Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

FINANČNÉ VÝKAZY

Prázdny

 

 

Výročné správy, závierky

V súlade s paragrafom 21 (odsek 5) Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov má spoločnosť povinnosť zverejniť úplnú účtovnú závierku na internetovej stránke.

Zverejnené účtovné závierky boli pripravené podľa Zákona o účtovníctve buď v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo (IFRS) platnými v EÚ, alebo v súlade so slovenskými účtovnými predpismi (SÚŠ).

KONSOLIDÁCIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Okrem zverejnených účtovných závierok USSK pripravuje účtovnú závierku aj pre účely konsolidácie v rámci účtovnej závierky materskej spoločnosti United States Steel Corporation (USS) v súlade s účtovnými zásadami platnými v USA (US GAAP). Účtovná závierka USS je zverejnená na nasledovných internetových stránkach:

www.uss.com
www.sec.gov

USS Corporation

Výsledky USSK sú súčasťou segmentu U. S. Steel Europe, ktorý však okrem spoločností v skupine USSK obsahuje aj výsledky iných spoločností USS Corporation. Z dôvodu prípravy výkazov podľa rôznych účtovných štandardov, ako aj z pohľadu rozdielneho rozsahu konsolidovaného celku, nie sú tieto účtovné závierky navzájom porovnateľné.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...