Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

Dobrovoľníctvo

Prázdny

Filantropické aktivity a verejnoprospešné práce na podporu regiónu

 

 

DOBROVOĽNÍCKE
PROGRAMY

Súčasťou podpory regiónu sú aj firemné dobrovoľnícke aktivity, ktoré firma organizuje počas celého roka. Hutníci pomáhajú nielen deťom, hendikepovaným a starým občanom, ale na mnohých ďalších miestach, kde ich pomoc potrebujú. Okrem finančných i nefinančných zbierok dobrovoľne pomáhajú od 5. do 22. decembra vo vianočnom charitatívnom stánku a roky pôsobili aj ako dobrovoľní lektori v rámci vzdelávacích projektov Junior Achievement Slovensko. Najväčším podujatím sú Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice, ktoré sa konajú od roku 2007, aktuálne pod názvom Hutníci pre Košice. V roku 2008 a 2011 boli ako súčasť projektu Naše Košice organizované v spolupráci s Nadáciou Pontis.

Dlhodobé a systematické úsilie v oblasti firemnej filantropie ocenila aj odborná porota súťaže Via Bona Slovakia a udelila v roku 2009 firme U. S. Steel Košice Cenu za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít. Nezištná pomoc zamestnancov mnohým organizáciám v regióne, vrátane okamžitej a adresnej pomoci utečencom po agresii Ruska na Ukrajine bola ocenená v roku 2023 aj Čestnou cenou predsedu Košického samosprávneho kraja.

 

 

Dobrovoľník roka USS

Dobrovoľník roka USS – korporačná súťaž na ocenenie a finančnú podporu dobrovoľníckych aktivít zamestnancov.
V U. S. Steel Košice sa dobrovoľníctvu rôznymi aktivitami venujeme počas celého roka a naším najväčším firemným podujatím sú Dni dobrovoľníkov Hutníci pre Košice.
Táto výzva však smeruje k tým zamestnancom, ktorí pomáhajú INDIVIDUÁLNE vo svojich mestách a obciach, vo svojich komunitách. Korporácia U. S. Steel aj tento rok vyhlásila súťaž Dobrovoľník roka USS a nominovať sa bude možné s dobrovoľníckymi aktivitami vykonávanými medzi 1. novembrom 2022 a 31. októbrom 2023.
Pripomíname, že 39 šampióni dobrovoľníctva, ktorí boli ocenení za rok 2022, získali aj peňažný dar od 5000 do 15000 USD/EUR pre neziskové organizácie, ktorým pomáhali. Dosah ich dobročinnosti sa tak mohol znásobiť.
Medzi nimi boli aj ocenené kolegyne a kolegovia z USSK, ktorí sa venovali pomoci utečencom, ochrane životného prostredia i rozvoju detskej historickej železnice.

Vykonávate aj vy dobrovoľnú prácu pre neziskové organizácie? Ste aktívni pri zachovaní kultúrneho dedičstva, folklóru, pracujete v rade rodičov alebo inak pri podpore vzdelávania, ste zapojení do činnosti športových klubov, pomáhate útulkom či ako dobrovoľní hasiči?

Neváhajte a nominujte seba alebo svojich kolegov. V Pokynoch k súťaži nájdete detailne popísané podmienky.
Nominačný formulár si môžete pozrieť už teraz, aby ste vedeli, čo treba zdokladovať, ale termín na zaslanie je vymedzený od 1. do 15.11.2023. Na X App Košice budeme o všetkom aktuálne informovať. 

Pokyny (pdf)

Nominačný formulár (docx)

 

 

HUTNÍCI PRE KOŠICE

17. ročník podujatia Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice sa uskutočnil 16. a 17. júna 2023. Zamestnanci firmy a jej dcérskych spoločností sa zapojili do filantropických aktivít na podporu regiónu, pridali sa k verejnoprospešným prácam a pomohli vlastným časom i prácou viacerým neziskovým organizáciám.
V piatok, 16. júna podujatie odštartovalo tradičnou Hutníckou kvapkou krvi, ako aj zbierkou šatstva a ďalších potrieb pre charitné centrá. Sobota, 17. júna, bola zameraná na pracovné aktivity v prospech ďalších inštitúcií. Články z prípravy i priebehu podujatia na jednotlivých miestach sú zverejnené nižšie, vrátane fotogalérie po podujatí.

