Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

Spoločne pre región

Prázdny

Grantový program pre verejnoprospešné komunitné aktivity

CIELE PROGRAMU:

  • Podporiť komunity, obce, sídliská a mestské časti pri svojpomocnom riešení miestnych problémov s využitím vlastných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
  • Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami na komunitnej úrovni.
  • Stimulovať inovatívne riešenia problémov, ktoré poslúžia iným ako dobré príklady.
  • Podporiť projekty, ktorých sa aktívne zúčastňujú zamestnanci USSK a/alebo jej dcérskej spoločnosti.

v 18. ročníku grantového programu Spoločne pre región 2024 SPOLOčNOSť u. s. steel košice, S.R.O PODPORILA 11 projektov
 v celkovej výške VYšE 30 000 eur.

V programe Spoločne pre región sú podporované projekty, ktoré dokážu nadchnúť a spojiť ľudí v miestnych komunitách pre spoločný cieľ, ktoré zapájajú miestnu samosprávu, lokálne neziskové organizácie aj podnikateľské subjekty do realizácie nápadov a riešení trvalo prospešných pre ľudí v danom regióne. 

O grant z programu sa môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, v ktorých aktívne pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností.

Žiadosti o podporu bolo možné predkladať do 8. marca 2024 na adrese spolocnepreregion@sk.uss.com.

Program podporuje realizáciu projektov v minimálne jednej z nasledujúcich oblastí:

  • Bezpečnosť - aktivity smerujúce k bezpečnejšiemu správaniu sa a konaniu vo všetkých oblastiach života.
  • Deti a mládež - voľnočasové aktivity podporujúce zmysluplné využívanie voľného času.
  • Environmentálne programy a vzdelávanie - ochrana prírody a životného prostredia.
  • Kultúrne dedičstvo - aktivity ma ochranu a zachovanie kultúrnych hodnôt.

Od otvorenia programu Spoločne pre región bolo podporených už 151 projektov celkovou sumou prevyšujúcou 380 000 eur.

Aj malé komunitné projekty dokážu priniesť viditeľné pozitívne zmeny. Pre ľudí v komunitách i pre návštevníkov regiónu. Rovnako cenné je aj to, že nápady, čo v regióne zlepšiť, nie sú nikým nadiktované, ale prichádzajú s nimi samotní obyvatelia, vrátane našich zamestnancov. Len angažovaní, aktívni ľudia, ktorým na niečom záleží, môžu posúvať veci dopredu. Práve takým podávame pomocnú ruku prostredníctvom nášho programu Spoločne pre región."
James Bruno, prezident U. S. Steel Košice

Prehľad podporených organizácií a projektov v roku:

Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice
Šikovné deti pre región – 2987 €


Detská železnica Košice
Bezpečná cesta: Inštalácia ochranných plachiet pre historické vozne Detskej železnice – 3000 €


HK Sršne Košice, o.z.
Poď sa s nami učiť korčuľovať a hrať hokej! – 1000 €


Mestská časť Košice - Šaca
Príroda je najväčší dar i najlepší učiteľ – 3000 €


Obec Družstevná pri Hornáde
Malovieský a Tepličanský turistický chodník – 3000 €


Obec Hanigovce
Napojme hradný prameň – 3000 €


Obec Kostoľany nad Hornádom
Obnova, rozvoj a prezentácia pamätihodností obce Kostoľany nad Hornádom – 2600 €


Obec Trstené pri Hornáde
Oživenie kultúrnych tradícií v obci Trstené pri Hornáde – 3000 €


OZ BotaniKE
Revitalizácia Mini ZOO v Botanickej záhrade UPJŠ – 2998 €


OZ Topľanská Lúčka
Bez práce - nie sú koláče! – 3000 €


SRRZ-RZ pri MŠ Cottbuská, Košice
Oriešky veveričky Ryšky – 3000 €

Detská organizácia FÉNIX, o. z., Územná organizácia Snina
Vihorlatské úzkokoľajky - 2. Etapa, 2 500 EUR

