KONTAKT  |    _eng _sk

Dobrovoľníctvo
           

 

 

Hutníci pre Košice
           


12. ročník podujatia Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice sa uskutočnil 18. a 19. mája 2018. Zamestnanci firmy a jej dcérskych spoločností sa mohli zapojiť do filantropických aktivít na podporu regiónu, pridať sa k verejnoprospešným prácam a pomôcť vlastným časom i prácou viacerým neziskovým organizáciám.
V piatok, 18. mája, začalo podujatie tradičnou Hutníckou kvapkou krvi, ako aj zbierkou šatstva a ďalších potrieb pre krízové a komunitné centrá a charitný dom. Sobota, 19. mája, bola zameraná na pracovné aktivity v prospech ďalších inštitúcií.

 

 

Hutníci pre Košice
           


12. ročník podujatia Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice sa uskutočnil 18. a 19. mája 2018. Zamestnanci firmy a jej dcérskych spoločností sa mohli zapojiť do filantropických aktivít na podporu regiónu, pridať sa k verejnoprospešným prácam a pomôcť vlastným časom i prácou viacerým neziskovým organizáciám.
V piatok, 18. mája, začalo podujatie tradičnou Hutníckou kvapkou krvi, ako aj zbierkou šatstva a ďalších potrieb pre krízové a komunitné centrá a charitný dom. Sobota, 19. mája, bola zameraná na pracovné aktivity v prospech ďalších inštitúcií.

 

 

Hutníci pre Košice
           


12. ročník podujatia Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice sa uskutočnil 18. a 19. mája 2018. Zamestnanci firmy a jej dcérskych spoločností sa mohli zapojiť do filantropických aktivít na podporu regiónu, pridať sa k verejnoprospešným prácam a pomôcť vlastným časom i prácou viacerým neziskovým organizáciám.
V piatok, 18. mája, začalo podujatie tradičnou Hutníckou kvapkou krvi, ako aj zbierkou šatstva a ďalších potrieb pre krízové a komunitné centrá a charitný dom. Sobota, 19. mája, bola zameraná na pracovné aktivity v prospech ďalších inštitúcií.

 

 

Hutníci pre Košice
           


12. ročník podujatia Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice sa uskutočnil 18. a 19. mája 2018. Zamestnanci firmy a jej dcérskych spoločností sa mohli zapojiť do filantropických aktivít na podporu regiónu, pridať sa k verejnoprospešným prácam a pomôcť vlastným časom i prácou viacerým neziskovým organizáciám.
V piatok, 18. mája, začalo podujatie tradičnou Hutníckou kvapkou krvi, ako aj zbierkou šatstva a ďalších potrieb pre krízové a komunitné centrá a charitný dom. Sobota, 19. mája, bola zameraná na pracovné aktivity v prospech ďalších inštitúcií.

Hlasuj a navrhni subjekt, ktorý potrebuje pomoc dobrovoľníkov U. S. Steel Košice


Podporené subjekty18. máj 2018 (piatok)

HUTNÍCKA KVAPKA KRVI

Miesto realizácie: Hematologicko-trans­fúziologické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica, poliklinika Vstupný areál USSK
 

Čas: 6.00 - 12.00 hod.
Kapacita: 100 dobrovoľníkov
Kontakt: Ľ. Šoltésová, 0904 704 112, lsoltesova@sk.uss.com, www.nemocnicasaca.sk


ZBIERKA UŽITOČNÝCH VECÍ PRE CHARITNÉ CENTRÁ

 

Zbierka pre Arcidiecéznu charitu, Oázu-nádej pre nový život a ETP Slovensko.

Namiesto šatstva uprednostnia organizácie najmä trvanlivé potraviny všetkého druhu, hygienické potreby a čistiace prostriedky, posteľnú bielizeň či uteráky. Z oblečenia len detské ošatenie a obuv pre všetky vekové kategórie a pre dospelých len spodnú bielizeň, ponožky, rifle, tepláky, mikiny a športové topánky. Organizácie využijú aj funkčné kuchynské potreby a pri vzdelávaní detí všetky možné školské potreby, knižky, mobilné telefóny, tablety či iné PC príslušenstvo.

Noste prosím veci podľa zoznamu. Kvôli obmedzeným priestorom organizácie nevedia prevziať iné šatstvo, zimné kabáty, pánske obleky či staré nevypraté ošatenie.

 

Miesto realizácie: OZ Jeseň života, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchodného centra Lunik II) 
Miesto realizácie: Arcidiecézna charita, Dom pokojnej staroby, Južná trieda 2, Košice

Čas: 12.00 - 18.00 hod.
Kontakt: S. Tvrdoňová, 0917 704 467, stvrdonova@sk.uss.com
www.charita-ke.sk, www.oaza-nadej.org, www.etp.sk


19. máj 2018 (sobota) 


ZBIERKA UŽITOČNÝCH VECÍ PRE CHARITNÉ CENTRÁ

 

Zbierka pre Arcidiecéznu charitu, Oázu-nádej pre nový život a ETP Slovensko.

