KONTAKT  |    _eng _sk

telekomunikačné a dátové služby
           

Pre externé subjekty, pre ktoré U. S. Steel Košice, s.r.o. poskytuje na základe uzatvorených zmlúv telekomunikačné, resp. dátové služby, sa týmto v zmysle §42 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, zverejňujú:

 

Garantom úplnosti a aktuálnosti zverejnených všeobecných podmienok na poskytovanie telekomunikačných, resp. dátových služieb je Manažér procesov pre dátové a hlasové komunikácie.

Kontakt :
blepissk.uss.com

+421 55 673 44 72

 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.