KONTAKT  |    _eng _sk

FInančné výkazy
           

 

 


V súlade s paragrafom 21 (odsek 5) Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov má spoločnosť povinnosť zverejniť úplnú účtovnú závierku na internetovej stránke. Zverejnené účtovné závierky boli pripravené podľa Zákona o účtovníctve buď v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo (IFRS) platnými v EÚ, alebo v súlade so slovenskými účtovnými predpismi (SÚŠ). 
 

 

Okrem zverejnených účtovných závierok USSK pripravuje účtovnú závierku aj pre účely konsolidácie v rámci účtovnej závierky materskej spoločnosti United States Steel Corporation (USS) v súlade s účtovnými zásadami platnými v USA (US GAAP). Účtovná závierka USS je zverejnená na nasledovných internetových stránkach:

www.uss.com
www.sec.gov

Výsledky USSK sú súčasťou segmentu U. S. Steel Europe, ktorý však okrem spoločností v skupine USSK obsahuje aj výsledky iných spoločností USS Corporation. Z dôvodu prípravy výkazov podľa rôznych účtovných štandardov, ako aj z pohľadu rozdielneho rozsahu konsolidovaného celku, nie sú tieto účtovné závierky navzájom porovnateľné. 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...