Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

MIKROLEGOVANÁ OCEĽ​

Prázdny

V kategórii Žiarovo pozinkovaná oceľ

Prázdny

 

 

CHARAKTERISTIKA

Výrobky z konštrukčných mikrolegovaných ocelí sa vyznačujú jemnou štruktúrou, zvýšenou tvárniteľnosou za studena. Používajú sa na dynamicky namáhané časti vozidiel.

formy výrobkov

Zvitky

široké pásy s valcovanou šírkou 600mm a viac, dodávané vo zvitkoch

Pozdĺžne delené pásy

delené zo širokých pásov, šírka menej ako 600mm, dodávané vo zvitkoch

Tabule

plechy delené zo širokých pásov dodávané v tabuliach

Kľúčové vlastnosti

HX220LAD, HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, HX380LAD, HX420LAD

Akosti podľa EN 10346:2015

HX220LAD

Akosti podľa TN USSK 10346-3:2022

CR210LA, CR240LA, CR270LA, CR300LA, CR340LA, CR380LA, CR420LA

Akosti podľa VDA 239-100:2016

a v odpovedajúcich akostiach podľa medzinárodných (ISO), národných technických noriem (JIS, ASTM, ....) resp. iných technických noriem používaných v automobilovom priemysle
Akosti sú vyrábané s povlakom zo zinku (+Z - označenie povlaku podľa EN 10346:2015 resp. -GI označenie povlaku podľa VDA 239-100:2016) a/alebo s povlakom zo zliatiny zinok-železo (+ZF- označenie povlaku podľa EN 10346:2015 resp. -GA označenie povlaku podľa VDA 239-100:2016)

Technické parametre

CHEMICKÉ ZLOŽENIE

Akosti podľa
EN 10346:2015
TN USSK 10346-3:2022
VDA 239-100:2016
Chemický rozbor tavebnej analýzy v %
CMAX MnMAX SiMAX PMAX SMAX Al TiMAX NbMAX CuMAX
CR210LA-GI, -GA 0,10 1,00 0,50 0,080 0,030 min. 0,015 0,15 0,10 0,20
HX220LAD+Z, +ZF 0,07 0,40 0,04 0,020 0,015 0,020 - 0,060 - 0,025 0,20
CR240LA-GI, -GA 0,10 1,00 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,15 0,09 0,20
HX260LAD+Z, +ZF 0,11 1,00 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,15 0,09 -
CR270LA-GI, -GA 0,12 1,00 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,15 0,09 0,20
HX300LAD+Z, +ZF 0,12 1,40 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,15 0,09 -
CR300LA-GI, -GA 0,12 1,40 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,15 0,09 0,20
HX340LAD+Z, +ZF 0,12 1,40 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,15 0,10 -
CR340LA-GI, -GA 0,12 1,50 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,15 0,09 0,20
HX380LAD+Z, +ZF 0,12 1,50 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,15 0,10 -
CR380LA-GI, -GA 0,12 1,60 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,15 0,09 0,20
HX420LAD+Z, +ZF 0,12 1,60 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,15 0,10 -
CR420LA-GI, -GA 0,12 1,65 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,15 0,09 0,20

