KONTAKT  |    _eng _sk

Dobrovoľníctvo
           

 

 

Hutníci pre Košice
           


13. ročník podujatia Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice sa uskutočnil 17. a 18. mája 2019. Zamestnanci firmy a jej dcérskych spoločností sa zapojili do filantropických aktivít na podporu regiónu, pridali sa k verejnoprospešným prácam a pomohli vlastným časom i prácou viacerým neziskovým organizáciám.
V piatok, 17. mája, začalo podujatie tradičnou Hutníckou kvapkou krvi, ako aj zbierkou šatstva a ďalších potrieb pre krízové a komunitné centrá a charitný dom. Sobota, 18. mája, bola zameraná na pracovné aktivity v prospech ďalších inštitúcií.


Fotogaléria 2019

Hutnícka kvapka krvi

Zbierka užitočných vecí

Botanická záhrada

Detská historická železnica

Detský domov Hurbanova

Klub Forresta Gumpa

Únia vzájomnej pomoci

Zoologická záhrada

Podporené subjekty17. máj 2019 (piatok)

HUTNÍCKA KVAPKA KRVI

Miesto realizácie: Hematologicko-trans­fúziologické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica, poliklinika Vstupný areál USSK

 

Čas: 6.00 - 12.00 hod.
Kapacita: 100 dobrovoľníkov
Kontakt: Ľ. Šoltésová, 0904 704 112, lsoltesova@sk.uss.com, www.nemocnicasaca.sk


ZBIERKA UŽITOČNÝCH VECÍ PRE CHARITNÉ CENTRÁ

 

Zbierka pre Arcidiecéznu charitu, Oázu-nádej pre nový život a ETP Slovensko.

Namiesto šatstva uprednostnia organizácie najmä trvanlivé potraviny všetkého druhu, hygienické potreby a čistiace prostriedky, posteľnú bielizeň či uteráky. Z oblečenia len detské ošatenie a obuv pre všetky vekové kategórie a pre dospelých len spodnú bielizeň, ponožky, rifle, tepláky, mikiny a športové topánky. Organizácie využijú aj funkčné kuchynské potreby a pri vzdelávaní detí všetky možné školské potreby, knižky, mobilné telefóny, tablety či iné PC príslušenstvo.

Miesto realizácie: OZ Jeseň života, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchodného centra Lunik II) 
Miesto realizácie: Arcidiecézna charita, Dom pokojnej staroby, Južná trieda 2, Košice

Čas: 12.00 - 18.00 hod.
Kontakt: S. Tvrdoňová, 0917 704 467, stvrdonova@sk.uss.com
www.charita-ke.sk, www.oaza-nadej.org, www.etp.sk


18. máj 2019 (sobota) 


ZBIERKA UŽITOČNÝCH VECÍ PRE CHARITNÉ CENTRÁ

 

Zbierka pre Arcidiecéznu charitu, Oázu-nádej pre nový život a ETP Slovensko.

Namiesto šatstva uprednostnia organizácie najmä trvanlivé potraviny všetkého druhu, hygienické potreby a čistiace prostriedky, posteľnú bielizeň či uteráky. Z oblečenia len detské ošatenie a obuv pre všetky vekové kategórie a pre dospelých len spodnú bielizeň, ponožky, rifle, tepláky, mikiny a športové topánky. Organizácie využijú aj funkčné kuchynské potreby a pri vzdelávaní detí všetky možné školské potreby, knižky, mobilné telefóny, tablety či iné PC príslušenstvo.

Miesto realizácie: OZ Jeseň života, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchodného centra Lunik II) 
Miesto realizácie: Arcidiecézna charita, Dom pokojnej staroby, Južná trieda 2, Košice

Čas: 8.00 - 15.00 hod.
Kontakt: S. Tvrdoňová, 0917 704 467, stvrdonova@sk.uss.com
www.charita-ke.sk, www.oaza-nadej.org, www.etp.sk

BOTANICKÁ
ZÁHRADA


Výstavba konštrukcie pre popínavé ruže, vyplievanie a okopávanie záhonov, natieranie drevených altánkov a lavíc, rekonštrukcia stojiska kontajnerov na separovaný odpad, úprava chodníkov, interiérové nátery.

