KONTAKT  |    _eng _sk

Spoločne pre región
           

 

Grantový program
U. S. Steel Košice
a Karpatskej nadácie

            

CIELE PROGRAMU:

 • Podporiť komunity, obce, sídliská a mestské časti pri svojpomocnom riešení miestnych problémov s využitím vlastných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
   
 • Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami na komunitnej úrovni.
   
 • Stimulovať inovatívne riešenia problémov, ktoré poslúžia iným ako dobré príklady.
   
 • Podporiť projekty, ktorých sa aktívne zúčastňujú zamestnanci USSK a/alebo jej dcérskych spoločností.
spolocne


U. S. Steel Košice, s.r.o. a Karpatská nadácia vyhlásili 8. marca 2019 výsledky dvanásteho ročníka grantového programu
Spoločne pre región, v ktorom rozdelili 13 000 eur na podporu verejnoprospešných komunitných projektov.

V programe Spoločne pre región sú podporované projekty, ktoré dokážu nadchnúť a spojiť ľudí v miestnych komunitách pre spoločný cieľ, ktoré zapájajú miestnu samosprávu, lokálne neziskové organizácie aj podnikateľské subjekty do realizácie nápadov a riešení trvalo prospešných pre ľudí v danom regióne.

O grant z programu sa mohli uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, v ktorých aktívne pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností. 

Program podporí realizáciu projektov v minimálne jednej z nasledujúcich oblastí:

 • Bezpečnosť - aktivity smerujúce k bezpečnejšiemu správaniu sa a konaniu vo všetkých oblastiach života.
 • Deti a mládež - voľnočasové aktivity podporujúce zmysluplné využívanie voľného času.
 • Environmentálne programy a vzdelávanie - ochrana prírody a životného prostredia.

Od otvorenia programu podporila spoločnosť U. S. Steel Košice a Karpatská nadácia 107 projektov celkovou sumou prevyšujúcou 268 400 eur.

„Naša podpora pre tento región je dlhodobá a rozsiahla. Prispievame na rozvoj v oblasti vzdelávania, kultúry, športu, zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Program Spoločne pre región je unikátny v tom, že naši zamestnanci sami aktívne navrhujú, čo je pre ostatných dôležité a naša firma im v ich úsilí rada podáva pomocnú ruku.“

James Bruno, prezident U. S. Steel Košice

Prehľad podporených organizácií a projektov v roku:

Detská organizácia FÉNIX, o. z., Územná organizácia Snina
Vihorlatské úzkokoľajky - 2. Etapa, 2 500 EUR

Detská železnica Košice o.z.
Aktivizácia mladých železničiarov počas 60-ročného jubilea detskej železnice, 2 275,54 EUR

Mesto Moldava nad Bodvou
Oddychová zóna pri rieke Bodva, 2 500 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom
Rozkvitnuté Kostoľany (úprava verejných priestranstiev, starej obecnej studne a osadenie drobnej parkovej architektúry), 2 008 EUR

Priatelia trstenskej prírody o.z.
Včelárenie - sladké, zdravé, užitočné - skús si to s name, 2 500 EUR

VERBUM BONUM (DOBRÉ SLOVO) o.z.
Čarovný svet skál, 1 802 EUR

Obec Lacková    
Na pamiatku predkov, do pamäte potomkov,    2514,35 EUR

Obec Margecany
Bezpečné in-line korčuľovanie, cyklistika a turistika v Rolovej hute,    2794,20 EUR

Obec Obišovce    
Zachráňme Obišovský hrad,    1990 EUR

Obec Vyšná Olšava    
Školské arborétum,    2430 EUR

Obec Ulič    
Krása spod Polonín oživená v starom dreve,    2967,45 EUR

OZ Detská železnica Košice    
Mladý železničiar 2014 - ochrana a záchrana detskej železničky,    2670 EUR

OZ ONAS    
"Aktívne za zdravím 2014",    2800 EUR

OZ Zlatá Baňa pre všetkých    
Celoročná starostlivosť o turistickú trasu pri Zlatej Bani,    3000 EUR

Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o.    
Ruka v ruke naprieč času,    2785 EUR

ZOM Prešov    
Boccia dobýva srdcia východniarov,    3049 EUR

OZ Čemerica Stakčín, Stakčín
Otvorme dvere do Polonín na mieste čiernej skládky,    3 000 EUR

OZ Detská železnica Košice, Košice    
Mladý železničiar - ochrana a záchrana detskej železničky,    3 000 EUR

OZ Different - Združenie na podporu a rozvoj kultúrnych a environmentálnych aktivít, Andrejová    
Zelený Bardejov,    1 355 EUR

MC Drobec - materské centrum, Michalovce    
Ekodrobec - spoznávaj a chráň,    2 700 EUR

Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov    
Rekonštrukcia štartovacieho pahorku BMX bikrosovej dráhy,    2 500 EUR

Obec Brezovica    
Spoločne oživme a odprezentujme dedičstvo predkov doma aj v zahraničí,    3 000 EUR

Obec Hažín 
Záchrana kultúrneho dedičstva obce Hažín,    2 600 EUR

OZ Priatelia trstenskej prírody, Trstené pri Hornáde
Cyklisti, turisti, vitajte v mikroregióne Hornád,    2 945 EUR

OZ TJ Partizán ŠM Rudník, Rudník    
Oddychová zóna pri Svätej Anne spája komunitu,    2 900 EUR

OZ Záchranná služba Východ, Gelnica    
GL - Rescue 2013,    3 000 EUR

OZ Deťom Šariša, Veľký Šariš
projekt Dopravné ihrisko v Materskej škole vo Veľkom Šariši, 3 000 EUR

Obec Zemplínska Široká
projekt Vráťme " Močidlu" čo mu patrí, 1 919 EUR

OZ Francesco - regionálne autistické centrum, Prešov
projekt Aj autisti chcú športovať, 2 900 EUR

Obec Péder
projekt Vytvorenie centra na zachovanie tradičného ľudového umenia, 2 095,42 EUR

OZ Zemplínsko - užská hradná cesta, Strážske
projekt Živá dielňa - letná škola remesiel 2012, 2 881 EUR

OZ Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť, Hnilčík
projekt Banský skanzen v Hnilčíku, 2 414 EUR

Obec Michaľany
projekt Prvé detské ihrisko v obci Michaľany, 2 900 EUR

Obec Kluknava
projekt Viacúčelová športová plocha pri ZŠ v Kluknave, 2 820 EUR

OZ Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Rožňava
projekt Spoločne urobíme viac, 2 799.10 EUR

OZ Romano Kham, Drienovec
projekt Krok za krokom, 2 010 EUR

OZ Santiago, Veľký Šariš
projekt Obnova stredovekého bojiska Chyžka, 1 261.48 EUR

.

Občianske združenie Telovýchovná jednota Partizán ŠM Rudník
projekt Oddychová zóna na Svätej Anne - vidiecky turizmus bezpečne, 3 178 EUR

Občianske združenie Rákociho cesta, Veľký Šariš
projekt Štyri obce, jeden hrad, 1 000 EUR

Rodičovské združenie pri MŠ Galaktická 9, Košice
projekt Bezpečne na ceste, 3 300 EUR

Mestská časť Košice - Západ
projekt Paráda Terasy, 2 900 EUR

Obec Péder
projekt Leto v Pederi - nájdime si znova k sebe cestu, 2 400 EUR

Občianske združenie DOMKA Košice
projekt Sídlisko pre šport, 2 600 EUR

Občianske združenie Kandík - Kakasmandikó polgári tarsulás, Silica
projekt Postavme si detský sen, 3 291 EUR

Občianske združenie Klub vojenskej histórie Beskydy, Topoľovka
projekt Rekonštrukcia vojnových cintorínov pri obci Výrava, 2 050 EUR

Občianske združenie Klub historických koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska pri Košiciach
projekt Oprava historického parného rušňa 434.2338 z roku 1917, 3 200 EUR

