Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

TROSKA VYSOKOPECNÁ GRANULOVANÁ (GRANULÁT)

Prázdny
Prázdny

 

 

VÝROBA

Granulát vysokopecnej trosky sa vyrába spracovaním vysokopecnej trosky. Vzniká rýchlym ochladením troskovej taveniny s priemerným obsahom CaO 35 %.

Frakcia: granulát

Prázdny

Použitie 

Pri výrobe portlandských troskových cementov tried II /A-S a II /B-S, vysokopecných cementov (triedy III /A,III /B a III /C), zmesných cementov (triedy V /A a V /B), hydraulického vápna. Môže sa využiť ako pomaly tuhnúce spojivo do podkladových vrstiev ciest.
 

Predaj

Spracovanie a predaj granulátu vysokopecnej trosky sa realizuje prostredníctvom spoločnosti DANUCEM a. s. ako zmluvného partnera spoločnosti U. S. Steel Košice.

T R O S K A   V Y S O K O P E C N Á   G R A N U L O V A N Á  ( G R A N U L Á T )

KONTAKT

Peter Šindelář

 

  +421 904 055 018

  peter.sindelar@danucem.com

Prázdny
Prázdny

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...