Detská železnica Košice o.z.
Aktivizácia mladých železničiarov počas 60-ročného jubilea detskej železnice, 2 275,54 EUR

Mesto Moldava nad Bodvou
Oddychová zóna pri rieke Bodva, 2 500 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom
Rozkvitnuté Kostoľany (úprava verejných priestranstiev, starej obecnej studne a osadenie drobnej parkovej architektúry), 2 008 EUR

Priatelia trstenskej prírody o.z.
Včelárenie - sladké, zdravé, užitočné - skús si to s name, 2 500 EUR

VERBUM BONUM (DOBRÉ SLOVO) o.z.
Čarovný svet skál, 1 802 EUR

Obec Lacková    
Na pamiatku predkov, do pamäte potomkov,    2514,35 EUR

Obec Margecany
Bezpečné in-line korčuľovanie, cyklistika a turistika v Rolovej hute,    2794,20 EUR

Obec Obišovce    
Zachráňme Obišovský hrad,    1990 EUR

Obec Vyšná Olšava    
Školské arborétum,    2430 EUR

Obec Ulič    
Krása spod Polonín oživená v starom dreve,    2967,45 EUR

OZ Detská železnica Košice    
Mladý železničiar 2014 - ochrana a záchrana detskej železničky,    2670 EUR

OZ ONAS    
"Aktívne za zdravím 2014",    2800 EUR

OZ Zlatá Baňa pre všetkých    
Celoročná starostlivosť o turistickú trasu pri Zlatej Bani,    3000 EUR

Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o.    
Ruka v ruke naprieč času,    2785 EUR

ZOM Prešov    
Boccia dobýva srdcia východniarov,    3049 EUR

OZ Čemerica Stakčín, Stakčín
Otvorme dvere do Polonín na mieste čiernej skládky,    3 000 EUR

OZ Detská železnica Košice, Košice
Mladý železničiar - ochrana a záchrana detskej železničky,    3 000 EUR

OZ Different - Združenie na podporu a rozvoj kultúrnych a environmentálnych aktivít, Andrejová    
Zelený Bardejov,    1 355 EUR

MC Drobec - materské centrum, Michalovce    
Ekodrobec - spoznávaj a chráň,    2 700 EUR

Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov    
Rekonštrukcia štartovacieho pahorku BMX bikrosovej dráhy,    2 500 EUR

Obec Brezovica    
Spoločne oživme a odprezentujme dedičstvo predkov doma aj v zahraničí,    3 000 EUR

Obec Hažín 
Záchrana kultúrneho dedičstva obce Hažín,    2 600 EUR

OZ Priatelia trstenskej prírody, Trstené pri Hornáde
Cyklisti, turisti, vitajte v mikroregióne Hornád,    2 945 EUR

OZ TJ Partizán ŠM Rudník, Rudník    
Oddychová zóna pri Svätej Anne spája komunitu,    2 900 EUR

OZ Záchranná služba Východ, Gelnica    
GL - Rescue 2013,    3 000 EUR

OZ Deťom Šariša, Veľký Šariš
projekt Dopravné ihrisko v Materskej škole vo Veľkom Šariši, 3 000 EUR

Obec Zemplínska Široká
projekt Vráťme " Močidlu" čo mu patrí, 1 919 EUR

OZ Francesco - regionálne autistické centrum, Prešov
projekt Aj autisti chcú športovať, 2 900 EUR

Obec Péder
projekt Vytvorenie centra na zachovanie tradičného ľudového umenia, 2 095,42 EUR

OZ Zemplínsko - užská hradná cesta, Strážske
projekt Živá dielňa - letná škola remesiel 2012, 2 881 EUR

OZ Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť, Hnilčík
projekt Banský skanzen v Hnilčíku, 2 414 EUR

Obec Michaľany
projekt Prvé detské ihrisko v obci Michaľany, 2 900 EUR

Obec Kluknava
projekt Viacúčelová športová plocha pri ZŠ v Kluknave, 2 820 EUR

OZ Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Rožňava
projekt Spoločne urobíme viac, 2 799.10 EUR

OZ Romano Kham, Drienovec
projekt Krok za krokom, 2 010 EUR

OZ Santiago, Veľký Šariš
projekt Obnova stredovekého bojiska Chyžka, 1 261.48 EUR

.

