KONTAKT  |    _eng _sk

 

TROSKA VYSOKOPECNÁ GRANULOVANÁ (GRANULÁT)
           

Granulát z produkcie U. S. Steel Košice s.r.o., DZ Vysoké pece, prevádzka Troskové hospodárstvo

Výroba

Troska vysokopecná granulovaná sa vyrába spracovaním vysokopecnej trosky v DZ Vysoké pece, prevádzka Troskové hospodárstvo, v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. Vzniká rýchlym ochladením troskovej taveniny vhodného zloženia pri tavení železnej rudy vo vysokých peciach.

Kvalitatívne znaky

 • CaO - min. 38 %
 • MgO - max.12 %
 • Al2O3 - min. 5 %
 • H2O - max. priem. 10 %
 • SiO2 - min. 35 %
 • sypná hm. - min. 1000 kg/m3

Nedodržanie obsahu H2O nie je dôvodom k odmietnutiu dodávky. Granulát neobsahuje cudzie látky.
Kontrolovaná hodnota: 
CaO + MgO ku SiO2+Al2O3 je väčší ako 1,0.

Použitie pri výrobe

 • Portlandských troskových cementov tried II /A-S a II /B-S
 • Vysokopecných cementov tried III /A,III /B a III /C
 • Zmesných cementov tried V /A a V /B
 • K výrobe hydraulického vápna
 • Ako pomaly tuhnúce spojivo do podkladových vrstiev ciest

Predaj

Predaj Granulátu sa realizuje prostredníctvom U. S. Steel Košice, s.r.o., úsek GM pre strategické suroviny, Predaj vedľajších produktov na parite FCA U. S. Steel Košice, s.r.o., stredisko Granulácie u prepravy autami, a pri preprave železnicou, na parite CPT Haniska pri Košiciach.

SÚBORY NA STIAHNUTIE

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY
Stiahnuť PDF (375 KB)

 

Doprava a expedícia

 

Preprava Granulátu sa realizuje železničnými vagónmi alebo nákladnými vozidlami. Železničnú dopravu objednáva U. S. Steel Košice, s.r.o. a prepravné náklady si hradí objednávateľ materiálu. Prepravu nákladnými vozidlami si objednávateľ zabezpečuje na vlastné náklady.

Expedícia sa realizuje zo Strediska Granulácie, areál U. S. Steel Košice, s.r.o., koľaj 610. Kamiónová preprava sa realizuje zvyčajne denne od 6,00 - do 18,00 hodiny, na požiadanie zákazníkov aj v čase 18,00 - 6,00 hod. Železničná preprava sa realizuje nepretržite.

 

            

mail_orange_icon_big

Zanechajte nám svoje údaje a ostaneme v kontakte

Podeľte sa s nami o Vašej spoločnosti.

OBCHODNÝ TÍM

Prázdny

Zuzana KAČMARIKOVÁ

Riaditeľka pre predaj vedľajších produktov

+421 55 673 4625
+421 903 656 753

zkacmarikovask.uss.com

 

Helena Bertová

Obchodný referent
 

+421 55 673 4150
+ 421 917 097 841

hbertovask.uss.com

 

Prázdny

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.