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Akosti podľa
EN 10346:2015
TN USSK 10346-3:2022
VDA 239-100:2016
Rp0,2
[MPa]
Rm
[MPa]
A MIN (%)
Lo = 80 mm
r0
min.
rm
min.
n0
min.
CR210LA-GI, -GA2) 210 - 300 310 - 410 29 1,0 1,1 0,15
HX220LAD+Z, +ZF min. 220 min. 340 28; (26)1) - - -
CR240LA-GI, -GA2) 240 - 320 320 - 420 27 - - 0,15
HX260LAD+Z, +ZF 260 - 330 350 - 430 26; (24)1) - - -
CR270LA-GI, -GA2) 270 - 350 350 - 460 25 - - 0,14
HX300LAD+Z, +ZF 300 - 380 380 - 480 23; (21)1) - - -
CR300LA-GI, -GA2) 300 - 380 380 - 490 23 - - 0,14
HX340LAD+Z, +ZF 340 - 420 410 - 510 21; (19)1) - - -
CR340LA-GI, -GA2) 340 - 430 410 - 530 21 - - 0,12
HX380LAD+Z, +ZF 380 - 480 440 - 560 19; (17)1) - - -
CR380LA-GI, -GA2) 380 - 470 450 - 570 19 - - 0,12
HX420LAD+Z, +ZF 420 - 520 470 - 590 17; (15)1) - - -
CR420LA-GI, -GA2) 420 - 520 480 - 600 17 - - 0,11

1) platí pre povlak ZF
2) redukcia predpísaných hodnôt pre výrobky s GA povlakom odstupňované podľa hrúbok:
          t < 0,60 mm                         - 4     - 0,4     - 0,2
          0,60 mm ≤ t ≤ 1,60 mm     - 2     - 0,2     - 0,15
          t > 0,60 mm                         - 2     - 0,4     - 0,2
akosti podľa EN 10346/15 A TN USSK 10346-3/22 skúšané v priečnom smere
akosti podľa VDA-239-100/16 skúšané v pozdĺžnom smere

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV

HX260LAD, CR270LA, HX300LAD, CR300LA

Nominálna hrúbka [mm]   800 990 1190 1300 1500
0,40 - 0,59            
0,60 - 0,79          
0,80 - 1,29        
1,30 - 2,00      

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV

HX340LAD, CR340LA, HX380LAD, CR380LA

Nominálna hrúbka [mm]   800 900 1100 1180 1240 1300
0,50 - 0,59              
0,60 - 1,09            
1,10 - 1,49          
1,50 - 1,89        
1,90 - 2,00      

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV

HX420LAD, CR420LA

Nominálna hrúbka [mm]   800 1160 1300 1360 1400
0,75 - 1,19            
1,20 - 1,79          
1,80 - 1,89        
1,90 - 2,00      
Nominálna hrúbka [mm] Dĺžka tabúľ [mm] Priemer zvitku [mm] Šírka pozdĺžne deleného pásu Nominálna hmotnosť zvitku
[kg.mm -1 šírky]
vnútorný vonkajší
0,40 - 2,00 1 000 - 3 100 cca 500 max. 1 400 40 - 600
(v závislosti na hrúbke plechu)
3 - 9,9
cca 600
2 - 9,4

POZNÁMKA:
- hrúbky sú odstupňované po 0,01 mm, šírky po 5,0 mm, dĺžky po 5 mm
- nominálna hrúbka vrátane zinkového povlaku 

Tolerancie rozmerov podľa EN 10143:2006. Prísnejšie tolerancie po dohode.

V prípade potreby konkrétnych parametrov, ktoré sa tu nenachádzajú, nás kontaktujte

LOGISTIKA

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

Viac o doprave a balení     

M I K R O L E G O V A N Á   O C E Ľ​

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

Milan Beličák

Obchodný riaditeľ pre Česko a Slovensko

    +421 556 734 598

    +421 903 601 790

    mbelicaksk.uss.com

Milan Malík

Obchodný riaditeľ pre Poľsko

  +421 556 734 654

  +421 903 627 471

  mmaliksk.uss.com

Eva Širilová

Obchodný riaditeľ pre západnú Európu

  +421 556 734 016

  +421 917 656 761

  esirillovask.uss.com

Ján Rohár

Obchodný riaditeľ pre južnú a východnú Európu a Export

  +421 556 734 596

  +421 903 616 433

  jroharsk.uss.com

Dušan Dzurovčin

Obchodný riaditeľ pre Rakúsko

  +421 556 734 538

  +421 917 731 813

  ddzurovcinsk.uss.com

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...