KONTAKT  |    _eng _sk

Mikrolegovaná oceľ​
           

 

 

Použitie

Plechy z konštrukčných mikrolegovaných akostí sa vyznačujú jemnou štruktúrou, zvýšenou tvárniteľnosou za studena. Používajú sa na dynamicky namáhané časti vozidiel.

U. S. Steel Košice má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001, ako aj podľa IATF 16949 pre automobilový priemysel, ktoré sú dozorované TÜV NORD.

 

Akosti

Výrobky valcované za tepla sú klasifikované do akostných stupňov podľa chemického zloženia a mechanických vlastností.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

POROVNANIE AKOSTÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

Európska únia
EN 10346/09
USA
ASTM A 653M
HX260LAD + Z, + ZF -
HX300LAD + Z, + ZF -
HX340LAD + Z, + ZF A 653 HSLA, Grade A,B
HX380LAD + Z, + ZF -
HX420LAD + Z, + ZF A 653 HSLA, Grade A,B

povlaky ZF po dohode strán

CHEMICKÉ ZLOŽENIE

Akosti podľa
EN 10346/09
Chemický rozbor tavebnej analýzy v %
C MnMAX SiMAX PMAX SMAX Al NbMAX TiMAX
HX260LAD + Z, + ZF max.0,11 0,60 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,090 0,12
HX300LAD + Z, + ZF max.0,11 1,00 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,090 0,15
HX340LAD + Z, + ZF max.0,11 1,00 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,090 0,15
HX380LAD + Z, + ZF max.0,11 1,40 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,090 0,15
HX420LAD + Z, + ZF max.0,11 1,40 0,50 0,030 0,025 min. 0,015 0,090 0,15

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Akosti podľa
EN 10346/09
Rp0,2
[MPa]
Rm
[MPa]
A MIN (%)
Lo = 80 mm
HX260LAD + Z, ZF 260-330 350-430 26; (24)1)
HX300LAD + Z, ZF 300-380 380-480 23; (21)1)
HX340LAD + Z, ZF 340-420 410-510 21; (19)1)
HX380LAD + Z, ZF 380-480 440-560 19; (17)1)
HX420LAD + Z, ZF 420-520 470-590 17; (15)1)

1) platí pre povlak ZF

vzorky sa odoberajú naprieč k smeru valcovania

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]                                                                                              HX260LAD, HX300LAD

Nominálna hrúbka   800 990 1190 1300 1500
0,45 - 0,59            
0,60 - 0,79          
0,80 - 1,29        
1,30 - 2,00      

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]                                                                                              HX340LAD, HX380LAD

Nominálna hrúbka   800 900 1100 1180 1240 1300
0,50 - 0,59              
0,60 - 1,09            
1,10 - 1,49          
1,50 - 1,89        
1,90 - 2,00      

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]                                                                                                                  HX420LAD

Nominálna hrúbka   800 1160 1300 1360 1400
1,00 - 1,19            
1,20 - 1,79          
1,80 - 1,89        
1,90 - 2,00      
Nominálna hrúbka Dĺžka tabúľ Priemer zvitku Šírka pozdĺžne deleného pásu Nominálna hmotnosť zvitku
[kg.mm -1 of šírky]
vnútorný vonkajší
0,50 - 2,00 1 000 - 3 100 cca 500 max. 1 400 40 - 600
(v závislosti na hrúbke plechu)
3 - 9,9
cca 600
2 - 9,4

POZNÁMKA:  - hrúbky sú odstupňované po 0,01 mm, šírky po 5,0 mm, dĺžky po 5 mm
             - nominálna hrúbka vrátane zinkového povlaku

TOLERANCIE HRÚBKY - EN 10143/06 [ mm ]                                                                                                       Re < 260 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,035 ± 0,040
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,040 ± 0,045
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,045 ± 0,050
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,10 ± 0,11 ± 0,060 ± 0,070
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,12 ± 0,13 ± 0,070 ± 0,080

POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán

TOLERANCIE HRÚBKY - EN 10143/06 [ mm ]                                                                                             260 ≤ Re < 360 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,040 ± 0,045
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,045 ± 0,050
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,060 ± 0,070
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,11 ± 0,13 ± 0,070 ± 0,080
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,14 ± 0,15 ± 0,080 ± 0,090

POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán

THICKNESS TOLERANCIE - EN 10143/06 [ mm ]                                                                                             360 ≤ Re < 420 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,045 ± 0,050
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,060 ± 0,070
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,10 ± 0,11 ± 0,070 ± 0,080
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,13 ± 0,14 ± 0,080 ± 0,090
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,16 ± 0,17 ± 0,090 ± 0,110

POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán

ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ1) PODĽA EN 10143/06 [ mm ]                                                                           Re < 260 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri hrúbkach Zúžené tolerancie pri hrúbkach
< 0,70  ≥ 0,70 < 2,00 < 0,70  ≥ 0,70 < 1,60  ≥ 1,60 ≤ 2,00
 ≥ 600 < 1 200 10 8 5 4 3
 ≥ 1 200 < 1 500 12 10 6 5 4
 ≥ 1 500 17 15 8 7 6

1) odchýlka rovinnosti zvitkov na základe dohody
2) zúžené tolerancie po dohode strán

ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ1) PODĽA EN 10143/06 [ mm ]                                                                             260 ≤ Re < 360 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri hrúbkach Zúžené tolerancie pri hrúbkach
< 0,70  ≥ 0,70 < 2,00 < 0,70  ≥ 0,70 < 1,60  ≥ 1,60 ≤ 2,00
 ≥ 600 < 1 200 13 10 8 6 5
 ≥ 1 200 < 1 500 15 13 9 8 6
 ≥ 1 500 20 19 12 10 9

 

1) odchýlka rovinnosti zvitkov na základe dohody
2) zúžené tolerancie po dohode strán

ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ - EN 10143/06 [ mm ]                                                                                                                  Re ≥ 360 MPa

POZNÁMKA: odchýlka rovinnosti ocele s medzou sklzu Re > 360 MPa po dohode strán

VYHOTOVENIE POVLAKU

Výrobky so zinkovým povlakom (Z)

  • zvyčajný zinkový kvet (N)
  • malý zinkový kvet (M)

Výrobky s povlakom zo zliatiny zinok-železo (ZF)

DRUH POVRCHU

  • zvyčajný povrch A                        - podľa EN 10 346/09
  • zlepšený povrch B                       - podľa EN 10 346/09

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

  • chemicky pasivovaný C
    (chromátovanie 10 - 100 mg Cr3+.m-2)
  • olejovaný O (0,6-2,5 g.m-2 )
  • chemicky pasivovaný a olejovaný CO (iba zvitky)
  • bez povrchovej úpravy

HMOTNOSŤ POVLAKU

Zinkový povlak
(Z)
Min. plošná hmotnosť zinkového
povlaku na oboch stranách [g.m-2]
rovnaký 100; 140; 150; 180; 200; 225; 275;(350)
differential 140/100; 150/85;

 

Povlak zo zliatiny
zinok-železo
(ZF)
Min. plošná hmotnosť zinkového
povlaku na oboch stranách [g.m-2]
rovnaký 90; 100; 110; 120

 

Iné rozmery po dohode strán
Informatívna hrúbka povlaku: 7g.m-2 ≈ 1μm

SÚBORY NA STIAHNUTIE

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY
Stiahnuť PDF (408 KB)

 

Logistika

 

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

 

Dodacie podmienky

Finálne výrobky sú dodávané zákazníkom prostredníctvom nákladnej cestnej dopravy, železničnej dopravy, lodí alebo dopravou priamo z našich distribučných centier.

                

 » vedieť viac       

mail_orange_icon_big

Pošlite nám správu

Budeme Vás kontaktovať s konkrétnou ponukou 

OBCHODNÝ TÍM

MIROSLAV MAĎAR

Obchodný riaditeľ
Slovensko

 

+421 556 739 307
+421 903 656 284

mmadarsk.uss.com

DOVDON TUGSBAYAR

Výkonný riaditeľ
U. S. Steel Europe - Bohemia a.s.
 (Česko)

+420 226 201 550
+420 777 0022 40

dtugsbayarsk.uss.com

MILAN MALÍK

Obchodný riaditeľ
Poľsko

 

+421 556 734 654
+421 903 627 471

mmaliksk.uss.com

DUŠAN DZUROVČÍN

Obchodný riaditeľ
Rakúsko, Maďarsko, Ex-Yugo, Taliansko

 

+421 556 734 538
+421 917 731 813

ddzurovcinsk.uss.com

VIKTOR UDODIK

Obchodný riaditeľ pre
východnú a južnú Európu, Škandináviu a export

+421 556 734 279
+421 903 656 981

  vudodiksk.uss.com

 

 

ROBERT KRAMER

Predajná kancelária
U. S. Steel Europe -
 
Germany GmbH.

+49 211 447292 12
 

rkramersk.uss.com

 

FREDERIC SZTOR

Predajná kancelária
U. S. Steel Europe -

France S.A.

+33 3 8768 1145
 

fsztorsk.uss.com

MARIÁN KOSTAČ

Senior riaditeľ
pre Európu

 

+421 904 704 022
 

mkostacsk.uss.com

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.