Združenie NÁDEJ na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade
projekt Sme iní, no nie horší, 530 EUR

Občianske združenie Fauna Carpatica, Košice
projekt Korytnačka močiarna a ľudia v okolí obce Streda nad Bodrogom, 500 EUR

Združenie na záchranu Zborovského hradu, Bardejov
projekt Revitalizácia historickej dubovej aleje, 2 051 EUR 

Obec Čečejovce
projekt Pre úsmev našich detí, 3.285 Eur

Domka - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Rožňava
projekt Karpatská nadácia pomáha mladým dobrovoľníkom v Rožňave, 2.750 Eur

Tvorivý dom na vidieku n.o., Drienovec 
projekt Remeslo hrou, 2.215 Eur

Obec Komárovce
projekt Účelne trávený voľný čas - rozumne a zdravo, 2.330 Eur

Občianske združenie Krok za krokom Košice
projekt ZZZ - Znovu zopár zobudených, 2.510 Eur

Občianske združenie POLOMJANKA, Poloma
projekt Spoločne pre rozvoj folklóru v Polome, 3.000 Eur

Občianske združenie Priatelia trstenskej prírody
projekt Starý Hornád - zo smetiska oáza oddychu, 2.560 Eur

Občianske združenie SOSNA, Košice
projekt Múdra domácnosť - environmentálne alternatívy pre zeleň a vodu, 3.300 Eur

Mesto Spišská Belá
projekt Bezpečné mesto, 2.600 Eur

Svetielko pomoci, neziskový fond, Košice
projekt Svetielko pomoci Vám vždy ukáže cestu, 2.350 Eur

ALMA - Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera, Jablonov nad Turňou 
Interaktívne zelené štúdio - zachovanie identity vidieka, 3.210,- €

Autistické centrum Rubikon, n. o., Košice
Letný tábor remesiel, 2.409,96 €

Detská organizácia FRIGO, Košice 
Otvorený klub Pohoda, 3.300,- €

Materské centrum Stonožka, Košice
Príručka bezpečnosti a bezpečnostný preukaz dieťaťa, 2.661,41 €

Mikroregión Eurošariš, Kapušany
Najkrajší kút v šírom svete, 3.305,- €

Občianske združenie Dizajn fórum, Drienovec 
Veci a vecičky - malé múzeum remesiel na vidieku, 3.294,- €

Občianske združenie Katarína, Terňa
Poznávame, chránime a využívame les, 3.261,- €

Priatelia trstenskej prírody, Trstené pri Hornáde
Zachráňme Starý Hornád - revitalizácia, 3.319,39 €

Rákociho cesta, Veľký Šariš
Cech hradných záchrancov, 2.224,- €

Slovenská ornitologická spoločnosť/Bird Life Slovensko, pobočka Michalovce 
Avescentrum - ekovýchovné centrum Vtáčieho raja, 2.927,70 €

Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť, Prešov
Putovanie storočiami, 3.281,46 €

Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť, Prešov
Projekt: Dobrovoľnícka služba na hrade, 94 000 Sk

Obec Družstevná pri Hornáde, Družstevná pri Hornáde
Projekt: Kompost - zelený poklad, 91 290 Sk

Telovýchovná jednota Družstevník Paňovce
Projekt: Paňovce - Spoznaj svojho suseda, 87 822 Sk

Tvorivý dom na vidieku n.o., Drienovec
Projekt: Rómska galéria - priestor pre komunitné kultúrne voľnočasové aktivity, 97 400 Sk

Obec Kokšov-Bakša, Kokšov-Bakša
Projekt: Radosť pre naše slniečka, 68 850 Sk

Literárna spoločnosť Pravé orechové, Košice
Projekt: Zem bez príbehov = strom bez koreňov, 99 980 Sk

Slovenský skauting 66. zbor Eduarda Korpoyana, Nižné Ružbachy
Projekt: Lezecká stena - prostriedok na posilnenie miestnej komunity, 100 000 Sk