Občianske združenie Telovýchovná jednota Partizán ŠM Rudník
projekt Oddychová zóna na Svätej Anne - vidiecky turizmus bezpečne, 3 178 EUR

Občianske združenie Rákociho cesta, Veľký Šariš
projekt Štyri obce, jeden hrad, 1 000 EUR

Rodičovské združenie pri MŠ Galaktická 9, Košice
projekt Bezpečne na ceste, 3 300 EUR

Mestská časť Košice - Západ
projekt Paráda Terasy, 2 900 EUR

Obec Péder
projekt Leto v Pederi - nájdime si znova k sebe cestu, 2 400 EUR

Občianske združenie DOMKA Košice
projekt Sídlisko pre šport, 2 600 EUR

Občianske združenie Kandík - Kakasmandikó polgári tarsulás, Silica
projekt Postavme si detský sen, 3 291 EUR

Občianske združenie Klub vojenskej histórie Beskydy, Topoľovka
projekt Rekonštrukcia vojnových cintorínov pri obci Výrava, 2 050 EUR

Občianske združenie Klub historických koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska pri Košiciach
projekt Oprava historického parného rušňa 434.2338 z roku 1917, 3 200 EUR

Združenie NÁDEJ na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade
projekt Sme iní, no nie horší, 530 EUR

Občianske združenie Fauna Carpatica, Košice
projekt Korytnačka močiarna a ľudia v okolí obce Streda nad Bodrogom, 500 EUR

Združenie na záchranu Zborovského hradu, Bardejov
projekt Revitalizácia historickej dubovej aleje, 2 051 EUR 

Obec Čečejovce
projekt Pre úsmev našich detí, 3.285 Eur

Domka - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Rožňava
projekt Karpatská nadácia pomáha mladým dobrovoľníkom v Rožňave, 2.750 Eur

Tvorivý dom na vidieku n.o., Drienovec 
projekt Remeslo hrou, 2.215 Eur

Obec Komárovce
projekt Účelne trávený voľný čas - rozumne a zdravo, 2.330 Eur

Občianske združenie Krok za krokom Košice
projekt ZZZ - Znovu zopár zobudených, 2.510 Eur

Občianske združenie POLOMJANKA, Poloma
projekt Spoločne pre rozvoj folklóru v Polome, 3.000 Eur

Občianske združenie Priatelia trstenskej prírody
projekt Starý Hornád - zo smetiska oáza oddychu, 2.560 Eur

Občianske združenie SOSNA, Košice
projekt Múdra domácnosť - environmentálne alternatívy pre zeleň a vodu, 3.300 Eur

Mesto Spišská Belá
projekt Bezpečné mesto, 2.600 Eur

Svetielko pomoci, neziskový fond, Košice
projekt Svetielko pomoci Vám vždy ukáže cestu, 2.350 Eur

ALMA - Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera, Jablonov nad Turňou 
Interaktívne zelené štúdio - zachovanie identity vidieka, 3.210,- €

Autistické centrum Rubikon, n. o., Košice
Letný tábor remesiel, 2.409,96 €

Detská organizácia FRIGO, Košice 
Otvorený klub Pohoda, 3.300,- €

Materské centrum Stonožka, Košice
Príručka bezpečnosti a bezpečnostný preukaz dieťaťa, 2.661,41 €

Mikroregión Eurošariš, Kapušany
Najkrajší kút v šírom svete, 3.305,- €

Občianske združenie Dizajn fórum, Drienovec 
Veci a vecičky - malé múzeum remesiel na vidieku, 3.294,- €

Občianske združenie Katarína, Terňa
Poznávame, chránime a využívame les, 3.261,- €

