KONTAKT  |    _eng _sk

Charitatívny VIANOČNÝ STÁNOK
           

Charitatívny stánok je jedným z projektov, ktorým hutnícka firma a jej zamestnanci dlhodobo pomáhajú komunite. Od roku 2006 počas vianočných trhov na Hlavnej ulici v Košiciach poskytuje firma svoj stánok neziskovým organizáciám na ich prezentáciu a organizuje verejnú finančnú zbierku na ich podporu.  Zamestnanci či štipendisti firmy pomáhajú počas osemnástich dní v stánku ako dobrovoľníci.

Neziskové organizácie v regióne vykonávajú množstvo práce v prospech detí a mládeže, hendikepovaných spoluobčanov alebo seniorov, fungujú v neľahkých podmienkach a každý, kto sa pri nich v stánku zastaví, ich môže podporiť svojím záujmom či drobným príspevkom.

 


 

 

 

 

 

 

vianočná verejná zbierka 2016

5. december 2016
Detský domov sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
- na kúpu materiálu na výrobu rôznych ozdôb v rámci záujmovej činnosti detí detského domova

6. december 2016
ŠANCA, n.f.
- na nákup materiálového vybavenia pre Spojenú školu Opatovská cesta 101, Košice

7. december 2016
REEDUKAČNÉ CENTRUM, Bankov 15, Košice
- na tvorivú činnosť detí

8. december 2016
ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
- na kúpu výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti

9. december 2016
Klub Forresta Gumpa, n.o.
- na nákup spotrebného materiálu na pracovnú činnosť klientov a výrobu darčekových predmetov

10. december 2016
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
- na činnosť a aktivity útulku              

11. december 2016
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
- na aktivity súvisiace s propagáciou fakulty

12. december 2016
Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, Košice
- na činnosť a aktivity centra

13. december 2016
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Košice
- na nákup optických a kompenzačných pomôcok a na vybavenia strediska

14. december 2016
Združenie príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach
- na činnosť a aktivity Združenia príbuzných a priateľov Radosť - Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1 v Košiciach

15. december 2016
Liga proti rakovine SR, Bratislava, pobočka Košice
- na aktivity pobočky v Košiciach a psychoterapeutický pobyt onkologických pacientov - členov LPR, pobočka Košice

16. december 2016
Detský domov Košice, Uralská 1
- na kúpu umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej dielne

17. december 2016
Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice
- na nákup pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ulici č.13 a deti zo Špeciálnej materskej školy na Ľudovej ulici č.15 v Košiciach

18. december 2016
Autistické centrum Rubikon, n.o.
- na činnosť centra

19. december 2016
Arcidiecézna Charita Košice
- na prevádzku Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1

20. december 2016
REGINA – Domov sociálnych služieb, Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce
- na nákup materiálu na rozvoj kreativity klientov v tvorivých dielňach v rámci terapie pre Krízové stredisko, Adlerova 4, Košice, Krízové stredisko Čaňa a Domov sociálnych služieb, Kráľovce

21. december 2016
Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
- na činnosť a aktivity združenia

22. december 2016
Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Kováčska 43,  Košice
- na kúpu výtvarného materiálu pre žiakov školy

KontaKt


projekt Charitatívny vianočný stánok
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

SLÁVKA TVRDOŇOVÁ

Administrátorka projektu

 

+421 55 673 4915

stvrdonovask.uss.com

Hlavný organizátor:

usske_logo

Mediálni partneri:

ocel_logo copy
banner-kosice-dnes

Novinky z komunity

Z novej tribúny pozerali na majstrov

Na začiatku bola predstava, ako by mala vyzerať nová tribúna pre divákov v cykloareáli Dirtpark na Drábovej ulici na sídlisku KVP v Košiciach. Tá sa zhmotnila do jednoduchých náčrtov, ...

Hutníci sadili stromy v mestskom parku

Mesto krajšie a bohatšie o nové stromy. To je výsledok mimoriadneho dobrovoľníckeho podujatia, ktorým 24. apríla prispeli hutníci k zdôrazneniu toho, že Košice sú tento rok európskym hlavným mestom dobrovoľníctva.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.