Namiesto šatstva uprednostnia organizácie najmä trvanlivé potraviny všetkého druhu, hygienické potreby a čistiace prostriedky, posteľnú bielizeň či uteráky. Z oblečenia len detské ošatenie a obuv pre všetky vekové kategórie a pre dospelých len spodnú bielizeň, ponožky, rifle, tepláky, mikiny a športové topánky. Organizácie využijú aj funkčné kuchynské potreby a pri vzdelávaní detí všetky možné školské potreby, knižky, mobilné telefóny, tablety či iné PC príslušenstvo.

Noste prosím veci podľa zoznamu. Kvôli obmedzeným priestorom organizácie nevedia prevziať iné šatstvo, zimné kabáty, pánske obleky či staré nevypraté ošatenie.

 

Miesto realizácie: OZ Jeseň života, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchodného centra Lunik II) 
Miesto realizácie: Arcidiecézna charita, Dom pokojnej staroby, Južná trieda 2, Košice

Čas: 8.00 - 15.00 hod.
Kontakt: S. Tvrdoňová, 0917 704 467, stvrdonova@sk.uss.com
www.charita-ke.sk, www.oaza-nadej.org, www.etp.sk

BOTANICKÁ
ZÁHRADA


Úprava chodníka v lesoparku, natieranie drevených altánkov, lavíc a tabúľ, vyplievanie a okopávanie záhonov, interiérové nátery.

Miesto realizácie: Mánesova 23, Košice
Kapacita:  40 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: Ľ. Šoltésová, 0904 704 112, lsoltesova@sk.uss.com
www.upjs.sk/pracoviska/botanickazahrada

DETSKÁ HISTORICKÁ ŽELEZNICA 


Výstavba detského ihriska a výsadba živého plota, čistenie trate a potoka od náletových drevín, čistenie podvalov a štrkovanie trate, údržba rušňov, čistenie návestidiel a vagóna cisterny.

Miesto realizácie: Košice - Čermeľ
Kapacita: 42 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: F. Gregor, 0917 656 248, fgregor@sk.uss.com
www.detskazeleznica.sk

DETSKÝ DOMOV Hurbanova


Renovácia detského ihriska, záhradnícke a čistiace práce v areáli, interiérové nátery.

Miesto realizácie: Detský domov Košice, Hurbanova 42 (Červený breh)
Kapacita: 40 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: I. Falatová, 0903 656 460, ifalatova@sk.uss.com
www.dedke.sk

KLUB
FORRESTA GUMPA


Záhradnícke a čistiace práce v areáli, kladenie vonkajšej dlažby a zatrávňovacích dlaždíc, maľovanie kovových konštrukcií, umývanie okien, interiérové nátery.

Miesto realizácie: Užhorodská 8 (Železníky), Košice
Kapacita: 25 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: G. Dziaková, 0917 623 253, gdziakova@sk.uss.com
www.klubforrestagumpa.webnode.sk

ÚNIA VZÁJOMNEJ POMOCI ĽUDÍ A PSOV


Montáž prístreškov na odkladanie palivového dreva, osadenie dreveného stola a lavíc, výroba drevených informačných tabúľ, interiérové a exteriérové nátery, rezanie a odkladanie palivového dreva, kosenie a hrabanie trávy.

Miesto realizácie: Útulok pre psov, Haniska
Kapacita: 33 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: E. Svrčeková, 0905 334 313, esvrcekova@sk.uss.com
www.uvp.sk

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE


Nátery oplotenia výbehov v centrálnej časti, čistenie rigolov, exteriérové a interiérové nátery chaty Bobor, úprava okolia.

Miesto realizácie: ZOO Kavečany
Kapacita: 40 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: M. Belušková, 0917 704 182, mbeluskova@sk.uss.com
www.zookosice.sk

 

Registrácia


Čas na vybratie aktivity, ktorá je vám blízka, máte do 20. apríla 2018 do 8.00 hod., keď organizátori spustia registráciu. Tá potrvá do 10. mája 2018, resp. do obsadenia pracovnej kapacity na danom mieste. Registrovať sa budete môcť elektronicky na intranete, príp. aj telefonicky (ak prístup na intranet nemáte), a to na číslach  0917 704 068 alebo 0917 623 253, ako aj e-mailom z domu na adresy akoteles@sk.uss.com alebo gdziakova@sk.uss.com.
Práce sú plánované pre dospelých dobrovoľníkov, ale tak ako doma, pri niektorých väčšie deti  vedia pomôcť. Koordinátorovi je však potrebné hlásiť neplnoleté deti staršie než 12 rokov osobitne, neprihlasovať ich cez prihlasovací formulár. Zamestnanci s deťmi mladšími než 12 rokov sa môžu prednostne hlásiť do ZOO, kde bude počas práce rodičov zabezpečený pre deti program. Na iných miestach sa s účasťou menších detí nepočíta.
Ak po registrácii zistíte, že sa nebudete môcť podujatia zúčastniť, odhláste sa prosím u koordinátora zvolenej aktivity, aby ste uvoľnili miesto ďalším záujemcom.