Priatelia trstenskej prírody, Trstené pri Hornáde
Zachráňme Starý Hornád - revitalizácia, 3.319,39 €

Rákociho cesta, Veľký Šariš
Cech hradných záchrancov, 2.224,- €

Slovenská ornitologická spoločnosť/Bird Life Slovensko, pobočka Michalovce 
Avescentrum - ekovýchovné centrum Vtáčieho raja, 2.927,70 €

Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť, Prešov
Putovanie storočiami, 3.281,46 €

Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť, Prešov
Projekt: Dobrovoľnícka služba na hrade, 94 000 Sk

Obec Družstevná pri Hornáde, Družstevná pri Hornáde
Projekt: Kompost - zelený poklad, 91 290 Sk

Telovýchovná jednota Družstevník Paňovce
Projekt: Paňovce - Spoznaj svojho suseda, 87 822 Sk

Tvorivý dom na vidieku n.o., Drienovec
Projekt: Rómska galéria - priestor pre komunitné kultúrne voľnočasové aktivity, 97 400 Sk

Obec Kokšov-Bakša, Kokšov-Bakša
Projekt: Radosť pre naše slniečka, 68 850 Sk

Literárna spoločnosť Pravé orechové, Košice
Projekt: Zem bez príbehov = strom bez koreňov, 99 980 Sk

Slovenský skauting 66. zbor Eduarda Korpoyana, Nižné Ružbachy
Projekt: Lezecká stena - prostriedok na posilnenie miestnej komunity, 100 000 Sk

SOPKA (Senianska oddychovo-pohybová kultúrna aktivita) n. o., Seňa
Projekt: Rekonštrukcia bežeckej dráhy a výstavba detského ihriska, 100 000Sk

Obec Zlatá Idka
Projekt: Zachovanie kultúrneho dedičstva o baníctve a hutníctve v Zlatej Idke, 50 000 Sk

Obec Zemplínska Teplica
Projekt: Sieň tradícií obce Zemplínska Teplica, 99 500 Sk

 ZRPŠ pri materskej škole Dénešova 53, Košice
Projekt: Vytvoriť bezpečné prostredie pre deti a viesť k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky, 91 158 Sk

Rodičovské združenie pri ZŠ Gemerská 2, Košice
Projekt: Prírodná zelená bariéra, školská bylinná záhrada, 20 000 Sk

Anima
Tvorivá ruka človeka má veľkú silu, 1500 EUR

Naša šanca
Mŕtve rameno – kotlík života, 2 500 EUR

Barlička
Bezpečne na cestách, bezpečne domov, 2 430 EUR

Obec Družstevná pri Hornáde
Deťom pre radosť (Zveľadenie verejného priestranstva s ihriskom), 2 500 EUR

Obec Oľšov
Rekonštrukcia Švecovej studne, 1 074 EUR

Obec Ruská Nová Ves
Soľ nás spája, 1 296 EUR

Obec Ulič
Vtáčie hniezdo pri uličke, 2 200 EUR

Detská železnica Košice
Nové priestory malých železničiarov v novej staničnej budove,  2 460 EUR

Domka, stredisko Košice
Dobrovoľníctvo – životný štýl, 2 222,98 EUR

Ľubovňan, kynologický klub
Nekončíme, 2 000 EUR

Obec Hažlín
Zmeňme čiernu skládku na oddychovú zónu, 2 483 EUR

Obec Jarabina
Lesopark Jarabina, 2 500 EUR

OZ Barlička
Tri záhrady – tri generácie, 2 239 EUR

Enjoy the ride
Safe view, Safe ride  (2 250 eur)

Akademik TU Košice
Čistá hladina a brehy Ružína  (2 250 eur)

Obec Podhradik
Hradná ohrada pre zubaté kosačky (2 250 eur)

Obec Nižná Myšľa
Oddychová zóna pre každého (2 250 eur)

OZ Tvorivá dielňa, Košice
Šijeme a tvoríme pre radosť, s deťmi a pre deti  (2 250 eur)

