie našich produktov pre špecifické procesy a účely použitia u zákazníkov
   
 • vypracovanie technických špecifikácií, podmienok a dohôd o kvalite šitých na mieru
   
 • prenos dôležitých informácií smerom od zákazníkov k zodpovedným odborným útvarom USSK

SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA

monitorovanie a overovanie spokojnosti zákazníkov

s produktmi a službami USSK s cieľom zlepšenia a všeobecného pochopenia spokojnosti zákazníkov

analyzovanie údajov o spokojnosti zákazníkov

zistených počas stretnutí so zákazníkmi, z internetového prieskumu a z hodnotení od zákazníkov na základe ich vlastných postupov

vypracovanie
 akčných plánov
 


zlepšenia k špecifickým
oblastiam nespokojnosti zákazníkov

Riešenie reklamácií a sťažností

•    okamžité skúmanie a riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
•    preverovanie všetkých skutočností, požiadaviek, technických podmienok, medzinárodne platných noriem daných v príslušných kontraktoch v súvislosti s riešením reklamácií
•    inšpekcia vadného materiálu a skúmanie príčin zlyhania
•    preverovanie výrobných parametrov a identifikácia potenciálne vadného materiálu s cieľom ochrany zákazníka a zamedzenia strát z dôvodu kvalitatívneho výpadku produktu
•    analyzovanie vývoja kvalitatívnych reklamácií a implementácia nápravných a preventívnych opatrení za účelom eliminácie strát v dôsledku nekvality

KONTAKT

IVAN BELEJ

Riaditeľ TSZ pre pocínované plechy, dynamomateriál, radiátory a rúry

+421 55 673 4830
+421 903 656 416

ibelejsk.uss.com

JOSÉ PABLO SÁENZ RODRÍGUEZ

Riaditeľ TSZ pre automobilky,
bielu techniku a aplikáciu výrobkov

+421 556 734 689
+421 918 321 244

jpsaenzrodriguezsk.uss.com

DAGMAR DADEJOVÁ

Riaditeľ TSZ pre regionálne
trhy a lakoplast

+421 556 734 008
+421 917 656 902

ddadejovask.uss.com

mail_orange_icon_big

Pošlite nám správu

Budeme Vás kontaktovať s konkrétnou ponukou 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.