Miesto realizácie: Mánesova 23, Košice
Kapacita:  40 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: Ľ. Šoltésová, 0904 704 112, lsoltesova@sk.uss.com
www.upjs.sk/pracoviska/botanickazahrada

 

DETSKÁ HISTORICKÁ ŽELEZNICA 


Čistiace a natieračské práce - príprava staničiek v Čermeli a na Alpinke na novú sezónu, kladenie elektrických prípojok k pokladniam, čistenie trate a potoka od náletových drevín, štrkovanie a údržba koľajiska, údržba rušňov v depe.

Miesto realizácie: Košice - Čermeľ
Kapacita: 40 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: F. Gregor, 0917 656 248, fgregor@sk.uss.com
www.detskazeleznica.sk

 

CENTRUM PRE DETI A RODINY


Renovácia detského ihriska, záhradnícke a čistiace práce v areáli, demontáž vyradeného majetku, rekonštrukcie a nátery v interiéri.

Miesto realizácie: Centrum pre deti a rodiny (bývalý detský domov) , Hurbanova 42 (Červený breh)
Kapacita: 40 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: I. Falatová, 0903 656 460, ifalatova@sk.uss.com
www.dedke.sk

 

KLUB
FORRESTA GUMPA


Čistenie dvora od náletových krovín, kosenie, hrabanie, úprava terénu a oprava chodníkov, maľovanie kovových konštrukcií, umývanie okien, interiérové nátery.

Miesto realizácie: Užhorodská 8 (Železníky), Košice
Kapacita: 20 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: G. Dziaková, 0917 623 253, gdziakova@sk.uss.com
www.klubforrestagumpa.webnode.sk

ÚNIA VZÁJOMNEJ POMOCI ĽUDÍ A PSOV


Montáž drevených prístreškov do výbehov, betónovanie stĺpikov pre nové oplotenie, rezanie a odkladanie palivového dreva, kosenie a hrabanie trávy, interiérové a exteriérové nátery.

Miesto realizácie: Útulok pre psov, Haniska
Kapacita: 30 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: E. Svrčeková, 0905 334 313, esvrcekova@sk.uss.com
www.uvp.sk

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE


Rekultivácia výbehu pre medvede, odstránenie náletových drevín, exteriérové a interiérové nátery, čistenie rigolov a ďalšie úpravy areálu.

Miesto realizácie: ZOO Kavečany
Kapacita: 40 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt: M. Belušková, 0917 704 182, mbeluskova@sk.uss.com
www.zookosice.sk

Prázdny

Hlavný organizátor:

usske_logo

Mediálny partner:

ocel_logo copy

 

 

 

Dobrovoľnícke programy
           

Súčasťou podpory regiónu sú aj firemné dobrovoľnícke aktivity, ktoré firma organizuje počas celého roka. Hutníci pomáhajú nielen deťom, hendikepovaným a starým občanom, ale na mnohých ďalších miestach, kde ich pomoc potrebujú. Okrem finančných i nefinančných zbierok každoročne dobrovoľne pomáhajú od 5. do 22. decembra vo vianočnom charitaívnom stánku a roky pôsobili aj ako dobrovoľní lektori v rámci vzdelávacích projektov Junior Achievment Slovensko. Najväčším podujatím sú Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice, ktoré sa konajú od roku 2007. V roku 2008 a 2011 boli súčasťou projektu Naše Košice, organizované v spolupráci s Nadáciou Pontis. 

Dlhodobé a systematiské úsilie v oblasti firemnej filantropie ocenila aj odborná porota súťaže Via Bona Slovakia a udelila 2. apríla 2009 firme U. S. Steel Košice Cenu za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít.

KontaKt


U. S. Steel Košice
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

ĽubOmíra Šoltésová

koordinátorka projektu
 

+421 55 673 4250

lsoltesovask.uss.com

 

Novinky z komunity

Privítame pravidelných darcov i nováčikov

Desiatky litrov krvi, ktoré darovali doterajší účastníci jednej z najstálejších dobrovoľníckych aktivít v rámci doterajšej histórie firemného podujatia Hutníci pre Košice, ...

Zbierka užitočných vecí pomôže núdznym

Chystáte veľké jarné „gruntovanie“? Určite sa aj u vás doma nájdu veci a vecičky, ktoré už chcieť nebudete, ale je vám ľúto vyhodiť ich do kontajnera či odniesť do zberného dvora, ...

Granty pre aktívnych zamestnancov

Spoločnosť U. S. Steel Košice a Karpatská nadácia otvorili 30. januára 2020 ďalší ročník grantového programu Spoločne pre región. Neziskové organizácie a miestne samosprávy ...

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.