Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

Podpora KOMUNITY

Prázdny

Zaujímame o potreby regiónu, v ktorom žijeme a pracujeme

 

 

ZODPOVEDNOSŤ PRINÁŠA ÚSPECH, ÚSPECH PRINÁŠA ZODPOVEDNOSŤ

Od začiatku nášho podnikania v Košiciach sa zaujímame o potreby regiónu, v ktorom žijeme a pracujeme. Aktívne sa zapájame do riešenia problémov aj rozvojových výziev a v súlade s našimi hodnotami pomáhame buď priamo alebo prostredníctvom svojej Nadácie U. S. Steel Košice.

Sme partnerom mnohých organizácií, ktoré prichádzajú s riešeniami v prospech komunity.

V oblasti darovania a sponzoringu zameriavame podporu prioritne na:

Zdravotníctvo

projekty smerujúce k zlepšeniu prístrojového vybavenia a skvalitnenia služieb zdravotníckych zariadení v Košiciach a regióne. Do pomoci sa aktívne zapájajú aj tisíce našich zamestnancov počas predvianočnej dobrovoľnej finančnej zbierky.

Veda, školstvo a vzdelávanie

spolupracujeme s technickými strednými a vysokými školami. Prostredníctvom Štipendijného programu podporujeme talentovaných študentov vysokých škôl a univerzít. Pre vysokoškolákov máme aj program Letná stáž.

ŠPORT

podporujeme žiacke a juniorské športové aktivity a náš program Tvoja šanca hrať je určený pre športovo nadané deti zo sociálne znevýhodnených rodín aj z rodín našich zamestnancov. Sme dlhoročným partnerom majstrovského tímu HC Košice aj najstaršieho maratónu v Európe – Medzinárodného maratónu mieru.

KULTÚRA

sme partnerom Štátneho divadla v Košiciach aj Štátnej filharmónie Košice a podporujeme aj ďalšie kultúrne podujatia mestského, celoslovenského a medzinárodného charakteru, organizované v metropole východného Slovenska. Naším príspevkom k titulu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 je vybudované kreatívno-zábavné centrum pre deti a mládež Steel Parkktorý bol v roku 2024 inovovaný.

CHARITa

podporujeme detské domovy a ďalšie neziskové organizácie pre zdravotne a sociálne znevýhodnených obyvateľov. Cielene smerujeme našu pomoc prostredníctvom projektov Stromček prianí, Charitatívny vianočný stánok či Sme s vami v pravý čas či firemných dobrovoľníckych podujatí.

Rómska komunita

náš dlhodobý projekt Rovnosť príležitostí v spolupráci s lokálnymi samosprávami ponúkal riešenie rómskej otázky v oblasti vzdelávania a zamestnanosti. Dnes na túto aktivitu nadväzuje sociálny podnik GOMBIDA.

Spolupráca

S OKOLITÝMI OBCAMI podporujeme komunitné projekty zamerané na bezpečnosť, zlepšenie životného prostredia a rozvojové aktivity pre deti cez náš program Spoločne pre región, na verejnoprospešné účely dodávame obciam umelé kamenivo. 

Výročné správy

Správy o spoločenskej zodpovednosti, resp. výročné správy poskytujú viac informácií o aktivitách na podporu regiónu za jednotlivé roky.

Od roku 2011 sú správy o spoločenskej zodpovednosti súčasťou firemných výročných správ.

POMÔŽME POMÁHAŤ

Tisícky projektov a verejnoprospešných aktivít v rôznych sférach života spoločnosti už v priebehu svojej existencie podporila Nadácia U. S. Steel Košice, ktorá sa o priazeň hutníkov, ale i ostatných prispievateľov a podporovateľov, uchádza aj v tomto roku.
Ak ste sa rozhodli podporiť Nadáciu U. S. Steel Košice v jej zámeroch, vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. 3 % (dobrovoľníci) zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Z prijatých prostriedkov Nadácia U. S. Steel Košice podporí projekty súvisiace s jej verejnoprospešným účelom

Ďakujeme.

Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice
Sídlo: 044 54 Košice, Vstupný areál U. S. Steel
Právna forma: nadácia
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35549891

 Stiahnuť

P o d p o r a   K O M U N I T Y

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

Slávka Tvrdoňová

Správca nadácie

  +421 55 673 4915

 stvrdonova@sk.uss.com

Prázdny

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...