Doprava


Doprava na miesta brigád je individuálna, v prípade záujmu bude zabezpečený mikrobus na vzdialenejšie miesta:
* Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Haniska
* Zoologická záhrada Košice
Svoj záujem o dopravu mikrobusom nahláste po zaslaní prihlášky koordinátorovi príslušnej aktivity. Odchod autobusov bude 19. mája o 7.30 hod. z parkoviska pri Amfiteátri.

Pre každého tričko a občerstvenie


Každý z dobrovoľníkov, ktorý sa zapojí do niektorej z plánovaných aktivít (okrem zbierky šatstva), dostane tričko, počas brigády malé občerstvenie a dobrý guláš po práci. Zároveň, ako každý rok, budú vyžrebovaní traja zamestnanci, ktorí strávia spolu s rodinou relaxačný víkendový pobyt v Doškoľovacom stredisku USSK v Medzeve.

Pracujme bezpečne


Akákoľvek manuálna práca je spojená s rizikom menšieho či väčšieho poranenia. Aby sme mu predišli, pracujme bezpečne a používajme ochranné pomôcky. Do terénu sa treba vhodne obliecť, dať si dlhé nohavice, zobrať si klobúk alebo šiltovku a mať pevnú uzatvorenú obuv. Špeciálne ochranné pomôcky, pracovné okuliare a rukavice, ako aj pracovné nástroje, budú zabezpečené.

Hlavný organizátor:

usske_logo

Mediálni partneri:

ocel_logo copy
banner-kosice-dnes


Fotogaléria 2018

Hutnícka kvapka krvi

Zbierka užitočných vecí

Botanická záhrada

Detská historická železnica

Detský domov Hurbanova

Klub Forresta Gumpa

Únia vzájomnej pomoci

Zoologická záhrada

 

 

 

Dobrovoľnícke programy
           

Súčasťou podpory regiónu sú aj firemné dobrovoľnícke aktivity, ktoré firma organizuje počas celého roka. Hutníci pomáhajú nielen deťom, hendikepovaným a starým občanom, ale na mnohých ďalších miestach, kde ich pomoc potrebujú. Okrem finančných i nefinančných zbierok každoročne dobrovoľne pomáhajú od 5. do 22. decembra vo vianočnom charitaívnom stánku a roky pôsobili aj ako dobrovoľní lektori v rámci vzdelávacích projektov Junior Achievment Slovensko. Najväčším podujatím sú Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice, ktoré sa konajú od roku 2007. V roku 2008 a 2011 boli súčasťou projektu Naše Košice, organizované v spolupráci s Nadáciou Pontis. 

Dlhodobé a systematiské úsilie v oblasti firemnej filantropie ocenila aj odborná porota súťaže Via Bona Slovakia a udelila 2. apríla 2009 firme U. S. Steel Košice Cenu za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít.

KontaKt


U. S. Steel Košice
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

ĽubOmíra Šoltésová

koordinátorka projektu
 

+421 55 673 4250

lsoltesovask.uss.com

 

Novinky z komunity

Dobrovoľnícke dni budú 17. a 18. mája

Ak ste pravidelným účastníkom firemných dobrovoľníckych dní alebo vás táto aktivita oslovila a chceli by ste sa do nej zapojiť, zakrúžkujte si vo svojom kalendári dátumy 17. a 18. mája.

Pomôžme pomáhať

Už onedlho sa budeme môcť opäť rozhodnúť, ktorej oprávnenej inštitúcii venujeme svoje dve alebo aj tri percentá zo zaplatenej dane z príjmu. Je medzi nimi aj Nadácia U. S. Steel Košice, ...

Komu, koľko a na čo

V decembri minulého roka umožnila spoločnosť U. S. Steel Košice prezentovať svoju verejnoprospešnú činnosť a aktivity v charitatívnom stánku na Hlavnej ulici počas Košických Vianoc ...

Keď sa plnia sny

Takto pred rokom mali v občianskom združení ArtEst – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže v Košiciach veľkú radosť. Výťažok zo vstupného na vlaňajší benefičný koncert spoločnosti ...

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.