Podporené subjekty

16. JÚN 2023 (PIATOK)

HUTNÍCKA KVAPKA KRVI

Miesto realizácie: Hematologicko-trans­fúziologické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica, poliklinika Vstupný areál USSK.

Viac v článku:
Nechajte si pustiť žilou a naštartujte regeneráciu svojho organizmu

Krv tiekla a darcovia napriek tomu sršali optimizmom

Čas: 6.00 - 12.00 hod.
Kapacita: 100 dobrovoľníkov
Kontakt: Ľ. Šoltésová, 0904 704 112, lsoltesova@sk.uss.com, 
www.nemocnicasaca.sk

ZBIERKA UŽITOČNÝCH VECÍ PRE CHARITNÉ CENTRÁ

Potrebujú najmä:

  • trvanlivé potraviny (ryža, cestoviny, olej, konzervy, kečup, strukoviny, cukor, mäsové konzervy, paštéty, džemy, med, instantné polievky, trvanlivé mlieko)
  • hygienické potreby (toaletný papier, dámske hygienické pomôcky, šampóny a sprchovacie gély, pracie prostriedky, prostriedky na umývanie riadu
  • oblečenie: pánske a dámske každodenné oblečenie - tričká, svetre, tepláky, ponožky, spodnú bielizeň, tenisky; uteráky, posteľnú bielizeň
  • kuchynský riad

Viac v článku:
Zbierka užitočných vecí podporí ľudí v núdzi

Užitočné veci pomôžu ľuďom v núdzi

 

Miesto realizácie:
1/ Arcidiecézna charita, Masarykova 19, Košice
2/ OZ Jeseň života, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchodného centra Lunik II)

Čas: 12.00 - 18.00 hod.

Kontakt: S. Tvrdoňová, 0917 704 467, stvrdonova@sk.uss.com
www.charita-ke.sk

17. JÚN 2023 (SOBOTA)

ZBIERKA UŽITOČNÝCH VECÍ PRE ARCIDIECÉZNU CHARITU

Potrebujú najmä:

  • trvanlivé potraviny (ryža, cestoviny, olej, konzervy, kečup, strukoviny, cukor, mäsové konzervy, paštéty, džemy, med, instantné polievky, trvanlivé mlieko)
  • hygienické potreby (toaletný papier, dámske hygienické pomôcky, šampóny a sprchovacie gély, pracie prostriedky, prostriedky na umývanie riadu
  • oblečenie: pánske a dámske každodenné oblečenie - tričká, svetre, tepláky, ponožky, spodnú bielizeň, tenisky; uteráky, posteľnú bielizeň
  • kuchynský riad

 

Miesto realizácie:
1/ Arcidiecézna charita, Masarykova 19, Košice
2/ OZ Jeseň života, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchodného centra Lunik II)

Čas: 8.00 - 15.00 hod.

Kontakt: S. Tvrdoňová, 0917 704 467, stvrdonova@sk.uss.com
www.charita-ke.sk

 

BOTANICKÁ ZÁHRADA

Úprava parkového chodníka a krovitých porastov pri historickom rybníku, vyplievanie v okrasnej škôlke, natieranie drevených konštrukcií a lavičiek, čistiace práce v skleníku, oprava a natieranie oplotenia.

Viac v článku:
Botanickú záhradu po roku nespoznáte

Oceliari opäť nesklamali a vykonali množstvo užitočnej práce v botanickej záhrade

Miesto realizácie: Mánesova 23, Košice
Kapacita: 35 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.
Kontakt: Ľ. Šoltésová, 0904 704 112,
lsoltesova@sk.uss.com
www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada

CENTRUM PRE DETI A RODINY

Kosenie areálu, strihanie a úprava kríkov, úprava sadu (vytrhávanie paviniča), vynášanie nepotrebného majetku do kontajneru, úprava skalky a vláčika pri ihrisku, zbieranie a odnášanie konárov po vypílených stromoch

Viac v článku:
Ponúkame na 100 % zaručený skvelý pocit z dobre vykonanej práce

V Centre pre deti a rodiny pomáhame skoro dekádu

Miesto realizácie: bývalý detský domov, Košice, Hurbanova 42 (Červený breh)
Kapacita: 25 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.
Kontakt: J. Hrabovecký, USSK NextGen, 0917 097 866, jhrabovecky@sk.uss.com
cdrkosice.edupage.org

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE

Vyčistenie plochy medzi Gazdovským domom a výbehom pre pekari bielopáse od konárov a náletových drevín. Druhou lokalitou bude chovné zariadenie pre antilopy vodárky červené. Tu bude potrebné ošetriť a natrieť oplotenie.

