KONTAKT  |    _eng _sk

Spoločenská zodpovednosť
           

V spoločnosti U. S. Steel Košice dlhodobo podnikáme čestne a konáme zodpovedne vo vzťahu k svojim zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom a ďalším zainteresovaným stranám. Pravidelne informujeme o výsledkoch svojich podnikateľských aktivít v ekonomickej, sociálnej i environmentálnej oblasti a osobitne aj o vplyve na komunitu a región.

U. S. Steel Košice patrí zároveň medzi zakladajúcich členov neformálneho združenia firiem Business Leaders Forum, ktoré od roku 2004 systematicky na Slovensku presadzuje princípy firemnej spoločenskej zodpovednosti (CSR).

https://www.blf.sk/business-leaders-forum

Hodnoty našej spoločnosti vychádzajú z tzv. Garyho princípov sudcu Alberta Garyho, jedného zo zakladateľov korporácie United States Steel, ktoré zadefinoval ešte začiatkom 20. storočia:

 • Som presvedčený, že ak je vec správna, bude nakoniec trvalo úspešná. 
 • Najvyššia odmena je výsledkom čestných a korektných praktík. Z dlhodobého hľadiska sú na konci sebeckého, neférového a nečestného správania zlé výsledky. 
 • Verím v súťaž ... a v to, že súťaž by mal vyhrať ten najrýchlejší, a v to, že úspech by mal pripadnúť tomu najpozornejšiemu, najaktívnejšiemu a najvytrvalejšiemu. 
 • Žiadna firma trvalo neuspeje, pokiaľ so svojimi zamestnancami nezaobchádza poctivo a ľudsky. 
 • Plne verím v publicitu. Najistejšou a najrozumnejšou kontrolou je verejná mienka.
 • Ak chceme uspieť ako podnikatelia, musíme konať na základe princípov čestnosti, férovosti, práva a spravodlivosti. 
 • Musíme pracovať tak férovo a na takej vysokej úrovni, že získame podporu tých, ktorí poznajú naše podnikanie. 
 • Nepodporujeme dohody, ktoré obmedzujú slobodné podnikanie, ani aktivity akéhokoľvek druhu, ktoré odporujú právu či verejnému prospechu. 
 • Nikdy nesmieme zabudnúť, že naše práva a záujmy sú alebo by mali byť podriadené verejnému prospechu, to znamená, že osobné práva a záujmy musia dať vždy prednosť záujmom verejnosti.

Svoju podnikateľskú činnosť vykonávame vždyv súlade s etikou a platnou legislatívou.

 • Vyžadujeme čestnosť, poctivosť a transparentnosť aj od našich obchodných partnerov. Tieto hodnoty sú pre nás záväzné od prvého dňa, odkedy sme začali vyvíjať podnikateľskú činnosť na Slovensku. Od počiatku vyžadujeme dodržiavanie zákonov a etické správanie aj od našich dodávateľov.
 • Etické správanie tvorí základ dôvery potrebnej pre dlhodobý obchodný úspech našej spoločnosti.

 

Výsledky zodpovedného prístupu sa prelínajú všetkými oblasťami nášho podnikania a takto prierezovo sú zverejnené aj na našich webových stránkach.
Ďalšie informácie obsahujú Správy o spoločenskej zodpovednosti, ktoré sú od roku 2011 integrované do firemných výročných správ.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.