Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

Manažment spoločnosti

Prázdny
Prázdny

James E. BRUNO

prezident

BIO >

Prázdny

Silvia GAÁLOVÁ

viceprezidentka pre financovanie
 

BIO >

David HATHAWAY

viceprezident pre inžinierske činnosti a inovácie

BIO >

Miroslav KIRAĽVARGA

viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania

BIO >

Karl G. KOCSIS

viceprezident pre ľudské zdroje a transformáciu

BIO >

Július LANG

viceprezident pre predaj a technický servis zákazníkom

BIO >

Marcel NOVOSAD

viceprezident pre výrobu
 

BIO >

petraskova1

Elena PETRÁŠKOVÁ

Viceprezidentka pre energie a generálna právna zástupkyňa

BIO >

TOMÁŠ KURIATNIK

viceprezident pre informačné technológie

 

James E. BRUNO

prezident

James Bruno nastúpil do U. S. Steel v decembri 2014 na pozíciu senior viceprezidenta pre automobilové riešenia. Tím pod jeho vedením spolupracoval so zákazníkmi z automobilového priemyslu na vývoji riešení, ktoré boli odpoveďou na výzvy daného sektora, vrátane požiadaviek na lepšiu spotrebu a bezpečnosť.

V januári 2016 prevzal zodpovednosť za prevádzky, ktoré poskytovali služby väčšine zákazníkov z automobilového priemyslu: Great Lakes Works, vrátane elektolytickej pozinkovacej linky v Dearborn, Midwest Plant a PRO-TEC Coating Company, spoločný podnik s japonskou spoločnosťou Kobe Steel.  Pod jeho riadenie prešiel aj útvar pre technológie a inovácie U. S. Steel.

Pred nástupom do U. S. Steel strávil dvadsať rokov v spoločnosti TRW Automotive, ktorá je lídrom v automobilovej bezpečnosti a jedným z najväčších svetových dodávateľov pre automobilový priemysel. Prechádzal pozíciami so stále vyššou zodpovednosťou až po funkciu viceprezidenta pre severoamerickú výrobu bŕzd a globálne portfólio kontroly šmyku. Ešte predtým pracoval v EATON Corporation, Robert Bosch Corporation a General Dynamics, kde riadil viaceré inžinierske a technologické programy.

James Bruno získal diplom v odbore elektrotechnické inžinierstvo na Purdue University a titul Master of Business Administration na Wayne State University. Je členom Society of Automotive Engineers. Za senior viceprezidenta pre európske riešenia a prezidenta U. S. Steel Košice bol vymenovaný s účinnosťou od 1. októbra 2018.

Silvia GAÁLOVÁ

viceprezidentka pre financovanie

Silvia Gaálová absovovala štúdium na Ekonomickej univerzite, kde získala v roku 1997 inžiniersky titul v odbore Podnikovo-hospodárske náuky. Na začiatku svojej profesionálnej kariéry pracovala v poradenských spoločnostiach Arthur Andersen a Deloitte. V tomto období absolvovala skúšky ACCA a je certifikovaným účtovníkom.

Silvia Gaálová začala v spoločnosti U. S. Steel Košice pracovať v roku 2002 ako interný audítor, niekoľko mesiacov pracovala na zahraničných akvizíciách ako projektový manažér. Od decembra roku 2003 viedla odbor Konsolidácia a US GAAP výkazníctvo a v roku 2005 postúpila na pozíciu generálny manažér pre účtovníctvo. V roku 2017 bola vymenovaná za generálnu manažérku pre Analýzy a štatistiku. Viceprezidentkou U. S. Steel Košice pre financovanie sa stala 12. januára 2018.

DAVID HATHAWAY

viceprezident pre inžinierske činnosti a inovácie

David Hathaway pracuje v U. S. Steel od roku 2000. Začínal v závodnom inžinieringu, postupne zastával pracovné pozície s vyššou zodpovednosťou, vrátane inžinierskych funkcií v U. S. Steel Košice a v bývalých prevádzkach v Srbsku.

