KONTAKT  |    _eng _sk

Krajina je obraz ľudí, ktorí ju obývajú
           Pridané: 15.02.2010
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 04/2010

S Rastislavom Šelepským o projekte Starý Hornád - zo smetiska oáza oddychu

Výsledky tretieho ročníka grantového programu Spoločne pre región sú už známe. Začiatkom tohto mesiaca ich slávnostne vyhlásili na pôde úradu Košického samosprávneho kraja. Medzi úspešnými žiadateľmi o podporu pri realizácii projektov zameraných na zlepšenie života v mestách a obciach východoslovenského regiónu bol aj predseda Občianskeho združenia Priatelia trstenskej prírody, zamestnanec divízneho závodu Oceliareň, Rastislav Šelepský. Za kolektív žiadateľov o grant prevzal z rúk prezidenta U. S. Steel Košice Georgea F. Babcoka a riaditeľky Karpatskej nadácie Laury Dittelovej šek na 2 560 eur. Finančná injekcia im umožní realizovať environmentálny projekt Starý Hornád - zo smetiska oáza oddychu.

"Ja osobne som veľmi rád, že takýto program v našej firme existuje," konštatuje Rastislav Šelepský. "V každej obci alebo mestskej časti sa nájdu ľudia, ktorí cítia potrebu niečo vo svojom okolí zlepšiť. Či už skrášliť nejaký verejný priestor výsadbou drevín, opraviť detské ihrisko, alebo napríklad premeniť bývalú kotolňu v obecnom úrade na klubovňu pre mládež. Zájdu na obecný alebo mestský úrad, či by nebolo možné ich nápad zrealizovať, ale tam sa spravidla dozvedia, že existuje veľmi veľa vážnejších problémov, ktoré treba riešiť. Tu veľa dobrých nápadov končí a nadšenie pre dobrú vec opadne. Práve v takýchto prípadoch môže program Spoločne pre región pomôcť. Je to aj prípad nášho občianskeho združenia. Bolo by naivné čakať od obce väčšiu finančnú podporu na vyčistenie územia pri Hornáde, keď ju čaká finančne náročná výstavba kanalizácie, keď treba v škole rekonštruovať kotolňu, či vymeniť staré okná v materskej škôlke."

V Trstenom pri Hornáde má šport, divadlo, spev či dychovka dlhoročnú tradíciu, väčšina občanov sa zapája do dobrovoľníckych aktivít. Občianske združenie Priatelia trstenskej prírody, ktorému Rastislav Šelepský predsedá, založili vlani. Chceli pre stav životného prostredia v okolí svojej obce podniknúť viac. "Krajina je obraz ľudí, ktorí ju obývajú. Je to jeden z dôvodov, prečo sme založili naše občianske združenie. Veľa môže urobiť aj záujmová skupina, ale občianske združenie, ako právny subjekt, ponúka väčšie možnosti. Pomoc našej firmy je o to cennejšia, že podporila náš úplne prvý projekt. Išli sme do neho s malou dušou. To, čo sa nám podarilo urobiť za prostriedky z minuloročného grantu, nás posmelilo a pomohlo nám získať veľa sympatizantov pre naše ďalšie ciele. Komunikáciou so združeniami s podobným zameraním sme spoznali ďalšie možnosti získavania finančnej podpory pre naše aktivity. Práve pripravujeme v poradí už piaty projekt, ktorým chceme pomôcť prírode v obci a regióne."

Pod úspešný projekt s názvom Starý Hornád - zo smetiska oáza oddychu, ktorý získal na svoju realizáciu grant vo výške 2 560 eur, sa "podpísalo" podľa slov Rastislava Šelepského vyše dvadsať zamestnancov U. S. Steel Košice, členov združenia. Každý z nich prispeje do spoločného diela dobrovoľnou prácou. A keďže hlavný dôraz kladú na prácu s mládežou, hlavným partnerom je základná škola. Všetky aktivity v rámci projektu sú nastavené tak, aby sa ich mohli zúčastniť žiaci so svojimi pedagógmi. Ďalšími partnermi sú obec Trstené pri Hornáde a Občianske združenie SOSNA, na aktivitách sa zúčastňujú aj členovia rybárskeho zväzu. "Zo skúsenosti z minulého roku vieme, že ak požiadame firmy z našej obce a okolia o menšiu službu alebo materiál, neodmietnu nás a radi dobrej veci pomôžu," konštatuje Rastislav Šelepský.

A o čo skupine nadšencov ide? Už vlani územie pri mŕtvom ramene rieky Hornád, ktoré nazývajú Starý Hornád, vyčistili a upravili. Vyzbierali dva veľkoobjemové kontajnery pneumatík a tri kontajnery rôzneho odpadu. Pomocou ťažkej techniky upravili brehy, ktoré sú teraz po celej dĺžke priechodné a vhodné na prechádzku. "V tomto roku v skrášľovaní tohto územia pokračujeme. Spolu s mládežou vysadíme väčšie množstvo stromov a krov. Na jestvujúce dreviny rozmiestnime vtáčie búdky, ktoré za našej pomoci zhotovia deti. Ponad vodnú plochu urobíme drevenú lávku, ktorá viac sprístupní toto miesto a zvýrazní jeho oddychový charakter. Kosením a mulčovaním odstránime invazívne rastliny." Toto sú ich materiálne ciele. Nad nimi je však hlavný zámer. Chcú u detí a mládeže z obce vypestovať osobný vzťah a zodpovednosť k okolitej prírode. "Aby naše vnúčatá už výraz čierna skládka alebo kontaminovaný potok nepoznali a aby mohli povedať, že v našej obci a jej okolí je naozaj pekne a že je tu radosť bývať. Na záver by som chcel pripomenúť spolupracovníkom cyklistom, či peším turistom, že Starý Hornád je súčasťou regionálneho cyklistického chodníka. To znamená, že keď dôjdu až k nám, budú si môcť oddýchnuť v príjemnom prostredí," dodal Rastislav Šelepský.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu