Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

Dobrovoľníctvo

Prázdny

Filantropické aktivity a verejnoprospešné práce na podporu regiónu

 

 

HUTNÍCI PRE KOŠICE

16. ročník podujatia Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice sa uskutočnil 17. a 18. júna 2022. Zamestnanci firmy a jej dcérskych spoločností sa mohli zapojiť do filantropických aktivít na podporu regiónu, pridať sa k verejnoprospešným prácam a pomôcť vlastným časom i prácou viacerým neziskovým organizáciám.
V piatok, 17. júna, podujatie začalo tradičnou Hutníckou kvapkou krvi, ako aj zbierkou šatstva a ďalších potrieb pre charitné centrá. Sobota, 18. júna, bola zameraná na pracovné aktivity v prospech ďalších inštitúcií. Články z prípravy i priebehu podujatia na jednotlivých miestach sú zverejnené nižšie, vrátane bohatej fotogalérie.

Podporené subjekty

17. JÚN 2022 (PIATOK)

HUTNÍCKA KVAPKA KRVI

Miesto realizácie: Hematologicko-trans­fúziologické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica, poliklinika Vstupný areál USSK (darcom budú pridelené časenky v poradí, v akom sa prihlásia a oznámené po zastavení registrácie)
Viac v článku Hutnícka kvapka krvi 2022 a V U. S. Steele dnes tiekla krv.

Čas: 6.00 - 12.00 hod.
Kapacita: 100 dobrovoľníkov
Kontakt: Ľ. Šoltésová, 0904 704 112, lsoltesova@sk.uss.com, 
www.nemocnicasaca.sk

ZBIERKA UŽITOČNÝCH VECÍ PRE CHARITNÉ CENTRÁ

Potrebujú najmä:

  • trvanlivé potraviny (ryža, cestoviny, olej, konzervy, kečup, strukoviny, cukor, mäsové konzervy, paštéty, džemy, med, instantné polievky, trvanlivé mlieko)
  • hygienické potreby (toaletný papier, dámske hygienické pomôcky, šampóny a sprchovacie gély, pracie prostriedky, prostriedky na umývanie riadu
  • oblečenie: pánske a dámske každodenné oblečenie - tričká, svetre, tepláky, ponožky, spodnú bielizeň, tenisky; uteráky, posteľnú bielizeň
  • kuchynský riad

Viac v článku Dajme použitým veciam druhú šancu a Zbierka užitočných vecí podporí prostredníctvom Charity ľudí v núdzi.

Viac v článku Dajme použitým veciam druhú šancu a Zbierka užitočných vecí podporí prostredníctvom Charity ľudí v núdzi.

 

Miesto realizácie:
1/ Arcidiecézna charita, Masarykova 2, Košice
2/ OZ Jeseň života, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchodného centra Lunik II)

Čas: 12.00 - 18.00 hod.

Kontakt: S. Tvrdoňová, 0917 704 467, stvrdonova@sk.uss.com
www.charita-ke.sk

18. JÚN 2022 (SOBOTA)

ZBIERKA UŽITOČNÝCH VECÍ PRE ARCIDIECÉZNU CHARITU

Potrebujú najmä:

  • trvanlivé potraviny (ryža, cestoviny, olej, konzervy, kečup, strukoviny, cukor, mäsové konzervy, paštéty, džemy, med, instantné polievky, trvanlivé mlieko)
  • hygienické potreby (toaletný papier, dámske hygienické pomôcky, šampóny a sprchovacie gély, pracie prostriedky, prostriedky na umývanie riadu
  • oblečenie: pánske a dámske každodenné oblečenie - tričká, svetre, tepláky, ponožky, spodnú bielizeň, tenisky; uteráky, posteľnú bielizeň
  • kuchynský riad

Viac v článku Dajme použitým veciam druhú šancu a Zbierka užitočných vecí podporí prostredníctvom Charity ľudí v núdzi.

Miesto realizácie:
1/ Arcidiecézna charita, Masarykova 2, Košice
2/ OZ Jeseň života, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchodného centra Lunik II)

Čas: 8.00 - 15.00 hod.

Kontakt: S. Tvrdoňová, 0917 704 467, stvrdonova@sk.uss.com
www.charita-ke.sk

 

BOTANICKÁ ZÁHRADA

Revitalizácia časti historického rybníka, záhradné práce pri novom návštevníckom centre, natieranie drevených lavíc, vyplievanie, úprava chodníkov v lesoparku. Viac v článku Botanickú záhradu nespoznáte! a Do Botanickej záhrady UPJŠ prinášame viditeľné zmeny.

Miesto realizácie: Mánesova 23, Košice
Kapacita: 30 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: Ľ. Šoltésová, 0904 704 112,
lsoltesova@sk.uss.com
www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada

CENTRUM PRE DETI A RODINY

Oprava povrchu športového ihriska, záhradnícke práce, odnášanie konárov, kosenie, úprava kvetinových záhonov, maľovanie a vynášanie nepotrebného majetku. Viac v článku Na „Hurbanke“ sa tešia na našich dobrovoľníkov a Deň dobrovoľníkov v Centre pre deti a rodiny.