David Hathaway bol vo funkcii generálneho manažéra pre riadenie projektov od roku 2013 a významne prispel k realizácii projektov zvyšujúcich kapacity korporácie, vrátane transformácie pracovnej sily, zlepšovania procesov a úspešného ukončenia projektov.

Viceprezidentom pre inžinierske činnosti a inovácie U. S. Steel Košice je od 1. augusta 2015.

MIROSLAV KIRAĽVARGA

viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania

Miroslav Kiraľvarga (1964) vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UPJŠ Košice (1982-1987). Do roku 1995 pracoval na Katedre fyziky Technickej univerzity v Košiciach, kde dva roky zastával funkciu zástupcu vedúceho katedry.

V rokoch 1995-1997 pracoval postupne v spoločnosti Procesná automatizácia VSŽ a.s., VSŽ Keramika, s.r.o. a VSŽ a.s. ako asistent generálneho riaditeľa a riaditeľ kancelárie viceprezidenta. V roku 1998 bol menovaný do funkcie riaditeľa úseku riadenia v Doplnkovej dôchodkovej poisťovni STABILITA. Koncom roku 1999 začal pracovať ako vedúci manažér pre personalistiku a odmeňovanie v spoločnom podniku VSŽ U. S. Steel, s.r.o.

Počas obdobia rokov 1998-2000 vyštudoval Master of Business Administration program na University of Pittsburgh, Katz Graduate School of Business.
V novembri 2000 bol menovaný a vykonával funkciu generálneho manažéra pre motiváciu a odmeňovanie U. S. Steel Košice, s.r.o.
V marci 2003 absolvoval manažérsky program Management Academy Program U. S. Steel v Pittsburghu.
V tom istom roku sa stal viceprezidentom pre ľudské zdroje spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.
V novembri 2005 úspešne absolvoval Leadership Development Program U. S. Steel. V roku 2007 bol menovaný do funkcie viceprezidenta pre riadenie externých služieb a vzťahov. Miroslav Kiraľvarga bol prezidentom Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov, členom správnej rady spoločnosti Stabilita, d.d.s., a.s. a prezidentom hokejového klubu HC Košice.

V roku 2011 nastúpil do pozície generálneho manažéra pre globálne riadenie materiálov a podporu obstarávania v centrále U. S. Steel v Pittsburghu, USA. Od 1. októbra 2013 sa vrátil na Slovensko ako viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania. V roku 2015 bol zvolený za prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov.

KARL G. KOCSIS

viceprezident pre ľudské zdroje a transformáciu

Karl G. Kocsis prišiel do U. S. Steel v júni 1989 po ukončení štúdia na Allegheny College v Meadville v Pensylvánii. Predtým, než sa stal v roku 1996 zodpovedným za pracovné zmluvy v závode Clairton, postupoval viacerými pozíciami v centrále v Pittsburghu. V roku 2000 bol povýšený na vedúceho odboru pracovných vzťahov a ľudských zdrojov v závode Mon Valley a v roku 2003, po akvizícii National Steel, prešiel do závodu Granite City na pozíciu riaditeľa pre vzťahy so zamestnancami. Od roku 2005 pracoval v U. S. Steel Košice ako generálny manažér pre ľudské zdroje a bezpečnosť práce a späť do USA sa vrátil v roku 2007 na pozíciu riaditeľa pre ľudské zdroje v závode Great Lakes na okraji Detroitu.

V roku 2009 sa stal riaditeľom pre ľudské zdroje divízie rúr a v októbri 2013 bol menovaný za generálneho manažéra pre ľudské zdroje.

Viceprezidentom U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje a transformáciu je od 1. apríla 2019.

JÚLIUS LANG

viceprezident pre predaj a technický servis zákazníkom

Július Lang v roku 1995 ukončil štúdiá na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Svoju kariéru začal ako technológ v Studenej valcovni VSŽ a.s. Košice. Následne pôsobil najprv ako obchodný námestník, neskôr ako riaditeľ a konateľ firmy VSŽ Kovostroj Dobšiná. V rokoch 1998 - 2001 pôsobil v spoločnosti VSŽ a U. S. Steel Košice ako konateľ a obchodný riaditeľ. Od roku 2001 zastával rôzne manažérske posty. Bol generálnym manažérom pre predaj technických výrobkov, generálnym manažérom pre marketing a stratégiu a generálnym manažérom predaja pre priemysel.

