KONTAKT  |    _eng _sk

OCHRANA osobných údajov
           

Oznámenia o spracúvani osobných údajov podľa dotknutých osôb

Dotknuté osoby - Zamestnanci

   Oznámenie o spracúvaní osobných údajov pre dotknutú osobu - zamestnanca

 

Dotknuté osoby - Nie zamestnanci

    Oznámenie o spracúvaní osobných údajov pre dotknutú osobu - nie zamestnanca

 Oznámenie o spracúvaní osobných údajov pre dotknutú osobu - nie zamestnanca spoločnosti Tubular s.r.o.

 

Dotknuté osoby - Obchodné zastúpenia

   Oznámenie o spracúvaní osobných údajov pre dotknutú osobu - U. S. Steel Europe - Germany GmbH

   Oznámenie o spracúvaní osobných údajov pre dotknutú osobu - U. S. Steel Europe - France S.A.


Zoznam sprostredkovateľov

    Zoznam sprostredkovateľov k článku 2.2. Oznámenia o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o. podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

 

KONTAKT
 


 

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov:
Manažér procesu ochrany osobných údajov - tel. +421 55 673 4660

Právny úsek:
Vedúci oddelenia Compliance a špeciálne projekty -
tel. +421 55 673 9589

Cybersecurity:
Manažér tímu Cybersecurity - tel. +421 55 673 4020

Ochrana a bezpečnosť:
Zástupca GM pre požiarnu ochranu a bezpečnosť závodov -
tel. +421 55 673 4870

E-mail: dataprotection@sk.uss.com

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.