Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Prázdny

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. v zmysle zákona o verejnom obstarávaní je verejným obstarávateľom a je povinná používať postupy určené zákonom o verejnom obstarávaní.

OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ZNÍŽENIE MNOŽSTVA EMISIÍ NA SVA – ML Č.1 A 3

   Súbory na stiahnutie

» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ZVÝŠENIE ÚČINNOSTI ODPRÁŠENIA DZ OC – PÁSOVÁ DOPRAVA

   Súbory na stiahnutie

OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ZVÝŠENIE ÚČINNOSTI ODPRÁŠENIA DZ OC – ŠTRBINOVÉ ZÁSOBNÍKY

   Súbory na stiahnutie

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ODSÍRENIE SUROVÉHO ŽELEZA V OC I

   Súbory na stiahnutie

OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ODPRÁŠENIE KOKSOVEJ SLUŽBY VKB1

   Súbory na stiahnutie

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ODPRÁŠENIE KOKSOVEJ SLUŽBY VKB3

   Súbory na stiahnutie

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

KONTROLA EMISIÍ PRE RUDNÉ MOSTY VP3 – PRESTAVBA EO34

   Súbory na stiahnutie

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ODPRÁŠENIE KONCOV SPEKACÍCH PÁSOV 1 A 2

   Súbory na stiahnutie

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ODPRÁŠENIE KONCOV SPEKACÍCH PÁSOV 3 A 4

   Súbory na stiahnutie

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ODPRÁŠENIE ÚPRAVNE UHLIA

   Súbory na stiahnutie

OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ODPRÁŠENIE OC2 – ODSÍRENIE SUZE

   Súbory na stiahnutie

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

KONTROLA EMISIÍ PRE RUDNÉ MOSTY VP2

   Súbory na stiahnutie

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

KONTROLA EMISIÍ PRE RUDNÉ MOSTY VP1

   Súbory na stiahnutie

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ODPRÁŠENIE OC2 – MIMOPECNÉ ODSÍRENIE

   Súbory na stiahnutie

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ODPRÁŠENIE MPO V OC1

   Súbory na stiahnutie

PROJEKTY ZAMERANÉ NA ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA

ODPRAŠOVANIE AGLOMERÁCIE - PÁS Č.1, 2, 3, 4

   Súbory na stiahnutie

OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA
Kód výzvy: OPŽP-PO3-13-4
Dátum uzavretia výzvy: 3.3.2014

ZVÝŠENIE ÚČINNOSTI ODPRÁŠENIA VP2 A VP3 – ČASŤ VP2

Príloha CD k súťažným podkladom, ktorá obsahuje časť B.1 Opis predmetu zákazky z dôvodu kapacitných možností nie je zverejnená v Profile verejného obstarávateľa. Bude poskytnutá záujemcom, ktorí požiadajú o poskytnutie súťažných podkladov.

   Súbory na stiahnutie

OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Prioritná os 3:  Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA
Kód výzvy:  OPŽP-PO3-13-4
Dátum uzavretia výzvy:  3.3.2014

ZVÝŠENIE ÚČINNOSTI ODPRÁŠENIA VP2 A VP3 – ČASŤ VP3

Príloha CD k súťažným podkladom, ktorá obsahuje časť B.1 Opis predmetu zákazky z dôvodu kapacitných možností nie je zverejnená v Profile verejného obstarávateľa. Bude poskytnutá záujemcom, ktorí požiadajú o poskytnutie súťažných podkladov.

   Súbory na stiahnutie

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...