Miesto realizácie: bývalý detský domov, Košice, Hurbanova 42 (Červený breh)
Kapacita: 30 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.
Kontakt: J. Hrabovecký, USSK NextGen, 0917 097 866, jhrabovecky@sk.uss.com
cdrkosice.edupage.org

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE

Úprava náučného chodníka Lužný les, ošetrenie drevených častí a altánku ochranným olejom, úprava okolia, vyplievanie náletových rastlín.
Viac v článku Dobrovoľníci v ZOO pomôžu s úpravami náučného chodníka a Nosíme hutníkov na srdci.

Miesto realizácie: ZOO Kavečany
Kapacita: 30 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: I. Falatová, 0903 656 460, ifalatova@sk.uss.com
www.zookosice.sk

DETSKÁ ŽELEZNICA

Opravy a údržba historických rušňov, údržba plošinového vozňa a okolia staničných budov Čermeľ a Alpinka, štrkovanie novej koľaje a odstránenie náletových drevín popri trati.

Viac v článku Detská železnička prirástla k srdcu mnohým našim hutníkom a Vynovený plošinový vozen a upravené okolie drezinovej dráhy.

Miesto realizácie: Košice - Čermeľ
Kapacita: 30 dobrovoľníkov
Kontakt: F. Gregor, 0917 656 248, fgregor@sk.uss.com
www.detskazeleznica.sk

ÚNIA VZÁJOMNEJ POMOCI ĽUDÍ A PSOV

Výroba nových prístreškov pre psíkov, zabezpečenie ohrád v karanténnom centre,
natieranie altánkov, lavičiek a stolov v zóne pre dobrovoľníkov, kosenie a hrabanie trávy, rezanie a odkladanie palivového dreva, štrkovanie výbehu, opravy a údržba.

Viac v článku Pes je vraj najlepší priateľ človeka. Dokážme, že to platí aj opačne. a Skrášlený útulok vďaka milovníkom zvierat.

Miesto realizácie: Útulok pre psov, Haniska
Kapacita: 30 dobrovoľníkov
Kontakt: J. Bernátová, ženská sieť USSK, 0917 656 234, jbernatova@sk.uss.com,
www.uvp.sk

REGISTRÁCIA

Registrácia bola spustená 17. mája 2022 o 9.00 hod. a trvala do 7. júna 2022, resp. do obsadenia pracovnej kapacity na danom mieste.

Práce sú plánované pre dospelých dobrovoľníkov, ale tak ako doma, pri niektorých väčšie deti vedia pomôcť. Koordinátorovi je však potrebné hlásiť neplnoleté deti staršie než 12 rokov osobitne, neprihlasovať ich cez prihlasovací formulár. Zamestnanci s deťmi mladšími než 12 rokov sa môžu prednostne hlásiť do ZOO, kde bude počas práce rodičov zabezpečený pre deti program. Na iných miestach sa s účasťou menších detí nepočíta.

Pracujme bezpečne

Akákoľvek manuálna práca je spojená s rizikom menšieho či väčšieho poranenia. Aby sme mu predišli, pracujme bezpečne a používajme ochranné pomôcky. Do terénu sa treba vhodne obliecť, dať si dlhé nohavice, zobrať si klobúk alebo šiltovku a mať pevnú uzatvorenú obuv. Špeciálne ochranné pomôcky, pracovné okuliare a rukavice, ako aj pracovné nástroje sú zabezpečené.

PRE KAŽDÉHO DOBROVOĽNÍCKE TRIČKO

Každý z dobrovoľníkov, ktorý sa zapojí do niektorej z plánovaných aktivít (okrem zbierky), dostane tričko, počas darovania krvi a brigády vodu a balené občerstvenie.

Doprava

Doprava na miesta brigád je individuálna (v prípade záujmu viac než 10 ľudí je zabezpečený mikrobus do ZOO a útulku v Haniske, záujem je treba nahlásiť po registrácii koordinátorovi aktivity).

Ak po registrácii zistíte, že sa nebudete môcť podujatia zúčastniť, odhláste sa prosím u koordinátora zvolenej aktivity, aby ste uvoľnili miesto ďalším záujemcom.

Hlavný organizátor:

usske_logo

Mediálny partner:

ocel_logo copy


Fotogaléria 2021

Darovanie krvi

Zbierka užitočných vecí

Botanická záhrada

Centrum pre deti a rodiny

Zoologická záhrada Košice

Prázdny

DOBROVOĽNÍCKE PROGRAMY

firemné dobrovoľnícke aktivity

Súčasťou podpory regiónu sú aj firemné dobrovoľnícke aktivity, ktoré firma organizuje počas celého roka. Hutníci pomáhajú nielen deťom, hendikepovaným a starým občanom, ale na mnohých ďalších miestach, kde ich pomoc potrebujú. Okrem finančných i nefinančných zbierok každoročne dobrovoľne pomáhajú od 5. do 22. decembra vo vianočnom charitaívnom stánku a roky pôsobili aj ako dobrovoľní lektori v rámci vzdelávacích projektov Junior Achievment Slovensko. Najväčším podujatím sú Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice, ktoré sa konajú od roku 2007. V roku 2008 a 2011 boli súčasťou projektu Naše Košice, organizované v spolupráci s Nadáciou Pontis. 

Dlhodobé a systematiské úsilie v oblasti firemnej filantropie ocenila aj odborná porota súťaže Via Bona Slovakia a udelila 2. apríla 2009 firme U. S. Steel Košice Cenu za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít.

 

Novinky z komunity

D O B R O V O Ľ N Í C T V O

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

Ľubomíra Šoltésová

koordinátorka projektu

    +421 55 673 4250

    lsoltesova@sk.uss.com

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...