Viac v článku:
V ZOO Košice sa tešia na šikovné ruky našich dobrovoľníkov

Hutníci v ZOO stavali stanové mestečko a natierali oplotenie

Miesto realizácie: ZOO Kavečany
Kapacita: 37 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.
Kontakt: I. Falatová, 0903 656 460, ifalatova@sk.uss.com
www.zookosice.sk

DETSKÁ ŽELEZNICA

Opravy a údržba historických rušňov, renovácia a obnova náterov na historickom letnom otvorenom vozni, spevnenie svahu medzi stanicou a cestou konštrukciou z drevených podvalov, čistenie a natieranie zábradlia, úprava areálu – osadenie infotabúľ, detských prvkov, terénne úpravy, čistenie trate od náletových drevín a zvoz dreva.

Viac v článku:
Zrekonštrujeme, vynovíme, skrášlime, ale aj sa zabavíme.

Nielen počasie nám vyšlo ale aj práca nám išla od ruky

Miesto realizácie: Košice - Čermeľ
Kapacita: 36 dobrovoľníkov
Kontakt: F. Gregor, 0917 656 248, fgregor@sk.uss.com
www.detskazeleznica.sk

ÚNIA VZÁJOMNEJ POMOCI ĽUDÍ A PSOV

Výroba nových prístreškov pre psíkov, oprava a natieranie drevených lavičiek, stolov a altánkov v zóne pre dobrovoľníkov, kosenie a hrabanie trávy, oprava príjazdovej cesty, zásyp štrkom.

Viac v článku:
Desiatkam havkáčov spravíme krajší dočasný domov

Hutníci ukázali veľké srdce pre psíkov

Miesto realizácie: Útulok pre psov, Haniska
Kapacita: 35 dobrovoľníkov
Kontakt: J. Bernátová, ženská sieť USSK, 0917 656 234, jbernatova@sk.uss.com,
www.uvp.sk

REGISTRÁCIA

Registrácia bola spustená 17. mája 2023 o 9.00 hod. a trvala do 7. júna 2023, resp. do obsadenia pracovnej kapacity na danom mieste.

Práce sú plánované pre dospelých dobrovoľníkov, ale tak ako doma, pri niektorých väčšie deti vedia pomôcť. Koordinátorovi je však potrebné hlásiť neplnoleté deti staršie než 12 rokov osobitne, neprihlasovať ich cez prihlasovací formulár. Zamestnanci s deťmi mladšími než 12 rokov sa môžu prednostne hlásiť do ZOO, kde bude počas práce rodičov zabezpečený pre deti program. Na iných miestach sa s účasťou menších detí nepočíta.

Pracujme bezpečne

Akákoľvek manuálna práca je spojená s rizikom menšieho či väčšieho poranenia. Aby sme mu predišli, pracujme bezpečne a používajme ochranné pomôcky. Do terénu sa treba vhodne obliecť, dať si dlhé nohavice, zobrať si klobúk alebo šiltovku a mať pevnú uzatvorenú obuv. Špeciálne ochranné pomôcky, pracovné okuliare a rukavice, ako aj pracovné nástroje sú zabezpečené.

PRE KAŽDÉHO DOBROVOĽNÍCKE TRIČKO

Každý z dobrovoľníkov, ktorý sa zapojí do niektorej z plánovaných aktivít (okrem zbierky), dostane tričko, počas darovania krvi a brigády vodu a balené občerstvenie.

Doprava

Doprava na miesta brigád je individuálna (v prípade záujmu viac než 10 ľudí je zabezpečený mikrobus do ZOO a útulku v Haniske, záujem je treba nahlásiť po registrácii koordinátorovi aktivity).

Ak po registrácii zistíte, že sa nebudete môcť podujatia zúčastniť, odhláste sa prosím u koordinátora zvolenej aktivity, aby ste uvoľnili miesto ďalším záujemcom.

Prázdny

Hlavný organizátor:

usske_logo
Prázdny

Novinky z komunity

D O B R O V O Ľ N Í C T V O

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

Ľubomíra Šoltésová

koordinátorka projektu

    +421 55 673 4250

    lsoltesova@sk.uss.com

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...