Július Lang je aktívny v medzinárodných expertných organizáciách. Už od roku 2009 je členom Rady riaditeľov ECCA (Európske združenie výrobcov lakoplastových plechov), kde zastával aj pozíciu prezidenta. Taktiež pôsobí v združení APEAL - Združenie výrobcov pocínovaných plechov a už desať rokov je členom Výkonného výboru Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR.

Viceprezidentom U. S. Steel Košice pre predaj a technické služby zákazníkom je od 1. júla 2019.

MARCEL NOVOSAD

viceprezident pre výrobu

Marcel Novosad je absolventom Technickej univerzity v Košiciach (1992). Vyštudoval odbor výroba železa a ocele na hutníckej fakulte a v tom istom roku nastúpil do bývalých VSŽ. Začínal ako odlievač v oceliarni, v roku 1993 sa stal zmenovým majstrom konvertorov v oceliarni 1. O tri roky neskôr zaujal pozíciu majstra sekundárnej metalurgie a krátko bol tiež manažérom konvertorových liniek.

V roku 2002 sa stal vedúcim prevádzky oceliareň 1 a rok na to ho menovali za výrobno - technického námestníka divízneho závodu Oceliareň.

V auguste 2005 odišiel do USA, kde pracoval vo viacerých prevádzkach United States Steel Corporation. Najprv bol prevádzkovým manažérom Severnej oceliarne v Gary Works, v roku 2006 postúpil na divízneho manažéra Severnej oceliarne.

V roku 2007 prijal funkciu vedúceho procesov (Senior Process Leader) konvertorov, panvovej pece a vákuovacej stanice v závode Edgar Thomson Works. Do Košíc sa vrátil v roku 2008. Viac ako rok bol riaditeľom divízneho závodu Vysoké pece. Od mája 2009 do októbra 2014 zastával post generálneho manažéra pre prvovýrobu.

Viceprezidentom U. S. Steel Košice pre výrobu je od 1. novembra 2014.

petraskova1

ELENA PETRÁŠKOVÁ

viceprezidentka pre energie a generálna právna zástupkyňa

Elena Petrášková nastúpila do VSŽ po ukončení Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 1992 ako právnička sporovej agendy. V roku 1993 prešla na oddelenie Právo obchodných spoločností a v roku 1999 ju menovali za vedúcu tohto oddelenia. V roku 2001 sa stala generálnou manažérkou úseku Generálneho právneho zástupcu U. S. Steel Košice, pričom zodpovedala za obchodné a zmluvné oddelenie - predaj. 

V roku 2005 Elena Petrášková pôsobila rok na právnom oddelení v centrále U. S. Steel Corporation v Pittsburghu.

Na Slovensko sa vrátila v roku 2006, kde vykonávala znovu povinnosti generálnej manažérky na úseku Generálneho právneho zástupcu U. S. Steel Košice. V roku 2007 sa presťahovala do Pittsburghu, kde ju po druhý raz pridelili na právne oddelenie korporácie. V tom istom roku ju menovali právnou zástupkyňou pre medzinárodné právo. Elena Petrášková ukončila v roku 2009 Právnickú fakultu na Univerzite v Pittsburghu, kde získala magisterský titul v programe pre zahraničných absolventov práva. 
Je viceprezidentkou Rebublikovej únie zamestnávateľov a predsedníčkou jej Výboru pre environmentálne záležitosti, ako aj členkou Predstavenstva Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

V roku 2011 bola menovaná do funkcie viceprezidentky pre riadenie externých služieb a vzťahov. Do funkcie viceprezidentky pre dcérske spoločnosti a služby U. S. Steel Košice nastúpila v októbri 2013. V marci 2023 došlo k zmene názvu funkcie na viceprezidentka pre energie a generálna právna zástupkyňa.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...