Telovýchovná jednota Partizán ŠM Rudník
Oddychová zóna pri Svätej Anne - stretnutia mládeže regiónu (2 250 eur)

Maják nádeje
Kreatívnou činnosťou k pomoci - 1 500 EUR

SOPKA, n.o.
Vonkajšie cvičisko – 2 122 EUR

Obec Nižný Klátov
Multifunkčné ihrisko pre všetkých – 2 500 EUR

Atletika Košice o.z.
Čokoládová Tretra Slovensko – 2 498 EUR

OZ Romalka
Merkin te kurel - Bezpečný sex – 1 880 EUR

Obec Lipovce
Piaty hrad – čítanka pre hradné samosprávy – 2 500 EUR

Obec Hrašovík
Miesto športu, hier a oddychu – 2 500 EUR

Obec Jaklovce
Jaklovský dopraváčik – 2 497 EUR

Obec Obišovce
Ku hradu slivkovou alejou - 2 500 EUR

OZ Enjoy the ride
Fun box for training skills – 2 500 EUR

OZ Priatelia trstenskej prírody
Voda je život, naučme sa s ňou hospodáriť – 1 810 EUR

OZ Usmej sa na mňa
Niečo menej, niečo viac – 1 193 EUR

 

Občianske združenie Castrum Thorna (Turňa nad Bodvou )
Bezpečný bastión - 2 296 EUR

Detská železnica Košice, o. z. (Košice)
Detská železnica bezpečná pre všetkých - 2 296 EUR

Horúci tím (Abránovce)
Montessori dielničky pre znevýhodnené deti - 1 570 EUR

Obec Hýľov (Hýľov)
Kaštieľna oáza plná pokladov - 2 296 EUR

Detičky lastovičky (Medzilaborce)
Spoločné chvíle - 2 296 EUR

Save Nature by Čivas (Veľká Ida)
Upracme svoje okolie - 2 246 EUR

Centrum pre deti a rodiny DRaK Prešov
Práca šľachtí človeka – 1930 €

Mestská časť Košice-Poľov
Revitalizácia detského ihriska Lienka – 3000 €

Obec Belža
Pevnosť Belža – 2252 €

Obec Lenartov
Mama, tato, poďme triediť odpad, veď je náš! – 2970 €

Obec Olejníkov
Spolu sme silnejší – 3000 €

OZ Herbidus, Rimavská Sobota
Najkrajší pohľad na svet je z konského chrbta – 2975 €

OZ Maják nádeje Košice
Žijeme zdravo – 2733 €

OZ Náš svet, Vranov n/T
Komu sa nelení, tomu sa zelení – 2940 €

OZ Nie sme sami, Prešov
Učenie a tvorenie so psím terapeutom – 2500 €

OZ Topľanská Lúčka, Lúčka
Zveľaďujeme Lúčanský chotár – 3000 €

OZ Tvorivá dielňa, Košice
Šanca pre Šacu – 2700 €

Mestská časť Košice-Poľov
Workoutová zostava na cvičenie – 3000 €

Obec Podhoroď
Naštartujme obnovu hradu Tibava – 3000 €

Obec Vyšná Myšľa
Zádržná nádrž pri Močidle – 2986 €

OZ Jakasport Academy, Košice
Na lyžiarskych svahoch bezpečne a s radosťou – 1960 €

OZ Nie sme sami, Prešov
Tvorivé dielne našich predkov – 1446 €

OZ Pimpollo, Košice
Pátrač Tino spoznáva – 2800 €

OZ Topľanská Lúčka, Lúčka
Zdravé a múdre deti – naša budúcnosť – 3000 €

OZ V plus
Cestice – 3 zones – 3000 €

OZR pri ZŠ, Trstené pri Hornáde
Z lásky k pohybu – 2808 €

SRRZ-RZ pri MŠ Cottbuská, Košice
Športom k zdravému životnému štýlu –3000 €

S P O L O Č N E   P R E   R E G I Ó N

KONTAKT

Zuzana Baranecová

Koordinátorka projektu

    +421 55 673 4405

Prázdny

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...