KONTAKT  |    _eng _sk

verejné obstarávanie
           

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. v zmysle zákona o verejnom obstarávaní je verejným obstarávateľom a je povinná používať postupy určené zákonom o verejnom obstarávaní.

Operačný program
Kvalita životného prostredia

 

Zníženie množstva emisií na SVa – ML č.1 a 3

 

download_icon

» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

Operačný program
Kvalita životného prostredia

 

Zvýšenie účinnosti odprášenia DZ Oc – Pásová doprava

 

Operačný program
Kvalita životného prostredia

 

Zvýšenie účinnosti odprášenia DZ Oc – Štrbinové zásobníky

 

download_icon

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

Operačný program
Kvalita životného prostredia

 

Odsírenie surového železa v OC I

 

Operačný program
Kvalita životného prostredia

 

Odprášenie koksovej služby VKB1

 

download_icon

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

Operačný program
Kvalita životného prostredia

 

Odprášenie koksovej služby VKB3

 

download_icon

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

Operačný program
Kvalita životného prostredia

 

Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 – Prestavba EO34

 

download_icon

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

Operačný program
Kvalita životného prostredia

 

Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2

 

download_icon

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

Operačný program
Kvalita životného prostredia

 

Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4

 

download_icon

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

Operačný program
Kvalita životného prostredia

 

Odprášenie Úpravne uhlia

 

Operačný program
Kvalita životného prostredia

 

Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE

 

download_icon

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

Operačný program
Kvalita životného prostredia

 

Kontrola emisií pre rudné mosty VP2

 

download_icon

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

Operačný program
Kvalita životného prostredia

 

Kontrola emisií pre rudné mosty VP1

 

download_icon

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

Operačný program
Kvalita životného prostredia

 

Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie

 

download_icon

» Oznámenie o vyhlásení
» Súťažné podklady
» Interná dokumentácia obstarávateľa
(popis vstupu je v súťažných podkladoch)

Operačný program
Kvalita životného prostredia

 

Odprášenie MPO v OC1

 

Projekty zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia

 

Odprašovanie aglomerácie - pás č.1, 2, 3, 4

 

Operačný program
Životné prostredie

Prioritná os 3:  Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA

Kód výzvy:  OPŽP-PO3-13-4

Dátum uzavretia výzvy:  3.3.2014

Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2

Príloha CD k súťažným podkladom, ktorá obsahuje časť B.1 Opis predmetu zákazky z dôvodu kapacitných možností nie je zverejnená v Profile verejného obstarávateľa. Bude poskytnutá záujemcom, ktorí požiadajú o poskytnutie súťažných podkladov. 

Operačný program
Životné prostredie

Prioritná os 3:  Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA

Kód výzvy:  OPŽP-PO3-13-4

Dátum uzavretia výzvy:  3.3.2014
 

Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP3

Príloha CD k súťažným podkladom, ktorá obsahuje časť B.1 Opis predmetu zákazky z dôvodu kapacitných možností nie je zverejnená v Profile verejného obstarávateľa. Bude poskytnutá záujemcom, ktorí požiadajú o poskytnutie súťažných podkladov. 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.