SOPKA (Senianska oddychovo-pohybová kultúrna aktivita) n. o., Seňa
Projekt: Rekonštrukcia bežeckej dráhy a výstavba detského ihriska, 100 000Sk

Obec Zlatá Idka
Projekt: Zachovanie kultúrneho dedičstva o baníctve a hutníctve v Zlatej Idke, 50 000 Sk

Obec Zemplínska Teplica
Projekt: Sieň tradícií obce Zemplínska Teplica, 99 500 Sk

 ZRPŠ pri materskej škole Dénešova 53, Košice
Projekt: Vytvoriť bezpečné prostredie pre deti a viesť k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky, 91 158 Sk

Rodičovské združenie pri ZŠ Gemerská 2, Košice
Projekt: Prírodná zelená bariéra, školská bylinná záhrada, 20 000 Sk

Anima
Tvorivá ruka človeka má veľkú silu, 1500 EUR

Naša šanca
Mŕtve rameno – kotlík života, 2 500 EUR

Barlička
Bezpečne na cestách, bezpečne domov, 2 430 EUR

Obec Družstevná pri Hornáde
Deťom pre radosť (Zveľadenie verejného priestranstva s ihriskom), 2 500 EUR

Obec Oľšov
Rekonštrukcia Švecovej studne, 1 074 EUR

Obec Ruská Nová Ves
Soľ nás spája, 1 296 EUR

Obec Ulič
Vtáčie hniezdo pri uličke, 2 200 EUR

Detská železnica Košice
Nové priestory malých železničiarov v novej staničnej budove,  2 460 EUR

Domka, stredisko Košice
Dobrovoľníctvo – životný štýl, 2 222,98 EUR

Ľubovňan, kynologický klub
Nekončíme, 2 000 EUR

Obec Hažlín
Zmeňme čiernu skládku na oddychovú zónu, 2 483 EUR

Obec Jarabina
Lesopark Jarabina, 2 500 EUR

OZ Barlička
Tri záhrady – tri generácie, 2 239 EUR

Enjoy the ride
Safe view, Safe ride  (2 250 eur)

Akademik TU Košice
Čistá hladina a brehy Ružína  (2 250 eur)

Obec Podhradik
Hradná ohrada pre zubaté kosačky (2 250 eur)

Obec Nižná Myšľa
Oddychová zóna pre každého (2 250 eur)

OZ Tvorivá dielňa, Košice
Šijeme a tvoríme pre radosť, s deťmi a pre deti  (2 250 eur)

Telovýchovná jednota Partizán ŠM Rudník
Oddychová zóna pri Svätej Anne - stretnutia mládeže regiónu (2 250 eur)

Maják nádeje
Kreatívnou činnosťou k pomoci - 1 500 EUR

SOPKA, n.o.
Vonkajšie cvičisko – 2 122 EUR

Obec Nižný Klátov
Multifunkčné ihrisko pre všetkých – 2 500 EUR

Atletika Košice o.z.
Čokoládová Tretra Slovensko – 2 498 EUR

OZ Romalka
Merkin te kurel - Bezpečný sex – 1 880 EUR

Obec Lipovce
Piaty hrad – čítanka pre hradné samosprávy – 2 500 EUR

KontaKt


U. S. Steel Košice
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

ĽubOmíra Šoltésová

koordinátorka projektu
 

+421 55 673 4250

lsoltesovask.uss.com

 

Novinky z komunity

Z novej tribúny pozerali na majstrov

Na začiatku bola predstava, ako by mala vyzerať nová tribúna pre divákov v cykloareáli Dirtpark na Drábovej ulici na sídlisku KVP v Košiciach. Tá sa zhmotnila do jednoduchých náčrtov, ...

Hutníci sadili stromy v mestskom parku

Mesto krajšie a bohatšie o nové stromy. To je výsledok mimoriadneho dobrovoľníckeho podujatia, ktorým 24. apríla prispeli hutníci k zdôrazneniu toho, že Košice sú tento rok európskym hlavným mestom dobrovoľníctva.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.